Temel Sağlık Hizmetleri 2017-2018 Final Sınavı

Temel Sağlık Hizmetleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Toksoid aşılardan biridir?

A
Tetanoz
B
Kabakulak
C
Grip
D
Kızamık
E
Hepatit B
Soru 2

İçme suyuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sıcaklığı 8-16°C olursa tadı hoş algılanır.
B
Suyun kirliliği fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerle ortaya çıkar.
C
Renksiz olmalıdır.
D
Berrak ve kokusuz olmalıdır.
E
Ph'sı 9.5-10.5 olmalıdır.
Soru 3

Dakikada 130’un üzerindeki hızlı ve zayıf nabza ne ad verilir?

A
Bradikardi
B
Apne
C
Filiform
D
Bradipne
E
Taşipne
Soru 4

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Diş fırçalama işlemi en az 2-3 dakika sürmelidir.
B
Fırça dişten diş etine doğru hareket ettirilmelidir.
C
Florürlü diş macunlarını tercih etmek dişleri diş çürüğünden korumak için iyi bir önlemdir.
D
Diş fırçası 3-6 ayda bir değiştirilmelidir.
E
Yumuşak diş fırçası seçilmelidir.
Soru 5

Entelektüel durum taraması aşağıdaki yaş gruplarından hangisinde yapılır?

A
Adölesan
B
Genç yetişkin
C
Çocukluk
D
Bebeklik
E
Yaşlılık
Soru 6

Kitle taramalarında birden fazla hastalığın aranmasına ne ad verilir?

A
Sağlık eğitimi
B
Çoklu tarama
C
Primer koruma
D
Periyodik muyene
E
Tedavi edici sağlık hizmeti
Soru 7

İlaçların beklenen etkiyi gösterebilmesi için kanda bulunması gereken ilaç düzeyini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Posyon
B
idiyosenkrazi
C
Diürez
D
Minumum etkin konsantrasyon
E
Sinerjizma
Soru 8

Gebelerde kullanılan ilaçların fötal dokuya geçerek bebekte kalıcı malformasyona neden olmasına ne ad verilir?

A
Hemodiyaliz
B
idiyosenkrazi
C
Additif etki
D
Anaflaktik şok
E
Teratojenik etki
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi zehirin vücuttan uzaklaştırılması ve eliminasyonun hızlandırılması için uygulanabilecek yöntemlerden biri değildir?

A
Periton diyalizi
B
Kusturma
C
Hemodiyaliz
D
Kan değiştirme
E
Diürez
Soru 10

İki ilacın birbirinin etkisini farklı bir reseptör veya mekanizma aracılığıyla azaltabilmesine veya ortadan kaldırabilmesine ne ad verilir?

A
Genotoksik etki
B
Additif etki
C
Potansiyalizasyon
D
Fizyolojik antogonizma
E
Kimyasal antogonizma
Soru 11

Geçmişinde över kanseri öyküsü bulunan kadınlar için düzenli aralıklarla yapılması önerilen muayene yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kolonoskopi
B
Akciğer grafisi
C
Ultrasonografi
D
Pap smear
E
Tonometri
Soru 12

I. Yutma güçlüğü
II. Olağan dışı kanama
III. Çabuk iyileşen yara
IV. Nedeni açıklanamayan zayıflama
V. Ara sıra öksürük
Yukarıdakilerden hangileri Kanserin erken tanısı açısından uyarıcı birer etken olan ve hekime başvurmayı gerektiren başlıca belirtilerdendir?

A
I ve III
B
II ve III
C
III ve V
D
I, II ve IV
E
III, IV ve V
Soru 13

Zor nefes alma veya verme ya da her ikisi birden aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Apne
B
Siyanoz
C
Dispne
D
Anoksi
E
Hipoksi
Soru 14

Bası yaralarının önlenmesi için yatan hastaların pozisyonu kaç saatte bir değiştirilmelidir?

A
2
B
4
C
6
D
7
E
8
Soru 15

Hastanın sadece uyku esnasında idrar kaçırmadan şikâyet ettiği inkontinans tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stres inkontinans
B
Noktürnal enüresiz
C
Sürekli sızıntı
D
Taşma inkontinansı
E
Urge inkontinans
Soru 16

Yanık ve yanık rehabilitasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Son yıllarda teknik yetersizliklerden dolayı yanığa bağlı ölümler artmıştır.
B
Yanık ısı, ışın elektrik ve kimyasal maddelere maruz kalma sonucu oluşur.
C
Hastanın yaşının tedavi planlamasında önemi vardır.
D
Rehabilitasyonun amaçlarından biri eklem hareket kısıtlılığını minimize etmektir.
E
Hastaların çoğunda yara bakımı ve ölü dokuların kesilmesi gibi işlemler yapılır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi özür türlerinden biri değildir?

A
Dil ve konuşma özürlülüğü
B
Ortopedik özürlülük
C
Erken özürlülük
D
Zihinsel özürlülük
E
Görme özürlülüğü
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi özürlü kişilerin özürleri nedeniyle ortaya çıkan duygularından biri değildir?

A
Özürlülük ikilemi
B
Suçlanma
C
Grup stereotipi davranışlar
D
Normal davranışları yüceltme
E
Yüksek ego
Soru 19

________ , alveollerin kollapsı yada hava girişine kapalı olmasıdır. Akut ya da kronik olabilir. En sık görülen iki nedeni; solunum yollarının mukus, tümör gibi oluşumlar ile tıkanması ve alveol yüzeyini kaplayan sıvıda sürfaktan eksikliğinin olmasıdır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
interkostal çekilme
B
Pnömoni
C
Tonus
D
Atelektazi
E
Siyanoz
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen özürlülük nedenlerinden biri değildir?

A
Yetersiz koşullardaki doğum
B
Annenin alkol ve madde bağımlısı olması
C
Genetik bozukluklar
D
Işına maruz kalma
E
Akraba evliliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x