Tefsir 2016-2017 Final Sınavı

Tefsir 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mülk sûresi 8. ayette bahsedilen ve Peygamberlerin 'uyarıcı' sıfatını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Münîr
B
Nebi
C
Nezîr
D
Rasül
E
Mübeşşir
Soru 2

'Hurûf-i mukattaa' ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başlı başına tek ayet olduğu gibi, ayetin bir bölümü de olmuştur.
B
29 sûrenin başında yer alır.
C
Başında bulunduğu surelerin çoğu Mekkîdir.
D
Bu harfler Kur’an’ın i’câzma işaret eder.
E
Anlamları kesindir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresinde yer alan konulardan biridir?

A
insanın yaratılışı
B
Hayvanların yaratılışı
C
Bitkilerin yaratılışı
D
Hûd (as)’un duası
E
Her şeyin Allah’ı teşbih etmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da az sayıda insanı kapsayan “grup” anlamına gelir?

A
Nebe’
B
Rezîn
C
Taife
D
Kist
E
Zan
Soru 5

Allah’a ortak koşanlara ne ad verilir?

A
Fâsık
B
Müstekbir
C
Münafık
D
Müşrik
E
Kâfir
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “tecessüs”ün anlamlarından biri değildir?

A
Kusurları öğrenme
B
Güçlü birinin himayesine girme
C
Gayretli araştırma
D
Birinin hastalığını anlama
E
Kontrol etme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 'takvâ' kelimesinin semantik anlamlarından biri değildir?

A
Allah’a bilinçli ve derin bir saygı duyma
B
Allah’ın yasaklarından kaçınma
C
Allah’a karşı sorumluluk bilinci ve şuuru içinde olma
D
Allah’tan korkma
E
Allah’a karşı gelmekten sakınma
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ı tefsir yollarından biri değildir?

A
Nâsih-Mensûhu bilme
B
Esbâb-ı Nüzûlü araştırma
C
Muhkem-Müteşabih âyetleri ayırt etme
D
Kelimelerin ilk kullanıldıkları anlamlarını öğrenme
E
isrâiliyyatı nakletme
Soru 9

Lügâtte bildirmek manasında olan, 'bilgisi başka şeyin bilgisini gerekli kılan şey' olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Salah
B
Tarif
C
Maruf
D
Münker
E
Takva
Soru 10

Fazlur Rahman’a göre 'takvâ'nm tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir kimsenin, devamlı bir şekilde mutaassıp ve dindar olarak hayatını sürdürmesidir.
B
Bir kimsenin Allah’tan korkarak, haramlardan kaçınmasıdır.
C
Bireyin, Allah’a karşı gelmekten sakınmak amacıyla gerekli önlemleri almasıdır.
D
Bir kimsenin kendisini, davranışlarının zararlı veya kötü sonuçlarından korumasıdır.
E
Bir kimsenin Allah bilincini sürekli zihinde canlı tutmak suretiyle günah işlememesidir.
Soru 11

'Dinen ve aklen iyi ve güzel olan, yerine getirildiğinde ferdin ve toplumun refahını sağlayan, ayrıca bütün insanların hayrına olacak hususları, onların faydaları doğrultusunda uygulayarak, dünya ve ahiret saadetini kazandıracak tüm faaliyetler ve aksi davranışlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maruf
B
Salah
C
Tevbe
D
Takvâ
E
Tevekkül
Soru 12

'Emr bi’l-maruf ve nehy ani’l-münker' görevinin önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumun düzenini korumasını sağlar.
B
Dinde en büyük dayanaktır.
C
Toplumun gelişmesinde sadece yetkililere görev vermesi bakımından önemlidir.
D
Nemelazımcılığı ortadan kaldırmayı hedefler.
E
Realitelerin icaplarına göre değerlendirilmesi gerektiğini ihsas ettirir.
Soru 13

Kur’ân siyakına göre, aşağıdakilerden hangisi 'takvâ' kelimesinin anlamlarından biridir?

A
tatbîk
B
tedbîr
C
tebyîn
D
tahzîr
E
tasdîk
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi maruf kavramının ilişkili olduğu alanlardan biri değildir?

A
Yetimler
B
Kadın hakları
C
Ebeveynler
D
Konuşma
E
Komşuluk
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 'hubb' kelimesinin Kur’ân’daki anlamlarından biri değildir?

A
Sevgi
B
Ülfet
C
Tercih etmek
D
Tohum
E
Bağlılık
Soru 16

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “hubb” kelimesinin semantik alanında yer almaz?

A
Alâka
B
Hanân
C
Garâm
D
Sabâbe
E
Şevk
Soru 17

Semantik analizin temel ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Müteşabih âyetleri bilmektir.
B
Kök anlamın ne olduğunu ortaya koymaktır.
C
Anlamı bilinmeyen kelimenin diğer eşanlamlılarıyla bir araya getirmektir.
D
Basit, somut ve ilkel anlamı, bileşik ve soyut anlama tercih etmektir.
E
Zıt anlamlı olan kelimelerle kıyaslamaktır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da 'fitne' kavramının anlamını karşılayan kelimelerden biridir?

A
Münazara
B
İdlâl
C
Seyyie
D
Mücâdele
E
istiğna
Soru 19

Kur’ân’da 'fitne' kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Fitne kelimesi dilimize geçerken anlamı genişlemiştir.
B
“imtihan” anlamını ifade eden fitne daha çok Medenî ayetlerde yer almaktadır.
C
“Azap” ve “delilik” anlamındaki fitnenin geçtiği ayetlerin tamamı Mekkîdir.
D
'Sapma, saptırma, ayartma' anlamındaki fitne; daha çok Mekkî âyetlerde geçmektedir.
E
“Fesat, kargaşa, karışıklık çıkarma” anlamını ifade eden fitnenin geçtiği ayetlerin tamamı Mekkîdir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi f-t-n kökünün Arap dilindeki anlamlarından biridir?

A
Döndürmek
B
Tuzak kurmak
C
Savaşmak
D
Oyun oynamak
E
Sevmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x