Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği 2019-2020 Vize Ünite 3 Sınavı

Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği 2019-2020 Vize Ünite 3 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası ve ulusal mevzuatta yer alan meskûn mahal kavramı, il, ilçe, kasaba, köy, toplu iş yeri veya sanayi bölgeleri gibi insanların topluca yaşadıkları; yol, su, elektrik, ulaşım, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi kamu hizmetlerinden istifade ettikleri toplu yaşam ve çalışma alanlarını ve bu alanların bitiminden kaç metreye kadar olan mesafeyi tanımlamaktadır?

A
500
B
600
C
700
D
800
E
900
Soru 2

___________, taşımacıya hazırlanmış yazılı talimatı ve taşıma için gerekli olan yetkiler, onaylar, bildiriler, sertifikalar ve diğer belgeleri vermek zorundadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A
Taşıyıcı
B
Alıcı
C
Gönderen
D
Dolduran
E
Yükleyen
Soru 3

Tehlikeli madde taşıyan araçlar önlerindeki aracı en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır ?

A
50
B
40
C
30
D
20
E
10
Soru 4

Taşıtlara dolum yaptığı sırada, taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına,açıkışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkmaözelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmaya müsaade etmemek kimin görevidir ?

A
Ambalajlayan
B
Taşıyan
C
Alıcı
D
Gönderen
E
Dolduran
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşımacılığında dolduranın sorumluluk alanına girer?

A
Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve elleçlenmesi ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymak
B
Ambalajlar ve ekipman üzerinde bulunması gereken tehlike işaretlerin ve etiketlerin bulunmasını ve bulundurulmasını sağlamak
C
Taşınan tehlikeli madde, maddenin UN Numarası, taşımada kullanılan resmi adı ve eğer mümkünse ambalajlama grubu ile ilgili olarak sürücüyü bilgilendirmek
D
Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelin bu konuda eğitim almış olmasını sağlamak ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini ibraz etmek
E
Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan taşıtların, tankların ve ekipmanın test, muayene ve kontrol sürelerinin geçerliliğini kontrol etmek
Soru 6

Ambalajlanmış tehlikeli maddeleri taşımacıya verirken ambalajların zarar görüp görmediğini kontrol etmek Ambalajlar ve ekipman üzerinde bulunması gereken tehlike işaretlerin ve etiketlerin bulunmasını ve bulundurulmasını sağlamak Taşınan tehlikeli madde, maddenin UN Numarası, taşımada kullanılan resmi adı ve eğer mümkünse ambalajlama grubu ile ilgili olarak sürücüyü bilgilendirmek
Yukarıda verilen sorumlulukları aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğudur?

A
Gönderen
B
Yükleyen
C
Taşımacı
D
Sürücü
E
Alıcı
Soru 7

Tehlikeli madde taşıyan araçlar önlerindeki aracı en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır ?

A
10
B
20
C
30
D
40
E
50
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde göndericilerinin taşımacıya sunması gereken evraklardan değildir?

A
Yetkiler
B
Onaylar
C
Kasetler
D
Bildiriler
E
Sertifikalar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi taşıtta bulunan sürücü ve diğer görevlilerin bilmesi gereken kurallardan değildir?

A
Yangın söndürme cihazları hakkında bilgi sahibi olmak
B
Yükleme boşaltma sırasında zorunlu durumlar hariç motorun kapalı olması
C
Yüklü taşıtın park halindeyken el freninin çekili vaziyette olması
D
Taşıt ve tanklar üzerindeki zorunlu etiketlerin kontrol edilmesi
E
Basit temizlik yapılması
Soru 10

Tehlikeli madde boşaltma yerine geldikten sonra; uygun bir boşaltma yeri gösterme, boşaltmanın kurallara uygun bir şekilde gerçekleştiğinden emin olma, aracın temizlenmesi ve tehlike etiketleri ile işaretlerinin araçtan sökülmesi gibi yükümlülükler hangisine aittir?

A
Alıcı
B
Tașıyıcı
C
Gönderen
D
Depolayan
E
Üretici
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi taşınmak üzere olan mal ile ilgili gönderenin sorumluluğudur?

