Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği 2019-2020 Vize Ünite 4 Sınavı

Tehlikeli Madde Lojistiği Ve İş Güvenliği 2019-2020 Vize Ünite 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yükün kayması ve spanzetten kurtulmasının engellenebilmesi için sabitleme açısının da dikkate alınması gerekmektedir. Sabitleme açısı normal koşullarda kaç derece aralığında olmalıdır?

A
400 ile 800
B
75o ile 80o
C
75o ile 90o
D
400 ile 900
E
50o ile 120o
Soru 2

Taşınacak yük üzerinde bağlama gözleri mevcut ise spanzetin bir ucu araç zeminine ya da aracın bir bölümüne bağlanırken diğer ucu ise doğrudan taşınan yükün üzerinde yer alan bağlama gözlerine düğümlendiği bağlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yay Bağlama (Spring Lashing)
B
Doğrudan Bağlama (Direct lashing)
C
Çapraz Bağlama (Loop Lashing)
D
Üstten Bağlama (Top-Over Lashing)
E
Zincir Bağlama (Chaing Lashing)
Soru 3

Kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin, özellikle tüpler içerisinde taşınan gazların araç içine yerleştirirken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüplerin kafa kısımlarının aracın üstü açık ise güneşin etkisinden etkilenmemesi için dikey şekilde yerleştirilmemesi
B
Tüplerin yatay yerleştirilmesi gerekiyor ise kafa kısımlarının aracın sağ tarafına bakacak şekilde yerleştirilmesi (trafiğin soldan aktığı ülkelerde sol tarafa bakacak şekilde)
C
Tüplerin kafa kısımlarının birbirine bakacak bakacak şekilde yerleştirilmemesi
D
Tüplerin kafa kısımlarının aracın tabanına yönüne bakacak şekilde dikey yerleştirilmemesi
E
Tüplerin kafa kısımlarının aracın hareket yönüne bakacak şekilde yatay yerleştirilmemesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi taşınan ya da taşınacak bir materyalin taşıma kabına yüklenmesi ve taşıma kabından boşaltılması işlemlerini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir?

A
Getirme
B
İletim
C
Elleçleme
D
Ayniyat
E
Sarfiyat
Soru 5

Yükün devrilmesi ya da herhangi bir yöne hareket etmesini engellemek üzere dikey düzlemde paletlerin kullanılması ve bu paletlerin zemine çapraz spanzetler ile bağlanması şeklinde uygulanan metoda ne ad verilir?

A
Üstten bağlama
B
Çapraz bağlama
C
Doğrudan bağlama
D
Paket ve paletlerin birbirlerine bağlanması
E
Yay bağlama
Soru 6

I-Tercih edilecek taşıma türü
II-Taşınacak tehlikeli maddenin özellikleri
III-Taşınacak tehlikeli maddenin riskleri
Tehlikeli Maddelerin yükleme ve boşaltma operasyonlarına ilişkin uygulamalar yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangilerine göre değişiklik gösterebilmektedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

“Yükün devrilmesi ya da herhangi bir yöne hareket etmesini engellemek üzere dikey düzlemde paletlerin kullanılması ve bu paletlerin zemine çapraz spanzetler ile bağlanması şeklinde uygulanan bir metot” biçiminde tanımlanan bağlama biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üstten Bağlama (Top-over lashing)
B
Çapraz Bağlama (Loop lashing)
C
Yay Bağlama (Spring lashing)
D
Paket ve Paletlerin Birbirine Bağlanması (Round turn lashing)
E
Doğrudan Bağlama (Direct lashing)
Soru 8

Paketli ve paletli tehlikeli maddelerin yüklenmesi süreçlerinde öncelikli sabitleme uygulamalarından birisi gerdirme kayışlarının kullanılması işlemidir.
Bu kayışlar uygulamada nasıl adlandırılmaktadır?

A
Hörgü
B
Spanzet
C
Rijid
D
Gergi
E
Kargı
Soru 9

Bağlama uygulamalarında genel olarak kullanılan spanzetlerinminimum __________ direnç değerinin altında olmaması gerekmektedir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki değerlerden hangisi gelmelidir?

