Tıbbi Belgeleme 2016-2017 Vize Sınavı

Tıbbi Belgeleme 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sosyoekonomik veriler arasında yer almaz?

A
Evlilik durumu
B
Cinsiyet
C
Adres
D
Sosyal güvenlik numarası
E
Doğum tarihi
Soru 2

Büro otomasyonuna bağlı olarak geliştirilen sanal dosyalama sistemleri gibi sanal arşivleme sistemlerinin kullanıldığı arşivleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanal Arşivleme
B
Hasta Dosyaları Arşivleme
C
Dosya Arşivleme
D
Klasik Arşivleme
E
Çağdaş Arşivleme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi veri denetimi için yapılan denetim basamaklarından biri değildir?

A
Denetim sayıları
B
Biçim kontrolleri
C
Formların bilgisayar görüntüsünün tasarımı ve kontrolü
D
Üretim teknikleri
E
Yoğunluk kontrolleri
Soru 4

Tıbbi belgelerin bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, yeniden düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde hizmete sunulması ile ilgili işlemlerin tümüne ne ad verilir?

A
Belge yönetimi
B
Dosyalama
C
Veri girişi
D
Tıbbi belgeleme
E
Veri yönetimi
Soru 5

Türkiye’de, ulusal düzeyde resmi belgelere ilişkin dosya planları aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından hazırlanmaktadır?

A
Başbakanlık Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı
B
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
C
Başbakanlık
D
Başbakanlık idareyi Geliştirme Başkanlığı
E
Sağlık Bakanlığı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi elektronik hasta kayıt sisteminin güçlü yönlerinden biridir?

A
Verilerin birleştirilmesini kolaylaştırması
B
Dosyaların yükleme ve indirme zamanlarının uzun olması
C
Kullanıcıların çoğunlukla verileri kâğıt üzerinde görme eğiliminde olması
D
Elektronik ortamda güvenlik risklerinin olması
E
Bilgisayar alt yapısının her an kullanılmaya hazır durumda bulundurulmasının gerekli olması
Soru 7

Arşivden çıkarılan dosyaların dosya izleme fişiyle takip edilmesi amacıyla, asıl dosyanın yerine geçici olarak konulan, asıl dosya ile aynı ebatlardaki, biri A4 kâğıdı boyutunda diğeri büyük cebin üstünde dosya izleme fişinin konulacağı şeffaf iki ayrı cebi olan, araştırma için alınan, diğer birimlere ayrı renkte gönderilen plastik dosyaya ne ad verilir?

A
Derece kâğıdı
B
Hasta giriş formu
C
Vekil dosya
D
Hasta kaydı
E
Ameliyat notları
Soru 8

Hastanın hastaneye ilk gelişinde bir numara verilerek dosya açılır. Hasta hastaneye her gelişinde aynı dosya ile işlemleri yapılır. Dolayısıyla hastanın hastanede tek bir dosyası bulunur.
Yukarıda sözü edilen hasta dosyası numaralama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seri-Ünite Numaralama Sistemi
B
Ünite Numaralama Sistemi
C
Seri Numaralama Sistemi
D
Bölgesel sıralama
E
Yatay sıralama
Soru 9

Hasta dosyalarının kronolojiye ve kaynağa göre sıralandığı, düzenlenmemiş bir kayıtta, bilgilerin bulunmasının çok zor olması ve bu durumun verimliliği düşürmesi aşağıdaki problemlerden hangisiyle ilgilidir?

A
Estetik ile ilgili problemler
B
Hasta kayıt içeriği ile ilgili problemler
C
Format ile ilgili problemler
D
Bağlantı, entegrasyon ve bütünlüğün sağlanması ile ilgili problemler
E
Erişim, elde edilebilirlik ile ilgili problemler
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi her problemin kendi içinde kayıt edilmesi anlamına gelen ve kısaltması SOAP olan yöntemin bileşenlerinden biri değildir?

A
Demografik bilgiler
B
Kişisel izlenim veya bulgular
C
Geri bildirim
D
Nesnel izlenim veya bulgular
E
Değerlendirme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi özel hastanelerde hasta dosyaları arşivinin organizasyon şeması içinde yer alan bölümlerden biridir?

A
Mesul Müdür
B
Tıbbi istatistik
C
Tıbbi Atıklar
D
Hastane Başhekimi
E
idari Mali işler Müdürü
Soru 12

Adli vakalar ile ilgili olarak hastane içi ve hastane dışı her türlü yazışmayı yapmak, hasta dosyaları arşivi bölümlerinden hangisinin görevidir?

A
Dosyalama
B
Eksik dosyalar
C
Kodlama ve istatistik
D
Haberleşme
E
Tıbbi sekreterler
Soru 13

Doktorun tedavi ettiği hastalarla ilgili bilgilerin yazıldığı, hastane yönetiminin doktorun performansını değerlendirmesini sağlayan, gizli tutulması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hastalık indeksi
B
Hasta indeksi
C
Ameliyat raporu
D
Doktor sicil raporu
E
Doktor indeksi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi merkezi hasta dosyaları arşiv sisteminin faydaları arasında yer almaz?

A
Daha az personelle daha etkin bir hizmet sunulması
B
Hastanede kullanılan formlara belli bir standart getirilmesi
C
Hastane yöneticisine teşkilat yapısının oluşturulmasında yardımcı olması
D
Tıbbi araştırmaların doğru ve güvenilir veriler üzerinden ve kolaylıkla yapılması
E
Hasta dosyalarının daha düzenli tutulması
Soru 15

Hasta indeks kartının temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hasta dosya numarasına ulaşmak
B
Hasta yakını bilgilerine ulaşmak
C
Hastalık kod numarasına ulaşmak
D
Hastanın doktor bilgilerine ulaşmak
E
Hastanın tıbbi geçmişine ulaşmak
Soru 16

Elektronik belgelerin idari açıdan ihtiyaç duyuldukları sürece saklanması, belirli bir zaman diliminin olmaması anlamına gelen saklama kriteri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mali kriter
B
idari kriter
C
Hukuki kriter
D
Tarihi kriter
E
Sosyal kriter
Soru 17

Doktorun tıbbi müdahale için hastanın onayını alması gerekirken almamış olması aşağıdaki kusurlardan hangisine girer?

A
Hastane kusuruna
B
Kişisel kusura
C
Hizmet kusuruna
D
Hasta kusuruna
E
Hasta yakınının kusuruna
Soru 18

Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre, hasta dosyalarının saklanma süresi kaç yıldır?

A
100
B
50
C
20
D
10
E
5
Soru 19

Sağlık kayıtlarının gizliliği, güvenliği ve mahremiyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hasta kayıtlarının fiziksel olarak korunaklı mekânlarda saklanması gerekmektedir.
B
Yetkisiz sağlık çalışanları hastanın sağlık kayıtlarına erişemez.
C
Kayıtların saklandığı bilgi sistemlerinde güvenliğin sağlanması gerekmektedir.
D
Hasta sağlık bilgileri ticari amaçlarla kullanılamaz.
E
Hasta dosyasının bir kopyası hastaya verilemez.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi elektronik belgelerin saklama süresine başlangıç teşkil eden kriterlerden biridir?

A
Elektronik sistemin üretim tarihi
B
Elektronik sistemin kuruluş tarihi
C
Elektronik sistemin kapanış tarihi
D
Elektronik sistemin açılış tarihi
E
Elektronik belgenin üretim tarihi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x