A
Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan uygun yetki belgesi almış olanlarca yapılmasını ve özel izin gereken durumlarda bu iznin alınmış olmasını sağlamakla yükümlüdür.
B
Taşıtlara yükleme yaptığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmaya müsaade etmemekle yükümlüdür.
C
Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve elleçlenmesi ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymakla yükümlüdür.
D
Ambalajlanmış tehlikeli maddeleri ya da temizlenmemiş boş ambalajları taşımacıya verirken ambalajların zarar görüp görmediğini kontrol etmekle yükümlüdür.
E
Ambalajlar taşınmaya hazırlanıyorsa, ambalajları işaretleme ve etiketleme ile ilgili mevzuata ve kurallara uymakla yükümlüdür.
Soru 12

Yükleme alanının yüklemeden önceden temizlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli maddeler, ancak ADR hükümlerine uygun şartların sağlanmış olması halinde taşıta yüklenmelidir. Boş ambalajların etiketli ve işaretli olmasına dikkat edilmelidir. Yük güvenliğini sağlamak, yükleme tonajlarına uymak zorundadır. Taşıma esnasında tehlikeli bir durumda ambalajlar açılmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri sürücünün yükleme boşaltma sırasında uyması gereken kurallardır?

A
I, II ve V
B
III, IV ve V
C
II ve V
D
I, III ve IV
E
Hepsi
Soru 13

Tehlikeli madde taşıyan araçlar önlerindeki aracı en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır ?

A
50
B
40
C
30
D
20
E
10
Soru 14

Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok yük ağırlığı ve hizmetli sayısı anlamında kullanılmasına ne ad verilir ?

A
İstiap haddi
B
Doldurma
C
Yükleme
D
Boşaltma
E
Ambalajlama
Soru 15

Türkiye hangi yılda Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına Dair AvrupaSözleşmesi’ne (ADR) taraf olduktan sonra, Türk taşımacılık sektörüne ulusal ve uluslararası taşımacılığın güvenli olarak yapılabilmesi açısından zorunlu olan birçok yükümlülükgelmiştir?

A
2008
B
2009
C
2010
D
2011
E
2012
Soru 16

Taşımacı yaptığı taşımalarda meydana gelen kazalarla ilgili olarak, ADR hükümlerine görehazırlanmış bir raporu kaza tarihinden itibaren en geç kaç gün içerisinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür?

A
30
B
35
C
40
D
45
E
50
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi paketleyenin sorumluluklarındandır?

A
Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ya da boş temizlenmemiş tehlikeli madde paketini hasar giderilene kadar yüklememek
B
Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve elleçlenmesi ile ilgili mevzuata ve özel kurallara uymak
C
1.4.3.2’de yer alan diğer kurallara uymak
D
Paketler ve ekipman üzerinde bulunması gereken tehlike işaretlerin ve etiketlerin bulunmasını ve bulundurulmasını sağlamak
E
Tehlikeli maddeleri konteynere yükledikten sonra konteynerin gerekli tehlike işaretleri ile işaretlenmesini ve etiketlendirilmesini sağlamak
Soru 18

Alıcı aşağıdakilerden hangisi ile yükümlü değildir?

A
Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememekle
B
Taşıma sırasında gerekli belgeleri ve ekipmanı yanında bulundurmakla
C
Kullanılan taşıt ve konteynerlerin boşaltıldıktan sonra öngörülen fiziksel ve kimyasal temizlik işlemlerinin ADR hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini, bu işlemlerden sonra aracın üzerindeki tehlike işaretlerinin çıkartılmasını ve boşaltma, temizleme, zehirden arındırma gibi işlerde diğer kişilerin hizmetlerinden yararlanıyorsa, ADR hükümlerine uygun tedbirlerin alınmasını sağlamakla
D
Konteyner kullanılması durumunda, ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, ihlal durumu düzeltilmeden konteyneri taşıyıcıya teslim etmemekle
E
Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olmasını sağlamakla ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalıştığını kontrol etmekle
Soru 19

Tehlikeli maddenin uluslararası ve ulusal mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek, Güzergâh Tespit Belgesi, CMR (Convention Merchandise Routier, Kara Yolu Taşıma Senedi) Belgesi, Talimatname vb. gerekli dokümanları önce elde etmek hangisinin sorumluluğu altındadır?

A
Gönderenin
B
Dolduranın
C
Alıcının
D
Üreticinin
E
Taşımacının
Soru 20

Tehlikeli madde taşıyan araçlar park etmesi gerektiğinde önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A
20
B
25
C
30
D
35
E
40
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...