Temel Afet Bilgisi 2017-2018 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Temel Afet Bilgisi 2017-2018 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası sınıflandırmalara göre afetler 2 grup altında değerlendirilmektedir.
Bu gruplar hangileridir?

A
Doğal Kaynaklı ve Teknolojik
B
İnsan ve Bilişim
C
Otomasyon ve Yangın
D
Deprem ve Doğa
E
İklimsel ve Dönüşümlü
1 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası sınıflandırmalara göre afetler, doğa kaynaklı ve teknolojik afetler olmak üzere iki grup altında değerlendirilmektedir.
Soru 2

Ülke topraklarımızın % kaçı 1. ve 2. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır?

A
12
B
25
C
38
D
45
E
66
2 numaralı soru için açıklama 
Ülke topraklarımızın %66’sı 1 . ve 2 . derece deprem bölgesinde bulunmaktadır.
Soru 3

2011’de Japonya’da meydana gelen Tōhoku Depremi ve Tsunamisi’nin tetiklediği nükleer santral kazası ne tür bir afettir?

A
Hidrolojik
B
Jeolojik
C
Meteorolojik
D
Klimatolojik
E
Biyolojik
3 numaralı soru için açıklama 
2011’de Japonya’da meydana gelen Tōhoku Depremi ve Tsunamisi’nin tetiklediği nükleer santral kazası Deprem ve Tsunami kökenli olduğundan bu Jeolojik bir afet türüdür.
Soru 4

Aşağıda verilen afet türlerinden hangisi Teknolojik afet değildir?

A
Kimyasal dökülme
B
Patlama
C
Gaz sızıntısı
D
Radyasyon
E
Sel
4 numaralı soru için açıklama 
Teknolojik afetler: Kimyasal dökülme, Patlama, Gaz sızıntısı, Radyasyondur. Sel ise Hidrolojik bir afet türü olup Doğal Kaynaklı bir afettir.
Soru 5

Uluslararası Afet ve acil durumlar veri tabanı (EM-DAT – Emergency Event Database) bilgilerine göre 1900 ile 2014 yılları arasında dünya üzerinde yaklaşık olarak kaç adet teknolojik afet veya büyük kaza kaydedilmiştir?

A
1500
B
3000
C
5000
D
8000
E
21000
5 numaralı soru için açıklama 
Depremin Uluslararası Afet ve acil durumlar veritabanı (EM-DAT – Emergency Event Database) bilgilerine göre 1900 ile 2014 yılları arasında dünya üzerinde yaklaşık 8000 adet teknolojik afet veya büyük kaza kaydedilmiş ve birçok can ve mal kaybı meydana gelmiştir.
Soru 6

5902 sayılı kanun gereği; kurum ve kuruluşların koordinasyonu ve teknolojik afetlerin etkin yönetiminden kim sorumlu kılınmıştır?

A
Belediye Başkanları
B
Valiler
C
AFAD
D
Kaymakamlar
E
Muhtarlar
6 numaralı soru için açıklama 
5902 sayılı kanun gereği; kurum ve kuruluşların koordinasyonu ve teknolojik afetlerin etkin yönetiminden AFAD sorumlu kılınmıştır.
Soru 7

Ülkemizde, bazı afetlere ilişkin sorumluluk kanunen İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na; teknolojik afetler arasında yer alan nükleer kazalar ile ilgili sorumluluk hangi kuruma verilmiştir?

A
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
B
İl Özel İdare
C
İller Bankası
D
Devlet Su İşleri
E
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
7 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizde, bazı afetlere ilişkin sorumluluk kanunen İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na; teknolojik afetler arasında yer alan nükleer kazalar ile ilgili sorumluluk Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na verilmiştir.
Soru 8

Dünyada meydana gelen en büyük kimyasal kaza bir fabrikada 1984 yılında hangi ülkede meydana gelmiştir? Kimyasal gaz sızıntısı sonucunda 3000’i ani olmak üzere toplam 6000 kişi yaşamını yitirmiştir. Ayrıca 200 binden fazla insan da gaz sızıntısı nedeniyle hastalanmış ya da sakat kalmıştır?

A
Pakistan
B
Hindistan
C
Bangladeş
D
Rusya
E
Çin
8 numaralı soru için açıklama 
Dünyada meydana gelen en büyük kimyasal kaza 1984 yılında Hindistan’da bir fabrikada meydana gelmiştir.
Soru 9

Yer altı boşluğu üzerinde uzanan örtü malzemesinin, aşağıya doğru düşey yönde yer değiştirmesi ve yer kabuğunun bir kısmının çökmesi durumuna ne denilmektedir?

A
Çökme
B
Patlama
C
Yangın
D
Endüstriyel Kaza
E
Nükleer felaket
9 numaralı soru için açıklama 
Çökme: Yer altı boşluğu üzerinde uzanan örtü malzemesinin, aşağıya doğru düşey yönde yer değiştirmesi ve yer kabuğunun bir kısmının çökmesi durumudur.
Soru 10

Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır. Kuru kimyevi toz, halon, 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınları da bu sınıfa dâhil edilebilir. Bu yangın grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
A sınıfı yangınlar
B
B sınıfı yangınlar
C
C sınıfı yangınlar
D
D sınıfı yangınlar
E
C ve D grubu yangınlar
10 numaralı soru için açıklama 
Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır. Kuru kimyevi toz, halon, 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınları da bu sınıfa dâhil edilebilir. Bu yangın C sınıfı yangındır.
Soru 11

Kamu afet yönetiminde kurumsal ve sektörel bütünleşik iş birliğinin sağlanmasıyla neyi başarmak ideal olarak hedeflenmektedir?

