Tıbbi Belgeleme 2016-2017 Final Sınavı

Tıbbi Belgeleme 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda kodlanarak düzenlenebilen ve kolaylıkla paylaşılabilen bilgilere ne ad verilir?

A
Veri
B
Veri işleme
C
Örtük bilgi
D
Açık bilgi
E
Belge
Soru 2

Doktorun, hasta kaydını odasında tutması veya unutması, dosyanın bulunması gereken yerden alınması veya arşivde yanlış adrese yerleştirilmesi gibi durumlar aşağıdaki problemlerden hangisiyle ilgilidir?

A
Erişim, elde edilebilirlik ile ilgili problemler
B
Estetik ile ilgili problemler
C
Hasta kayıt içeriği ile ilgili problemler
D
Format ile ilgili problemler
E
Bağlantı, entegrasyon ve bütünlüğün sağlanması ile ilgili problemler
Soru 3

Hastanın hastaneye her gelişinde yeni bir dosya açılır.Bu nedenle hastanın hastanede birden fazla dosyası bulunur. Hastanın bütün dosyaları arşivde sıralanırken, sahip olduğu dosya numarasına göre farklı bir rafta sıraya dizilir.
Yukarıda sözü edilen hasta dosyası numaralama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ünite Numaralama Sistemi
B
Bölgesel sıralama
C
Yatay sıralama
D
Seri-Ünite Numaralama Sistemi
E
Seri Numaralama Sistemi
Soru 4

I. Kişisel kimlik numarası
II. Sosyal güvenlik numarası
III. isim
IV. Cinsiyet
V. Meslek
Yukarıdakilerden hangileri hasta kimlik verileri arasında yer alır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
III ve V
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hasta indeks kartında yer alan hasta ile ilgili bilgilerden biridir?

A
Anne adı
B
Öğrenim durumu
C
iş durumu
D
Şikayetleri
E
Sigorta numarası
Soru 6

Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre, hasta dosyalarının saklanma süresi kaç yıldır?

A
25
B
20
C
15
D
10
E
5
Soru 7

Günümüzde kullanılan en yaygın hastalık sınıflandırma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Read Klinik Sınıflandırması
B
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması
C
Evrensel Medikal Dil Sistemi
D
Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Sınıflandırması
E
Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Sınıflandırması -Plus
Soru 8

Hastalıkların uluslararası sınıflandırmasından sorumlu olan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pan Amerikan Sağlık Örgütü
B
Dünya Sağlık Örgütü
C
Birleşmiş Milletler
D
Uluslararası Hekimler Birliği
E
Dünya Aile Hekimleri Birliği
Soru 9

Özellikle bilgisayar destekli hasta kaydı için oluşturulmuş, hasta kaydı ile ilgili tüm terimlere ulaşmayı hedefleyen, hiyerarşik bir yapıya ve 5 basamaklı kodlamaya sahip olan sınıflama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrensel Medikal Dil Sistemi
B
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması Onkoloji
C
Read Klinik Sınıflandırması
D
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması
E
Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Sınıflandırması
Soru 10

Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının 10. Sürümünde, bir hastalığın etiyolojisini ya da altında yatan nedeni açıklayan kod aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nokta tire
B
Köşeli parantez
C
Parantezler
D
Kama simgesi
E
Yıldız simgesi
Soru 11

Hasta taburcu edilirken tedavi esnasında yapılan tüm işlemlerin yazıldığı rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anamnez raporu
B
Sonuç raporu
C
Epikriz raporu
D
Tedavi raporu
E
Tıbbi rapor
Soru 12

Aşağıdaki rapor türlerinden hangisi hastalık raporu kategorisinde yer almaz?

A
ilaç raporları
B
Yurt dışı tedavi raporları
C
Tıbbi malzeme kullanım raporları
D
Maluliyet raporları
E
Okula başlama raporları
Soru 13

Hizmet, tıbbi malzeme ve ilaç bedellerinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için tüm hastanelerin kullandığı ulusal bilişim ağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hastane Bilişim Sistemi
B
MEDULA Sistemi
C
Sağlık Network Ağı
D
SGK Sistemi
E
SPSS Sistemi
Soru 14

Bir isteği, durumu bildirmek amacıyla özel ya da kamu kurum, kuruluşlarına yazılan yazılara ne ad verilir?

A
Özgeçmiş
B
Dilekçe
C
Resmi yazı
D
Talep yazısı
E
Belge
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi belgelerin niceliksel analizinin bileşenlerinden biri değildir?

A
Gerekli tüm raporların bulunması
B
Hastanın tanımlamasının her formun üstünde olması
C
Zayıf belgeleme modellerinin ortaya çıkması
D
Tüm girdilerde gerekli girdi yapan kişinin imzasının bulunması
E
iyi kayıt pratikleri
Soru 16

Dünyada, sağlık sektöründe en yaygın kullanılan akreditasyon standardı aşağıdakilerden hangisidir?

A
KTQ Akreditasyonu
B
IKAS Akreditasyonu
C
ACHS Akreditasyonu
D
JCI Akreditasyonu
E
AC Akreditasyonu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi belgelemenin amaçları arasında yer almaz?

A
Öncelikle bürokratik bir işi yerine getirmek
B
Ortaya çıkabilecek hukuki durumlara karşı önlem almak
C
Hasta, hasta yakını ve üçüncü kişilerin bilmesi gerekenleri onlara aktarmak
D
Yasal düzenlemeler ile getirilen zorunlulukları yerine getirmek
E
Sağlık kurumundaki ana ve alt süreçlerin tüm iş görenlere duyurulmasını sağlamak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir?

A
Kişisel hijyen
B
Aile planlaması
C
Aşılama
D
Sağlık eğitimi
E
Besin güvenliği
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında, birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlar arasında yer almaz?

A
112 Acil Sağlık Hizmetleri
B
Halk Sağlığı Laboratuvarları
C
Toplum Sağlığı Merkezleri
D
Kurum Hekimlikleri
E
Aile Sağlığı Merkezleri
Soru 20

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasını önlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli toplum sağlığı merkezine bağlı birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diyabet ve Obezite Birimi
B
Hemoglobinopati Tanı Birimi
C
Deri ve Zührevi Hastalıklar Birimi
D
Verem Savaş Dispanseri (VSD) Birimi
E
Sıtma ile Mücadele Birimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x