Tıbbi Belgeleme 2017-2018 Vize Sınavı

Tıbbi Belgeleme 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hastaya ait sosyoekonomik verilerden biri değildir?

A
Gelir kaynağı
B
Cinsiyeti
C
Kilosu
D
Eğitimi
E
Mesleği
Soru 2

Kişisel becerilere dayanan ve kaydedilmesi daha zor olan bilgi türüne ne ad verilir?

A
Veri
B
Veri işleme
C
Örtük bilgi
D
Açık bilgi
E
Belge
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde birincil veri kaynaklarından biridir?

A
Teşhis indeksleri
B
Kanser kayıtları
C
Prosedür indeksleri
D
Hasta kayıtları
E
Hastalık indeksleri
Soru 4

__________ kavramı, her türlü örgütün faaliyetleri sonucunda oluşan bilginin düzenlenmesi, denetimi, yayımı, kullanımı ve kullanıcılara iletilmesi vb. yönetim ilkelerinin uygulanması olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bilgi yönetimi
B
Veri işleme
C
Açık bilgi
D
Arşivleme
E
Örtük bilgi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kuruluşlarının hastalarına ait kayıtları sınıflandırırken kullandıkları nümerik tanımlama sisteminde kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Alfabetik numaralama
B
Seri-ünite numaralama
C
Günlük numaralama
D
Optik numaralama
E
Barkodlu numaralama
Soru 6

Hastaların, yaralıların ve sağlığından şüphe edenlerin sağlık kurumuna müracaat ettikten sonra, kurumdan ayrılana kadar hastalığı ile ilgili tutulan, tanı ve tedaviye yönelik her türlü yazı, resim, röntgen filmi, bilgisayar çıktısı veya elektronik ortamda tutulan her türlü tıbbi bilgi ve belgeye ne ad verilir?

A
Bürokratik kayıt
B
Resmi kayıt
C
Tıbbi kayıt
D
Elektronik kayıt
E
Elektronik-bürokratik kayıt
Soru 7

Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların, muayene, teşhis ve tedavi evraklarının muhafaza edildiği; A4 kâğıdı boyutlarında, kenarlarında renkli şeritler bulunan, kartondan imal edilmiş ve iki kapaktan oluşan telli saklama aracına ne ad verilir?

A
Derece kâğıdı
B
Hasta dosyası
C
ilaç formu
D
Vekil dosyası
E
Hasta giriş formu
Soru 8

Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastaların; muayene, teşhis ve tedavi sürecinde oluşan bütün tıbbi kayıtlarının bilgisayar ortamına kaydedilmesi ile oluşturulan dosyaya ne ad verilir?

A
Dijital veri kaydı
B
Elektronik hasta dosyası
C
Dijital hasta kaydı
D
Web dokümanı
E
Elektronik belge
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kâğıda dayalı hasta kayıt sistemlerinin zayıf yanlarından biridir?

A
Bilgisayar sistemlerinin çalışmaması vb. çekincelerin olmaması
B
Anlaşılan noktaların anlık olarak oluşturulması
C
Gizliliğin kolay gerçekleşmesi
D
Mahremiyeti gizlemenin kolay olması
E
Erişim ve elde edilebirliğinin zor olması
Soru 10

İ1İS elektronik hasta kaydı hangi yıllarda geliştirilmiştir?

A
1940'lar
B
1950'ler
C
1960'lar
D
1970'ler
E
1980'ler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hasta indeks kartında yer alan hasta ile ilgili bilgilerden biridir?

A
Doğum yeri
B
Öğrenim durumu
C
Medeni durumu
D
Şikayetleri
E
Hastalık geçmişi
Soru 12

Sağlık kurumunda görev yapan doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve öğretim üyelerinin bilimsel araştırma yapmalarına imkan sağlayan hasta dosyaları arşiv bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tıbbi araştırmalar
B
Haberleşme
C
Eksik dosyalar
D
Hasta indeksleri
E
Tıbbi sekreterler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi özel hastanelerde hasta dosyaları arşivinin organizasyon şeması içinde yer alan bölümlerden biridir?

A
Hastane Endeks Bölümü
B
Hastane Başhekimi
C
Tıbbi istatistik Bölümü
D
Mesul Müdür
E
idari Mali işler Müdürü
Soru 14

Hasta ile ilgili çeşitli belgelerin ve özel formların yazılması ve yazılanların ilgili dosyalara konulması aşağıdaki bölümlerinden hangisinin görevidir?

A
Dosyalama
B
Haberleşme
C
Eksik dosyalar
D
Kodlama ve istatistik
E
Tıbbi sekreterler
Soru 15

insan ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bilgileri düzenli bir biçimde kapsamına alan belgelere ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hasta dosyası
B
Hasta raporu
C
Sağlık raporu
D
Tıbbi belge
E
Reçete
Soru 16

Kayıtları tutmakla yükümlü sağlık çalışanının kayıtlarda yanlışlık yapması sonucu hastaya yanlış dozda ilaç verilmesi aşağıdaki kişisel kusur türlerinden hangisine girer?

A
Kayıtların yanlışlığından doğan sorumluluk
B
Kayıtların eksikliğinden doğan sorumluluk
C
Sır saklama yükümlülüğü açısından sorumluluk
D
Bilgilendirilme sorumluluğu
E
iyi bir hizmet verme sorumluluğu
Soru 17

Tıp Fakültesi Hastanelerinde, doğum defterlerinin saklanma süresi kaç yıldır?

A
20
B
40
C
60
D
80
E
100
Soru 18

Elektronik belgeler, iki veya daha fazla taraf arasında akdedilmiş sözleşmeleri belgeler nitelikte olabilir. Ayrıca bir mülkiyetin, hakkın veya alacağın ispatı için kullanılabilecek belgeler bu grupta ele alınmalıdır. Bu tür belgeler, sözleşmeler, haklar ve alacaklar devam ettiği sürece saklanmalıdır.
Yukarıda sözü edilen elektronik belge saklama kriteri aşağıdakilerden hangisidir?

A
idari kriter
B
Sosyal kriter
C
Mali kriter
D
Tarihi kriter
E
Hukuki kriter
Soru 19

Bir hastaya ait dosyanın kaybedilmesi aşağıdaki kusurlardan hangisine girer?

A
Sağlık kusuruna
B
Hizmet kusuruna
C
Tüzel kusura
D
Hasta yakınının kusuruna
E
Kişisel kusura
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi elektronik belgelere ait saklama kriterlerinden biri değildir?

A
Hukuki Kriter
B
idari Kriter
C
Tarihi Kriter
D
Sosyal Kriter
E
Mali Kriter
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x