A
10 daN
B
14 daN
C
1.500 N
D
15 N
E
1.400 daN
Soru 10

Bir veya daha fazla paket ya da paletli yükün aracın veya taşıma kabının tamamını kaplamayacak biçimde yüklenmesine ne denir?

A
Rijid yükleme
B
Kompakt yükleme
C
Net yükleme
D
Yarı yükleme
E
Sabitleme
Soru 11

Taşınacak yük üzerinde bağlama gözleri mevcut ise spanzetin bir ucu araç zeminine ya da aracın bir bölümüne bağlanırken diğer ucu ise doğrudan taşınan yükün üzerinde yer alan bağlama gözlerine düğümlendiği bağlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yay Bağlama (Spring Lashing)
B
Doğrudan Bağlama (Direct lashing)
C
Çapraz Bağlama (Loop Lashing)
D
Üstten Bağlama (Top-Over Lashing)
E
Zincir Bağlama (Chaing Lashing)
Soru 12

İlgili taşıma operasyonunda taşınacak tehlikeli maddenin yerden yüksekliği 100 cm’ dir
buna göre kullanılacak takozun yüksekliği kaç santim olmalıdır?

A
10
B
12,5
C
16
D
20
E
25
Soru 13

Kendi koruyucu ambalajına sahip yüklerin, özellikle tüpler içerisinde taşınan gazların araç içine yerleştirirken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüplerin kafa kısımlarının aracın üstü açık ise güneşin etkisinden etkilenmemesi için dikey şekilde yerleştirilmemesi
B
Tüplerin yatay yerleştirilmesi gerekiyor ise kafa kısımlarının aracın sağ tarafına bakacak şekilde yerleştirilmesi (trafiğin soldan aktığı ülkelerde sol tarafa bakacak şekilde)
C
Tüplerin kafa kısımlarının birbirine bakacak bakacak şekilde yerleştirilmemesi
D
Tüplerin kafa kısımlarının aracın tabanına yönüne bakacak şekilde dikey yerleştirilmemesi
E
Tüplerin kafa kısımlarının aracın hareket yönüne bakacak şekilde yatay yerleştirilmemesi
Soru 14

Silindirik bir ambalaja sahip olan tehlikeli madde taşıyan bir görevlinin kullanacağı takozların yüksekliklerinin silindirin çapının en az ne kadarı olması gerekmektedir?

A
1/3
B
1/4
C
1/2
D
1/5
E
1/6
Soru 15

Taşıma kabının tümünü doldurabilecek miktarda paketli veya paletli yüklerin kara yolu aracına istiflenmesi şeklinde gerçekleştiren yükleme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kompakt Yükleme
B
Riijid Yükleme
C
Doğrudan Yükleme
D
Çapraz Yükleme
E
Parçalı Yükleme
Soru 16

I. Yükün araçtan kayması
II. Yükün reaksiyon başlatması
III. Yükün başka yüklere çarparak zarar vermesi ve zarar görmesi
Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri yükleme sırasında oluşabilecek risklerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

I. Canlılar
II. Ekonomik
III. Kültürel
IV. İnsanlar
Tehlikeli maddelerin elleçlenmesi sırasında ortaya çıkacak küçük bir hatada yukarıdakilerden hangisi/ hangilerine zarar verebilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, III, IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 18

Aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeli maddelerin yükleme esnasında yaşanacak risklerinden biri değildir?

A
Yükün araçtan kayması
B
Yükün başka yükleri ezmesi
C
Yükün araçtan düşmesi
D
İstifleme aracı ile birlikte devrilmesi
E
Yükün araç içinde sızıntı yapması
Soru 19

Bir veya daha fazla paket ya da paletli yükün aracın veya taşıma kabının tamamını kaplamayacak biçimde yüklenmesine ne denir?

A
Rijid yükleme
B
Kompakt yükleme
C
Net yükleme
D
Yarı yükleme
E
Sabitleme
Soru 20

Bir ya da daha fazla paket ya da paletli yükün aracın veya taşıma kabının tamamını kaplamayacak biçimde yüklenmesi durumuna ne denir?

A
Kompakt yükleme
B
Dengeli yükleme
C
Meyilli yükleme
D
Rijid yükleme
E
Sabit yükleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...