Temel Sağlık Hizmetleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Temel Sağlık Hizmetleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi canlı aşıdır?

A
Kabakulak
B
Grip
C
Hepatit B
D
Tetanoz
E
Difteri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir?

A
Konut sağlığı
B
ilaçla koruma
C
Temiz su sağlanması
D
Besin güvenliği
E
Atıkların kontrolü
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi hastalıklarından biridir?

A
Üretrit
B
Peptik ulcus
C
Rinit
D
Mastit
E
Sistit
Soru 4

Diş fırçalama işlemi en az kaç dakika sürmelidir?

A
0-1
B
2-3
C
4-5
D
6-7
E
8-9
Soru 5

İlaçların hücre çekirdeğinde DNA yapısında ve genlerde değişiklik yapmasına ne ad verilir?

A
Potansiyalizasyon
B
Kimyasal antogonizma
C
Additif etki
D
Farmakolojik antagonizma
E
Genotoksik etki
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanım ilkeleri arasında yer almaz?

A
Uygunluk
B
Bağımlılık
C
Ucuzluk
D
Güvenlilik
E
Etkililik
Soru 7

Erken tanı kaçıncı düzey bir korumadır?

A
Temel
B
Tersiyer
C
Birincil
D
ikincil
E
Üçüncül
Soru 8

Antropometrik ölçüm aşağıdaki hastalıkların hangisinin erken tanısında kullanılır?

A
Sıtma
B
Prostat kanseri
C
Beslenme bozuklukları
D
Tüberküloz
E
Frengi
Soru 9

Fenilketonüri taraması hangi dönemde yapılır?

A
Yenidoğan
B
Doğum öncesi
C
Çocukluk
D
Adölesan
E
Genç yetişkin
Soru 10

İçinde %20 alkol ve şeker içeren sıvı farmasötik şekillere ne ad verilir?

A
Damla
B
Lavman
C
Posyon
D
Eliksir
E
Çözelti
Soru 11

Oksijenin yeterli karşılanmadığı durumlarda deri ve mukoz membranların kirli mavimsi-mor renk almasına ne ad verilir?

A
Anoksi
B
Hipoksi
C
Siyanoz
D
Dispne
E
inspirasyon
Soru 12

Bedenin alt kısmında bulunan venlerdeki kapakların yetersizliği sonucu venlerin anormal derecede kıvrılması ve genişlemesiyle ortaya çıkan hastalığa ne ad verilir?

A
Reynaud hastalığı
B
Karaciğer sirozu
C
Pnomoni
D
Derin ven trombozu
E
Varis
Soru 13

Toplum temelli rehabilitasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özürlü kişilere toplumsal düzeyde fırsat eşitliği sağlar.
B
Bu rehabilitasyonda bir çok sektör ve disiplin yer almaz.
C
Toplumun her alanında özürlülerin yaşamını zorlaştırıcı düzenlemeler içerir.
D
Özürlülüğün önlenmesi için düzensiz, nadir toplum taraması içerir.
E
Toplumun özürlülere yaklaşımını düzeltmek için özürlülerin toplumun dışında tutulmasını öngörür.
Soru 14

Aşağıdaki hastalık-tarama testi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Hipertansiyon - kan basıncı ölçümü
B
işitme kaybı - odiometri
C
Diyabet - açlık kan şekeri ölçümü
D
Tüberküloz - serolojik test
E
Anemi - hemoglobin ölçümü
Soru 15

Kadınlarda pelvik taban kaslarınmm kuvvet ve dayanıklılığını arttırmak amacıyla yapılan egzersizlere ne ad verilir?

A
Kemoterapi
B
Pasteur
C
Kegel
D
Prolapsus
E
Lenfödem
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi vasküler hastalıklarda görülen belirti ve bulgulardan rubor belirtisini tanımlar?

A
Ekstremitelerde soğukluk ve solukluk
B
Siyanoz
C
Gangren
D
Dinlenme ağrısı
E
Ekstremitelerin morumsu kırmızı renk alması
Soru 17

Sindirim kanalı içine verilemeyen ilaçların injeksiyon yoluyla vücuda verilmesine ne ad verilir?

A
inhalasyon
B
Parenteral
C
Rektal
D
Enteral
E
iyontoforez
Soru 18

En şık karşılaşılan inkontinans tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Urge inkontinans
B
Stress inkontinans
C
Sürekli sızıntı
D
Noktürnal enüresiz
E
Taşma inkontinansı
Soru 19

Rehabilitasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Önleme, tedavi ve uzun süreli bakımı kapsar.
B
Özürlü, ekibin tartışılmaz üyesidir,
C
Süreklilik isteyen bir uygulamadır.
D
Ekip çalışmasını gerektirir.
E
Tıbbi alandaki uygulamaları kapsar.
Soru 20

Bakanlar Kurulunun 2005/9077sayılı kararıyla 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kamu iş yerlerinde özürlü işçi çalıştırma oranı % kaçtır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x