Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği 2018-2019 Vize Sınavı

Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ahşap kullanılarak ambalajlanan bir tehlikeli maddenin ambalaj harf kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
A
B
C
C
D
D
K
E
L
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi demir yolunda kullanılan tanker türlerinden biri değildir?

A
Ham Petrol Vagonları
B
Ürün Vagonları
C
Gaz Vagonları
D
Kimyasal Madde Vagonları
E
Sıvı Atık Vagonları
Soru 3

Hava yolu ile tehlikeli madde taşımacılığında geçerli olan uluslararası konvansiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
IMO-IMDG
B
ADN
C
IATA-DGR
D
OCTI-RID
E
ADNR
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yükleme sonrasında oluşabilecek riskler arasında yer almaz?

A
Yükün araçta başka yükleri ezmesi
B
Yükün araç içerisinde sızıntı yapması
C
Yükün araçtan kayması
D
Yükün başka yüklere çarpması
E
Yükün başka yüklere çarparak zarar vermesi ve zarar görmesi
Soru 5

Yük standart bir geometrik yapıya sahip değilse ağırlık noktasının belirlenebilmesi için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yükü parçalayarak düzeltmek
B
Yükün özelliklerini değiştirmek
C
Yükü taşımayı kabul etmemek
D
Yükü birleştirmek
E
Taşıma kabı içine almak
Soru 6

Belirli bir tehlikeli madde sınıfı içerisinde yer alan maddenin risklerinin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek sonuçlar açısından insan sağlığı, çevre ve diğer varlıklar üzerinde en fazla zarar yaratabilecek maddeleri ifade eden sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paketleme Grubu I
B
Paketleme Grubu II
C
Paketleme Grubu III
D
Paketleme Grubu IV
E
Paketleme Grubu V
Soru 7

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan ve yük güvenliğine ilişkin hükümleri barındıran tavsiye metni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emniyetli taşıma
B
Yük emniyeti
C
Yük güvenliği
D
Elleçleme
E
Yükleme-boşaltma
Soru 8

Taşıma kabının tümünü doldurabilecek miktarda paketli veya paletli yüklerin kara yolu aracına istiflenmesi şeklinde gerçekleştiren yükleme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Full yükleme
B
Standart yükleme
C
Kısmi yükleme
D
Rijid yükleme
E
Kompakt yükleme
Soru 9

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan “Kara yolu Taşıma Senedi”nin uluslararası kısaltılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A
ADR
B
CMR
C
IATA
D
IMDG
E
RID
Soru 10

Tehlikeli maddeler için tanımlanan UN numarasının esas amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması
B
Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması
C
Tehlikeli madde gruplarını göstermek
D
Fiziksel olarak bir biçim sağlama
E
Dünyanın her yerinde aynı şeylerin anlaşılması
Soru 11

Taşınan tehlikeli maddenin riskinin azaltılabilmesi için en temel kural aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yük sabitlenmesi
B
Yükün birleştirilmesi
C
Yükün ayrıştırılması
D
Yükün araç üzerindeki hareket edebilme kabiliyetinin kısıtlanabilmesi
E
Yükün zemine çakılması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ham petrol tanker türleri arasında yer almaz?

A
Panamax Tankerler
B
Suezmax Tankerler
C
Aframax Tankerler
D
Ultra Büyük Ham Taşıyıcılar (ULCC)
E
Çok Büyük Ham Taşıyıcılar (VLCC)
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sınıf-2 gazlar sınıfında yer almaz?

A
Soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar
B
Boğucu gazlar
C
Sıvılaştırılmış gazlar
D
Sıkıştırılmış gazlar
E
Çözülmüş gazlar
Soru 14

Tehlikeli mal ile ilgili taşıma belgesinin bir nüshası ile ADR’de açıklanan ilave bilgiler ve evraklar kimler tarafından ve ne kadarlık bir süreyle saklanmak zorundadır?

A
Gönderen ile taşıyıcı, 3 ay
B
Ambalajlayan ile yükleyen, 3 ay
C
Gönderen, 6 ay
D
Taşıyıcı, 6 ay
E
Gönderen ile yükleyen, 6 ay
Soru 15

Isının artmasıyla reaksiyon başlatabilecek tehlikeli maddelerin kontrol altında tutulabilmesi için ortam sıcaklığının da kontrol altına alınması amacıyla kullanılan araçlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanker
B
Frigorifik
C
Gaz tankeri
D
Brandalı
E
Kamyon römork
Soru 16

Bir maddenin yanıcı sıvı olarak kabul edilebilmesi için en temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıvı formda olmalı
B
Boğucu özelliği olmamalı
C
Yanma derecesi 61 °C den düşük olmalı
D
Akışkanlığı yüksek olmalı
E
Aynı zamanda zehirli olmamalı
Soru 17

I. Taşıma şekli ve taşıma kısıtlamalarına uygun hareket etmek
II. Taşınan tehlikeli madde, maddenin UN Numarası, taşımada kullanılan resmi adı ve eğer mümkünse ambalajlama grubu ile ilgili olarak sürücüyü bilgilendirmek
III. izlenecek güzergâhlar ile ilgili gerekli bilgileri vermek
IV. Taşıtların istiap hadlerine uygun olarak yüklenmesini sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri gönderenin yükümlülüklerine ilişkindir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I ve IV
E
II ve IV
Soru 18

Sadece katı tehlikeli maddelerin konulduğu konteyner türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dökme Katı Madde Konteynerleri
B
Yanıcı Madde Konteyneri
C
Tank Konteynerleri
D
Kimyasal Madde Konteyneri
E
Gaz Konteynerleri (MEGC)
Soru 19

Paketli ve koli halinde tehlikeli maddelerin taşındıkları araçlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanker
B
Gaz tankeri
C
Frigorifik
D
Brandalı
E
Kamyon römork
Soru 20

Birleşmiş Milletler Turuncu Kitabı’na göre, personelin görevleriyle doğrudan ilintili ve tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren yönetmeliğin gerektirdiği sorumluluklar hakkında aldıkları eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Personel Eğitimi
B
Emniyet Eğitimi
C
Belgelendirme Eğitimi
D
Göreve Yönelik Eğitim
E
Genel Farkındalık Eğitimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...