Tıbbi Belgeleme 2015-2016 Vize Sınavı

Tıbbi Belgeleme 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümanların özelliklerinden biri değildir?

A
Verilen sağlık hizmetinin değerlendirilmesinde kullanılma
B
Maliyet ve finansal yönetim politikasının belirlenmesinde kullanılma
C
Dileyen herkesin ulaşabileceği şekilde saklanmasını sağlama
D
Sağlık çalışanlarının eğitiminde kullanılma
E
Halk sağlığı için önemli bir veri kaynağı olma
Soru 2

“Kendisine yapılacak tüm işlemleri anlayabileceği bir dilde hastaya açıklama ve onun bu işlemlere onay ve reddine kendi özgür iradesiyle karar vermesini sağlama” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A
Aydınlatılmış onam
B
Tıbbi dokümantasyon
C
Hekim orderları
D
Epikriz
E
Anamnez kaydı
Soru 3

İbn-i Sina’nın, felsefenin temel yapıtı sayılarak uzun yıllar boyunca ünI versitelerde okutulan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebers papirüsü
B
Aesculapia
C
Havi
D
Hipokrat
E
Şifa ve Kanun
Soru 4

Eski Yunan medeniyetinde hastaların tedavi edildikleri mabetlere ne ad verilir?

A
Havi
B
Razi
C
Mısır papirüsleri
D
Aesculapia
E
Yunan mabetleri
Soru 5

Razi’nin hastalıklara ilişkin incelemelerini içeren yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aesculapia
B
Kil tabletler
C
Ebers papirüsü
D
Havi
E
Opium
Soru 6

Tıbbi kayıtların aşağıdakilerden hangisi açısından bir önemi yoktur?

A
Finansal yönetim
B
Halk sağlığı
C
Siyaset
D
Adli tıp
E
Tıbbı araştırmalar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümantasyon türlerinden biri değildir?

A
Doktor Gözlem Formu
B
Ameliyat Kağıdı
C
Röntgen Bulguları Formu
D
Hasta Yatırma Kağıdı
E
Hastane Giriş Kağıdı
Soru 8

Geçmişten günümüze, bir konuyla ilgili yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anamnez
B
Retrospektif
C
istatistiksel
D
Betimsel
E
Nitel
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyasını oluşturan formlardan biri değildir?

A
Hasta tabelası
B
Bilanço
C
Çıkış özeti-epikriz
D
Hasta kabul kâğıdı
E
Röntgen istek kâğıdı
Soru 10

Tıbbi dokümanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Adli tıp için bir kanıt ve savunma aracı olabilir.
B
Hastaya etkili tedavi yapılmasını engeller.
C
En önemli katkısı ekonomik açıdandır.
D
Kaynakların verimli kullanılmasını engeller.
E
Hekim açısından gerekli değildir.
Soru 11

Hasta dosyaları için yapılan niceliksel analiz aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

A
Arşiv elemanı
B
Doktor
C
Hemşire
D
Tıbbi sekreter
E
Başhekimlik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyalarının, hasta açısından önem arz ettiği durumlar arasında yer almaz?

A
Kesin tanıya ulaşmada yol göstermesi
B
En sonunda uygulanacak doğru ve etkili tedavinin planlanması açısından önemli olması
C
Hastaya zaman kazandırması
D
Adli tıp açısından en önemli bilgi kaynağı oluşu
E
Gereksiz harcamaların önüne geçmesi
Soru 13

Oluşturulan hasta dosyaları içinde bulunması gereken Form 61’in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ameliyat kâğıdı
B
Tıbbi müşahede ve muayene kâğıdı
C
Röntgen istek fişi
D
Laboratuvar istek fişi
E
Derece kâğıdı
Soru 14

Hasta sayısı az olan hastanelerde hangi sistemle numaralandırma yapılır?

A
Nümerik sistem
B
Seri numaralama
C
Ünite numaralama
D
Alfabetik sistem
E
Seri-ünite numaralama
Soru 15

Hasta dosyalarının mülkiyeti aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Sağlık kurumu
B
Mahkeme
C
Hekim
D
Hasta yakını
E
Hemşire
Soru 16

“Acil odası ve ünitesindeki acil hizmetler için protokol kayıt defteriyle pansuman enjeksiyon kayıt defterinin bulundurulması ve düzenli işlenmesi zorunluluğu” aşağıdaki kanun, yönerge ya da yönetmeliklerden hangisinde bulunur?

A
Tababet ve Suabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanun
B
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik
C
Yataklı Tedavi Kurumlan Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi
D
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik
E
Özel Hastaneler Yönetmeliği
Soru 17

Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliğine göre müşahedelerin vaktinde usulüne uygun alınıp alınmadığının kontrol edilmesi ile ilgili görevli personel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hastane Müdürü
B
Başhekim Yardımcısı
C
Başhekim
D
Doktor
E
Hemşire
Soru 18

Hastanın tedavisi ile ilgilenen hekim tarafından, tıbbi ilkelere bağlı kalınarak düzenlenen; hastanın öyküsünün, soy geçmişinin ve muayene bulgularının yer aldığı form aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epikriz
B
Hekim Orderleri
C
izlem Notları
D
Onam Formları
E
Anamnez Kayıtları
Soru 19

Hastaların sağlık kurumlarından taburcu edildiklerinde tanıları, tedavileri ve bakımları ile ilgili bir yazılı özet alma ve isteme hakkına sahip oldukları aşağıdakilerden hangisinde yayımlanmıştır?

A
Hasta hakları bildirgesi
B
Avrupa hasta haklarının geliştirilmesi bildirgesi
C
Orta Doğu hasta hakları bildirgesi
D
Hammurabi kanunları
E
Tıp ve hukuk bildirgesi
Soru 20

Hasta dosyalarının bilimsel kural ve standartlara uygun olarak toplandığı, düzenlendiği ve hizmete sunulduğu birimlere ne ad verilir?

A
Hasta dosyaları arşivi
B
Hasta bilgi sistemi
C
Tıbbı dokümantasyon
D
Hasta kayıtları
E
Biyoistatistik sistemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x