Tıbbi Belgeleme 2015-2016 Final Sınavı

Tıbbi Belgeleme 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ünlü bilim adamı Râzi’nin eseridir?

A
Hâvi
B
El hatri
C
El tabip
D
El hudut
E
Havtabip
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümantasyon türlerinden biri değildir?

A
Hasta Yatırma Kağıdı
B
Doktor Gözlem Formu
C
Röntgen Bulguları Formu
D
Hastane Giriş Kağıdı
E
Ameliyat Kağıdı
Soru 3

Hasta dosyalarının bilimsel kural ve standartlara uygun olarak toplandığı, düzenlendiği ve hizmete sunulduğu birimlere ne ad verilir?

A
Hastane başmüdürlüğü
B
Hasta dosyaları arşivi
C
Tıbbi dokümantasyon
D
Adli tıp
E
Sağlık müdürlüğü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyalarının mahkemeler tarafından kullanıldığı durumlardan biri değildir?

A
Haciz davaları
B
işçilerin tazminat davaları
C
Vasiyet davaları
D
Sigorta davaları
E
Yanlış tedavi davaları
Soru 5

Tıbbi dokümanların, yasal saklama süresi doluncaya kadar saklanmasını, korunmasını ve bu süre içinde yeniden kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama
B
Dosyalama
C
Arşivleme
D
inceleme
E
Tıbbi Kayıt
Soru 6

Hasta sayısının azlığına ve çokluğuna bakılmaksızın: uygulanması ekonomik, işlevsel ve zaman kazandırması nedeniyle bütün sağlık kurumu ve kuruluşlarında tercih edilen hasta dosyası saklama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alfabetik Numaralama Sistemi
B
Kronolojik Numaralama Sistemi
C
Dikey Numaralama Sistemi
D
Seri Numaralama Sistemi
E
Ünite Numaralama Sistemi
Soru 7

Hasta dosyaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Hasta dosyaları kişiye özeldir.
B
Hasta dosyalarındaki bilgiler için hastanın izni gerekir.
C
Yasal durumlarda hastanın iznine gerek yoktur.
D
Hasta dosyalarının hastane dışına çıkarılması yasaktır.
E
Yasal durumlarda bilgiler özel kurye ile Cumhuriyet Savcılığı’na iletilir.
Soru 8

Bilgisayar sistemleri ile entegre olarak tüm cihazların birbirleriyle ilişkilendirilerek hızlı, güvenli ve doğru kullanılmasına ne ad verilir?

A
Akreditasyon
B
Hasta bilgi sistemi
C
Otomasyon
D
Arşivleme
E
Dosya saklama
Soru 9

Dünyada farklı amaçlar için geliştirilmiş ve günümüzde yaygın olarak kullanılan; hastalık ve yaralanmaların detaylı bir biçimde tanımlanması ile oluşturulan ve yaklaşık on yıllık aralıklarla yenilenen kodlama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ICD
B
ICPCplus
C
Snomed
D
ICPC
E
Read Klinik Kodları
Soru 10

Hastalıkların belirli ölçütlere göre bir araya getirilmesiyle oluşturulan hastalık sınıflandırma sistemleri içinde, hastalıkların “nedene göre” sınıflandırılmasına ne ad verilir?

A
Morfoloji
B
Patoloji
C
Topografi
D
Fonksiyonel
E
Etiyoloji
Soru 11

Hastaların uluslararası sınıflama sistemini yapılandıran kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya Hekimler Birliği
B
Hasta Haklarını Koruma Derneği
C
UNICEF
D
Dünya Sağlık Örgütü
E
insan Hakları Derneği
Soru 12

Türkiye’de, sağlık kayıtlarının kodlanmasında hangi sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır?

A
ICD-NA
B
ICD-10
C
ICD-0
D
ICD-11
E
ICD-DA
Soru 13

Sağlık Bakanlığında kullanılan, dosyaları 10 ve 10’un katlarındaki gruplar altında toplayan dosya tasnifleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Desimal
B
Kronolojik
C
Numarik
D
Seriyal
E
Alfabetik
Soru 14

Aşağıda belirtilen raporlardan hangisi tıbbi-bilimsel rapor türlerinden biri değildir?

A
Patoloji raporları
B
Biyokimya raporları
C
Ultrason raporları
D
Konsültasyon raporları
E
Manyetik Rezonans-MR raporları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi özürlü sağlık kurullarında bulunması gereken uzmanlık dallarından biri değildir?

A
Göz Hastalıkları
B
iç Hastalıkları
C
Nöroloji
D
Genel Cerrahi
E
Kardiyoloji
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinde rapor yazma aşamaları doğru olarak sıralanmıştır?

A
Bilgilerin toplanması-Rapor planının hazırlanması-Rapor taslağının yazılması-Raporun kontrol edilmesi ve İmzalanması-Raporun yazılması-Rapor taslağının gözden geçirilmesi
B
Bilgilerin toplanması-Rapor planının hazırlanması-Rapor taslağının yazılması-Rapor taslağının gözden geçirilmesi-Raporun yazılması-Raporun kontrol edilmesi ve imzalanması
C
Bilgilerin toplanması-Rapor planının hazırlanması-Rapor taslağının yazılması -Raporun yazılması- Rapor taslağının gözden geçirilmesi- Raporun kontrol edilmesi ve imzalanması
D
Raporun taslağının yazılması - Raporun kontrol edilmesi ve imzalanması- Raporun yazılması- Rapor taslağının gözden geçirilmesi-Rapor taslağının hazırlanması-Bilgilerin toplanması-Rapor planının hazırlanması
E
Bilgilerin toplanması- Rapor taslağının gözden geçirilmesi- Rapor taslağının hazırlanması- Raporun yazılması- Raporun kontrol edilmesi ve imzalanması- Rapor planının hazırlanması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyonun kalitesini etkileyen etmenlerden biri değildir?

A
Doğruluk
B
Dikkatlilik
C
Güncellik
D
Öznellik
E
Gizlilik
Soru 18

Tıbbi dokümantasyon kalitesini artırma yolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tıbbi dokümantasyon verilerini girecek kişilere daha fazla ücretlendirme yapılmalıdır.
B
Tıbbi dokümantasyon verilerini girecek hekimlere ayrıcalık tanınmalıdır.
C
Tıbbi dokümantasyon verilerini girecek kişilere özel gelişmiş bilgisayarlar alınmalıdır.
D
Tıbbi dokümantasyon verilerini girecek kişiler vakaları olabildiğince spesifik olarak tanımlamalıdır.
E
Tıbbi dokümantasyon verilerini girecek kişiler fazla mesai yapmalıdır.
Soru 19

Bilgi ve deneyimler kayıtlara düzenli bir şekilde bütüncül olarak aktarılmalıdır” ifadesi, dokümantasyonun kalitesini etkileyen etmenlerden hangisinin tanımıdır?

A
Güncellik
B
Doğruluk
C
Kısa ve öz olma
D
Gizlilik
E
Dikkatlilik
Soru 20

Hastanın hastalığının seyrini tarif eden periyodik gelişme notları dâhil olmak üzere hastanın bakımı ile ilgili bütün sağlık disiplinleri tarafından gerçekleştirilen teşhis ve tedavi faaliyetlerinin organize edildiği rapora ne ad verilir?

A
Otopsi raporu
B
Tıbbi kayıt
C
Sağlık raporu
D
Tıbbı dokümantasyon
E
Adli rapor
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x