A
Teknolojik gelişmeyi
B
Bütünleşik afet yönetimini
C
Otomasyonu
D
Kalkınma ve Planlamayı
E
Sıfır hata ve sıfır stoğa ulaşmayı
11 numaralı soru için açıklama 
Kurumsal ve sektörel bütünleşik ile iş birliğinin sağlanarak, Bütünleşik Afet Yönetimini başarmak ideal olarak hedeflenmektedir.
Soru 12

Kamu yönetimi teşkilatlanmasına ne denilmektedir?

A
İdare
B
Hukuk
C
Asliye
D
Mezat
E
Heyet
12 numaralı soru için açıklama 
Kamu yönetimi teşkilatlanmasına İdare denilmektedir.
Soru 13

Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarını ortadan kaldırmadan, bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayarak kalkınabilme ve ekonomik, sosyal, çevresel hedefler arasında denge kurulması esasına dayanan yaklaşıma ne denir?

A
İşletme
B
Sürdürülebilir Kalkınma
C
İktisat
D
Muhasebe
E
Çalışma Ekonomisi
13 numaralı soru için açıklama 
Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânlarını ortadan kaldırmadan, bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayarak kalkınabilme ve ekonomik, sosyal, çevresel hedefler arasında denge kurulması esasına dayanan yaklaşıma Sürdürülebilir Kalkınma denir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi afet öncesi risk hazırlıklarından değildir?

A
Afet tipinin belirlenmesi
B
Etkileri tahmin
C
Etkileri azaltma
D
Erken uyarı
E
Müdahale
14 numaralı soru için açıklama 
Afet Öncesi Risk Hazırlıkları; Afet Tipinin Belirlenmesi, Etkileri Tahmin ve Azaltma (kurtarma, iyileştirme ve yeniden yapılanma), Erken Uyarı. Müdahale ise afet sırası hazırlıktır.
Soru 15

Hyogo Protokolü hangi yılları kapsayarak afet yönetim planlamasında: afetlere karşı kurumsal ve toplumsal farkındalıkları ve afet öncesi “riskleri belirleyerek zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerindeki bütünleşik çalışmaları” önemseyerek öne çıkarmıştır?

A
1995-1999
B
1998-2018
C
2005-2015
D
2007-2011
E
2010-2023
15 numaralı soru için açıklama 
Hyogo Protokolü (2005-2015) afet yönetim planlamasında: afetlere karşı kurumsal ve toplumsal farkındalıkları ve afet öncesi “riskleri belirleyerek zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerindeki bütünleşik çalışmaları” önemseyerek öne çıkarmıştır.
Soru 16

Hesap verebilirlik, şeffaflık, tepki verme, hukukun üstünlüğü, istikrar, eşitlik ve kapsayıcılık, güçlendirme ve geniş tabanlı (kamu, özel ve sivil) katılımı sağlamak için tasarlanan yapılara ve süreçlere atıfta bulunmak için yapılan tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürüstlük
B
Doğruluk
C
Bilişim
D
Yönetişim
E
Farkındalık
16 numaralı soru için açıklama 
Yönetişim hesap verebilirlik, şeffaflık, tepki verme, hukukun üstünlüğü, istikrar, eşitlik ve kapsayıcılık, güçlendirme ve geniş tabanlı (kamu, özel ve sivil) katılımı sağlamak için tasarlanan yapılara ve süreçlere atıfta bulunmak için yapılan tanımdır.
Soru 17

Afet yönetimi döngüsünde Risk Yönetiminin ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afet Tiplerinin Belirlenmesi
B
Planlama ve Afete Hazırlık
C
Afete müdahale
D
Kurtarma
E
Etkileri tahmin
17 numaralı soru için açıklama 
Afet yönetimi döngüsünde Risk Yönetiminin ikinci aşaması Planlama ve Afete Hazırlıktır.
Soru 18

“Afet Azaltma Birleşmiş Milletler Uluslararası Stratejisi’nin” kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A
UNISDR
B
EFDRR
C
UNESCO
D
UNICEF
E
UN
18 numaralı soru için açıklama 
“Afet Azaltma Birleşmiş Milletler Uluslararası Stratejisi’nin” kısaltması UNISDR’dir.
Soru 19

Ülkemizde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED ) hangi yıllarda başlamıştır?

A
1960’lı
B
1970’li
C
1980’li
D
1990’lı
E
2000’li
19 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED ) 1990’lı yıllarda başlamıştır.
Soru 20

Afet yönetimi ile ilgili doğrudan ilişkilendirme kaçıncı Beş Yıllık Kalkınma Planından itibaren öne çıkmıştır?

A
Birinci
B
Üçüncü
C
Altıncı
D
Yedinci
E
Sekizinci
20 numaralı soru için açıklama 
Afet yönetimi ile ilgili doğrudan ilişkilendirme Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planından itibaren öne çıkmıştır
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x