Temel Afet Bilgisi 2017-2018 Vize Sınavı

Temel Afet Bilgisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik afetlerden biri değildir?

A
Aşırı sıcaklık
B
Kimyasal dökülme
C
Yangın
D
Patlama
E
Radyasyon
Soru 2

Bir olayın afet olarak adlandırılabilmesi için, insan toplulukları ve insan yerleşmeleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi, ________ ve insan faaliyetlerini bozarak veya kesintiye uğratarak bir yerleşme birimini etkilemesi gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
olaya ilk müdahale eden kişi tarafından olayın üstesinden gelinmesi
B
etkisinin çok az ve kısıtlı olması
C
yerel imkân ve kaynaklarla üstesinden gelinememesi
D
önceden tahmin edilmesi
E
can ve mal kaybına neden olmaması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi afetin yol açtığı ikincil etkilerden biridir?

A
Kültür mirası ve müzelerdeki kayıplar
B
Yapı ve alt yapı hasarları
C
Can kayıpları
D
Aşırı talebin neden olduğu karaborsacılık
E
Yaralanma ve sakat kalma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörlerden biri değildir?

A
Olayın fiziksel büyüklüğü
B
Arama kurtarma ekiplerinin sayısı
C
Bilgisizlik, eğitimsizlik ve güvenlik kültürünün noksanlığı
D
Olayın yerleşme alanlarına uzaklığı ve nüfus yoğunluğu
E
Hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşme
Soru 5

Uluslararası afet veri tabanı (EM-DAT) bilgilerine göre 1900-2016 yılları arasında dünya üzerinde kaç tane doğa kaynaklı afet meydana gelmiştir?

A
100.000
B
22.000
C
14.145
D
12.500
E
9.856
Soru 6

Türkiye Deprem Bölgeleri haritası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Haritadaki her bir deprem derecesi, o bölgede meydana gelebilecek bir deprem sonucunda beklenen ivme değerini ifade eder.
B
Harita, Türkiye'yi dört deprem bölgesine ayırır.
C
Harita, büyük Marmara depreminden sonra 1999 yılında yapılmıştır.
D
Haritada gösterilen 1. derece deprem bölgesinde beklenen ivme 0.30 ile 0.20 arasındadır.
E
Haritada gösterilen 4. derece deprem bölgesinde beklenen maksimum ivme değeri 0.40 g'den büyüktür.
Soru 7

Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km. olan kuşağa ne ad verilir?

A
Sismojenik bölge
B
Manto
C
Astenosfer
D
Yerkabuğu
E
Kimyasal alan
Soru 8

Fay düzlemi boyunca blokların birbirine oranla yatay yönde hareket etmesi sonucu oluşan ve blokların birbirleriyle sağa ve sola doğru hareket ettiği faylara ne ad verilir?

A
Çatlak
B
Normal fay
C
Ters fay
D
Bindirme fayı
E
Doğrultu atımlı fay
Soru 9

Gelecekte olabilecek bir depremin yerinin, zamanının ve büyüklüğünün bilimsel olarak kabul gören çok disiplinli yaklaşım ve yöntemler kullanılarak büyük bir doğrulukla belirlenmesine ne ad verilir?

A
Depremin karakteristik özellikleri
B
Arbitraj
C
Episantır
D
Senyoraj
E
Deprem kestirimi
Soru 10

Ana sarsıntıdan sonra olan en büyük artçı sarsıntının büyüklük değeri genellikle aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ana deprem değerinden 3 derece büyük
B
Ana deprem değerinden 1 derece küçük
C
Ana deprem değerinde
D
Ana deprem değerinden 3 derece küçük
E
Ana deprem değerinden 1 derece büyük
Soru 11

Brovvn'a göre sanal suyun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Havadaki görünmeyen suyun miktarıdır.
B
internetten ısmarlanan suyun miktarıdır.
C
Gıda ve diğer ürünlerin üretim aşamasında kullanılan suyun miktarıdır.
D
Yer altındaki görünmeyen suyun miktarıdır.
E
Her gün içtiğimizi tahmin ettiğimiz suyun miktarıdır.
Soru 12

Doğal ya da yapay bir göldeki su miktarının veya bir akarsuyun debisinin artması sonucunda, su seviyesinin yükselerek yatağın normal sınırlarının dışına taşmasıyla çevredeki alanların geçici bir süre su altında kalmasına ne ad verilir?

A
Harikan
B
Senyoraj
C
Arbitraj
D
Taşkın
E
Hortum
Soru 13

Tipik olarak rüzgar, gemi, siklon gibi şeylerin deniz mili olarak hızını ifade etmek için kullanılan ve 1852 m/saate eşit olan hız birimine ne ad verilir?

A
Knot
B
Dest
C
Bnt
D
Lakt
E
Bdar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, yıldırımdan korunmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A
Kapalı bir alana girmek
B
30/30 kuralına uymak
C
Yere çöküp başı dizlerin arasına almak
D
Ağaçlardan uzak durmak
E
Yere yatmak
Soru 15

Belli bir sıcaklıkta bir hava ya da gaz kütlesinde bulunan su buharı miktarının, o sıcaklıkta bir hava veya gaz kütlesinde bulunabilecek en yüksek su buharı miktarına oranının yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?

A
Hava nemi
B
Bağıl nem
C
Sabit nem
D
Değişken nem
E
Çözünür nem
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliklerinin Türkiye’deki su kaynaklarında yaratabileceği etkilerden biri değildir?

A
Kuraklığın sıklığının artması
B
Yağışların mevsimsel dağılımının değişmesi
C
Ani sellerin azalması
D
Su stresinin artması
E
1987 yılından beri zaten ortalamanın altında gerçekleşen kar örtüsünün daha da azalması
Soru 17

Bir sistemin iklim değişkenliği ya da değişikliğinden olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenme derecesine ne ad verilir?

A
Duyarlılık
B
Senyoraj
C
Etkileşim
D
Arbitraj
E
Etkinlik
Soru 18

Toplumların ve ekosistemlerin; değişen iklim şartları ile baş edebilmelerine yardımcı olmak için gerçekleştirilen eylemler ve alman önlemlere ne ad verilir?

A
Ekolojik marjinalleşme
B
Önlem analizi
C
Doğa analizi
D
iklim değişikliğine uyarlama
E
Duyarlılık ölçümü
Soru 19

UNDP'nin belirlediği İklim Risk Yönetimi çalışmasının ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risk ve etkileri belirleme
B
Kurumsal ve politika araştırmaları
C
Kapasite geliştirme
D
iklim analizi
E
Karar analizi ve destek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi afet risk yönetiminin temel unsurlarından biri değildir?

A
Eğitim
B
Tatbikat
C
Planlama
D
Risk analizi
E
Trampa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x