Temel Sağlık Hizmetleri 2015-2016 Final Sınavı

Temel Sağlık Hizmetleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hastalık etkenine karşı aktif olarak bağışıklık kazanan bireyin ya da hayvanın kanından sağlanan plazmaya ne ad verilir?

A
Herd immunite
B
Aşı
C
Genişletilmiş bağışıklık
D
Serum
E
Fibrinojen
Soru 2

Kandaki normal şeker düzeyi kaç mg/dl aralığındadır?

A
70-110
B
111-115
C
120-130
D
131-145
E
150-155
Soru 3

Sağlık kurumuna herhangi bir nedenle başvurmuş bir bireyin olması gereken aşıları çeşitli nedenlerden dolayı olmadan ayrılmasına ne ad verilir?

A
Ertelenen aşılama
B
Kaçırılan aşılar
C
Unutulan aşılar
D
Yapılmamış aşılama
E
Kaçırılmış fırsat
Soru 4

“Herkes kendi sağlığının önemini bilmeli ve kendinden, çocuklarından sorumlu olmalıdır.” ifadesi hangi Temel Sağlık Hizmetleri kavramını ifade eder?

A
Sosyal eşitlik
B
Öz sorumluluk
C
Sağlık hizmetinin boyutu
D
Hizmet modeli
E
Uluslararası dayanışma
Soru 5

Fenilketonüri taraması hangi dönemde yapılır?

A
Yenidoğan
B
Doğum öncesi
C
Çocukluk
D
Adölesan
E
Genç yetişkin
Soru 6

Antropemetrik ölçüm hangi problemin erken tanısında kullanılır?

A
Frengi
B
Tüberküloz
C
Beslenme bozuklukları
D
Prostat kanseri
E
Sıtma
Soru 7

İlaçların istenen etkiyi gösterebilmeleri için kanda belli bir düzeyde bulunması gerekliliğine ne ad verilir?

A
Hemoperfüzyon
B
Doz
C
Eliminasyon
D
MEK (minumum etkin konsantrasyon)
E
Diürez
Soru 8

Kadınlar arasında en sık görülen kanser türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rahim
B
Rahim ağzı
C
Meme
D
Akciğer
E
Tiroid
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yarı katı farmasötik şekillerden biridir?

A
Emülsiyon
B
Draje
C
Kapsül
D
Pilül
E
Kaşe
Soru 10

Hastalıklardan korunmada en etkin yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üçüncül koruma
B
ikincil koruma
C
Rehabilitasyon
D
Temel koruma
E
Birincil koruma
Soru 11

İki ilacın birbirinin etkisini farklı bir reseptör veya mekanizma aracılığıyla azaltması veya ortadan kaldırmasına ne ad verilir?

A
Farmakolojik antagonizma
B
Additif etki
C
Fizyolojik antogonizma
D
Potansiyalizasyon
E
Kimyasal antogonizma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanım ilkeleri arasında yer almaz?

A
Bağımlılık
B
Etkililik
C
Ucuzluk
D
Güvenlilik
E
Uygunluk
Soru 13

Postmenapozal kadın veya erişkin erkekte demir eksikliği anemisi görüldüğünde akla hangi kanser gelmelidir?

A
Karaciğer
B
Meme
C
Pankreas
D
Tiroid
E
Kolorektal
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi eliminasyonun hızlandırılması için yapılacak işlemlerden biridir?

A
Kimyasal adsorbanlar
B
Mide yıkama
C
Yinelenen dozda aktif kömür verilmesi
D
Kusturma
E
Barsakların boşaltılması
Soru 15

Özürler nedenlerine göre sınıflandırdığında aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

A
Fiziksel bozukluklar
B
Duyusal bozukluklar
C
Süreğen olmayan hastalıklar
D
Algısal bozukluklar
E
Ruhsal bozukluklar
Soru 16

Yerel veya genel olarak oksijenin tamamen yokluğuna ne denir?

A
Dispne
B
Anoksi
C
inspirasyon
D
Hipoksi
E
Siyanoz
Soru 17

Varisli venlere sklerozan madde enjekte edilmesine ne ad verilir?

A
Fenomen
B
Konservatif tedavi
C
Öerrahi tedavi
D
Anjiografi
E
Skleroterapi
Soru 18

Akciğer dokusunun enfeksiyonuna ne ad verilir?

A
Tonus
B
Pnömoni
C
interkostal çekilme
D
Turgor
E
Siyanoz
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları Beyannamesi” maddelerinden biri değildir?

A
Özürlü kişiler, insani değerleri nedeniyle doğuştan saygı görme hakkına sahiptirler.
B
Özürlü kişiler, diğer insanların sahip oldukları aynı vatandaşlık haklarına ve siyasal haklara sahiptirler.
C
Özürlü kişiler, ekonomik ve sosyal planlamanın tüm aşamalarında özel ihtiyaçlarının dikkate alınması hakkına sahipti rler.
D
Özürlü kişilerin rahat edebilecekleri fiziksel ortamların hazırlanması yerel yönetimlerin insiyatifindedir.
E
Özürlü kişiler, olabildiğince kendilerine güvenlerini sağlamak üzere düzenlenmiş önlemlere hak kazanmışlardır.
Soru 20

Kadınlarda pelvik taban kaslarımnm kuvvet ve dayanıklılığını arttırmak amacıyla yapılan egzersizlere ne ad verilir?

A
Prolapsus
B
Kemoterapi
C
Pasteur
D
Lenfödem
E
Kegel
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x