Tıbbi Belgeleme 2017-2018 Final Sınavı

Tıbbi Belgeleme 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sağlık kuruluşlarında kullanılan en basit kayıt yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seri tanımlama
B
Nümerik tanımlama
C
Optik tanımlama
D
Alfabetik tanımlama
E
Barkodlu tanımlama
Soru 2

Bu kayıt metodunda, kayıtlar hizmet verilen klinik, birim veya laboratuvara göre sıralanır. Örneğin, hasta dosyasının ilk bölümü doktor girdilerine, ikinci kısmı hemşire girdilerine, üçüncü kısım laboratuvar tetkik sonuçlarına, sonra görüntüleme birimlerinin sonuçlarına göre düzenlenebilir. Bu kayıt metodunun kötü yönü, bir hasta için bütün bölümlerin baştan aşağıya incelenmesini gerektirmesidir.
Yukarıda sözü edilen hasta dosyası kayıt metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hasta odaklı
B
Problem odaklı
C
Hastane odaklı
D
Sistem odaklı
E
Kaynak odaklı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin bölümlerinden biri değildir?

A
Kodlama ve istatistik bölümü
B
Eksik dosyalar bölümü
C
Yönetici sekreterleri bölümü
D
Hasta indeksleri bölümü
E
Dosyalama bölümü
Soru 4

Tıp Fakültesi Hastanelerinde, hasta dosyalarının saklanma süresi kaç yıldır?

A
100
B
50
C
20
D
10
E
5
Soru 5

I. Çok kişiyi hastalandırması ve sakat bırakması
II. Toplumda çok kişinin ölümüne sebep olması
III. Çok fazla iş gücü ve ekonomik kayıplara sebep olması
Yukarıdakilerden hangileri bir sağlık olayının halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmesi için gerekli kıstaslar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Hastalıkların belirlenmiş ölçütlere göre ayrıldığı kategoriler sistemine ne ad verilir?

A
Hastalıkların gruplandmlması
B
Hastalıkların kodlanması
C
Hastalıkların sınıflandırılması
D
Hastalıkların analizi
E
Hastalık istatistikleri
Soru 7

Sağlıkla ilgili olayların dağılımını, sağlık olayı üzerindeki belirleyici etkenleri, toplumlar, bölgeler ya da ülkeler arasındaki dağılım özelliklerini, farklılıkların nedenlerini araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyoistatistik
B
Nöroloji
C
Demografi
D
istatistik
E
Epidemiyoloji
Soru 8

Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasının 10. Sürümünde, hastalık tablosunu ön planda tutan, hastalığın etkilediği vücut bölgesine yönelik kod aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nokta tire
B
Yıldız simgesi
C
Kama simgesi
D
Parantezler
E
Köşeli parantez
Soru 9

Resmi yazışmalarda yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğu aşağıdaki alt başlıklardan hangisinde belirtilir?

A
ilgi
B
Paraf
C
Konu
D
Koordinasyon
E
Metin
Soru 10

Resmi yazışma kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yazılar kâğıdın bir yüzüne yazılmalıdır.
B
Bilgisayarla yazılan yazılar 12 karakter boyutu ile yazılmalıdır.
C
Yazılarda silinti, kazıntı ve karalama olmamalıdır.
D
Yazı alanının üst kısmının ortasına sayfa numarası verilir.
E
Resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.
Soru 11

Biyopsi ve patoloji raporları hangi tür rapor kategorisinde yer alır?

A
Epikriz raporu
B
Laboratuvar raporları
C
Tıbbi-bilimsel raporlar
D
Görüntüleme raporları
E
Hastalık raporları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazışmaların başlık bölümünde yer alması gereken unsurlardan biridir?

A
imza
B
Onay
C
Paraf
D
Tarih
E
Koordinasyon
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi en yaygın kullanılan akreditasyon standardı olan JCI'nın eğitim hastanesi odaklı standartlarından biridir?

A
ilaç Yönetimi ve Kullanımı
B
Hastaların Bakımı
C
Anestezi ve Cerrahi Bakım
D
insan Denekli Araştırma Programları
E
Hasta ve Yakınlarının Eğitimi
Soru 14

Sağlık sektöründeki ilk akreditasyon kurumu hangi yıl kurulmuştur?

A
1941
B
1951
C
1961
D
1971
E
1981
Soru 15

Yapılan bir işin ilk seferinde ve her seferinde istendik koşullarda yapılmasına ne ad verilir?

A
ihtiyaç
B
Bilgi
C
Kalite
D
Yönetim
E
Eğitim
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir belgeden beklenen faydaları sağlayacak özelliklerden biri değildir?

A
ilk ve tek seferde hazırlanmış olması
B
Hiyerarşik olarak en üst kademe tarafından hazırlanmış olması
C
Belgedeki bilgilerin, tam, doğru ve zamanında hazırlanmış olması
D
Kimi zaman beklentilerin ötesine geçmesi
E
Nitelik ve nicelik açısından beklentileri karşılaması
Soru 17

Halk Sağlığı Kurumu’nun planlaması ve izni dahilinde, ilgili mevzuat kapsamında kurum tarafından belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri gerçekleştiren laboratuvar aşağıdakilerden hangisidir?

A
L1 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı
B
L2 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı
C
Test Bazında Referans Yetkili Laboratuvar
D
Kurum Bazında Referans Yetkili Laboratuvar
E
Doktor Bazında Referans Yetkili Laboratuvar
Soru 18

Bu hizmetler esas olarak yataksız sağlık kuruluşlarında ve koruyucu hizmetlerle bir arada verilir. Türkiye’de aile sağlığı merkezi (ASM), toplum sağlığı merkezi (TSM), toplum sağlığı merkezine bağlı birimler, halk sağlığı laboratuvarı ve 112 acil sağlık hizmetleri bu hizmetleri veren kuruluşlardır.
Yukarıda sözü edilen tedavi edici sağlık hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri
B
ikinci Basamak Tedavi Hizmetleri
C
Üçüncü Basamak Tedavi Hizmetleri
D
Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri
E
Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Soru 19

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen toplum sağlığı merkezi birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Birimi
B
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Birimi
C
Sağlık Evi
D
Hemoglobinopati Tanı Birimi
E
Toplum Sağlığı Merkezi iş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Birimi
Soru 20

Bölgesindeki hasta sayısını, taşıyıcı sıklığını vb. tespit eden, taşıyıcı ve hasta bireylere genetik rehberlik hizmeti sunan toplum sağlığı merkezine bağlı birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hemoglobinopati Tanı Birimi
B
Verem Savaş Dispanseri (VSD) Birimi
C
Deri ve Zührevi Hastalıklar Birimi
D
Diyabet ve Obezite Birimi
E
Sıtma ile Mücadele Birimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x