Tıbbi Belgeleme 2018-2019 Final Sınavı

Tıbbi Belgeleme 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir arşivin fonksiyonlarından biri değildir?

A
Arşiv malzemesini uygun şartlarda saklamak
B
Arşiv malzemesini tekrar yararlanmaya sunmak
C
Arşiv malzemesini oluşturmak
D
Arşiv malzemesinin zarar görmesini engellemek
E
Arşiv malzemesini belirlemek ve ayırmak
Soru 2

Gönderilmesi gereken dosya ve evrakları zimmet karşılığı ilgililere teslim etmek veya gönderilmesini sağlamak, hasta dosyaları arşivi bölümlerinden hangisinin görevidir?

A
Eksik dosyalar
B
Haberleşme
C
Tıbbi sekreterler
D
Kodlama ve istatistik
E
Dosyalama
Soru 3

Acil bir hastanın uzun süre bakımsız kalması aşağıdaki kusurlardan hangisine girer?

A
Tüzel kusura
B
Hasta yakınının kusuruna
C
Hizmet kusuruna
D
Kişisel kusura
E
Sağlık kusuruna
Soru 4

Kağıda dayalı kayıtlar aynı anda farklı problemlerin çözümü için uygun değildir. Hasta dosyaları kronolojiye ve kaynağa göre sıralanmaktadır. Bu tarz düzenlenmemiş bir kayıtta, bilgilerin bulunması çok zor olmakta ve bu durum verimliliği düşürmektedir.
Yukarıdaki paragraf kağıda dayalı hasta kayıt sisteminde karşılaşılan problemlerden hangisiyle ilgilidir?

A
Format ile ilgili problemler
B
Estetik ile ilgili problemler
C
Erişim, elde edilebilirlik ile ilgili problemler
D
Hasta kayıt içeriği ile ilgili problemler
E
Bağlantı, entegrasyon ve bütünlüğün sağlanması ile ilgili problemler
Soru 5

Kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda kodlanarak düzenlenebilen ve kolaylıkla paylaşılabilen bilgilere ne ad verilir?

A
Açık bilgi
B
Belge
C
Veri
D
Veri işleme
E
Örtük bilgi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sosyoekonomik verilerden biri değildir?

A
Etnik köken
B
Meslek
C
Eğitim
D
Doktor istemleri
E
Evlilik durumu
Soru 7

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Çıkarılan Yönetmeliğe göre, mükellefler belirli bir süre saklayacakları arşivlik malzeme için ________ , daha uzun bir süre saklayacakları arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için de ________ kurarlar.
Yukarıda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
birim arşivlerini / devlet arşivlerini
B
birim arşivlerini / kurum arşivlerini
C
kurum arşivlerini / hastane arşivlerini
D
kurum arşivlerini / devlet arşivlerini
E
birim arşivlerini / hastane arşivlerini
Soru 8

Hastanın hastaneye ilk gelişinde bir numara verilir ve dosya açılır. Hastanın hastaneye her gelişinde aynı dosya ile işlemleri yapılır. Yani, hastanın hastanede tek bir dosyası bulunur. Bu sistemin kullanımı kolaydır. Hekim hastayla ilgili tüm bilgileri tek bir dosyada görebilir. Maliyeti düşüktür. Bilgisayar tabanlı hasta kayıt sistemine geçişte kolaylık sağlar.
Yukarıda sözü edilen hasta dosyası numaralama sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatay sıralama sistemi
B
Bölgesel sıralama sistemi
C
Seri-ünite numaralama sistemi
D
Seri numaralama sistemi
E
Ünite numaralama sistemi
Soru 9

Hastalıkların uluslararası sınıflandırmasından sorumlu olan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pan Amerikan Sağlık Örgütü
B
Dünya Sağlık Örgütü
C
Uluslararası Hekimler Birliği
D
Birleşmiş Milletler
E
Dünya Aile Hekimleri Birliği
Soru 10

I. Çok kişiyi hastalandırması ve sakat bırakması
II. Toplumda çok kişinin ölümüne sebep olması
III. Sosyal medyada çok tartışılması
IV. Çok fazla iş gücü ve ekonomik kayıplara sebep olması
Yukarıdakilerden hangileri bir sağlık olayının halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmesi için gerekli kıstaslar arasında yer alır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Günümüzde kullanılan en yaygın hastalık sınıflandırma sistemi hangisidir? aşağıdakilerden

A
Evrensel Medikal Dil Sistemi
B
Uluslararası Temel Sınıflandırması Sağlık Hizmetleri
C
Uluslararası Temel Sınıflandırması -Plus Sağlık Hizmetleri
D
Read Klinik Sınıflandırması
E
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması
Soru 12

Aşağıdaki raporlardan hangisi hastalık raporları sınıflaması içinde yer almaz?

A
Ameliyat raporları
B
işe giriş raporları
C
istirahat raporları
D
Tıbbi malzeme kullanım raporları
E
ilaç raporları
Soru 13

Resmi yazışmanın aşağıdaki bölümlerinden hangisinde yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğu veya bazı belgelere başvurulması gerektiği belirtilir?

A
Koordinasyon
B
Konu
C
ilgi
D
Paraf
E
Metin
Soru 14

Hasta taburcu edilirken tedavi esnasında yapılan tüm işlemlerin yazıldığı rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sonuç raporu
B
Anamnez raporu
C
Tedavi raporu
D
Tıbbi rapor
E
Epikriz raporu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi belgelerin niceliksel analizinin bileşenlerinden biri değildir?

A
Gerekli tüm raporların bulunması
B
Tüm girdilerde gerekli girdi yapan kişinin imzasının bulunması
C
Hastanın tanımlamasının her formun üstünde olması
D
Zayıf belgeleme modellerinin ortaya çıkması
E
iyi kayıt pratikleri
Soru 16

Yapılan bir işin ilk seferinde ve her seferinde istendik koşullarda yapılmasına ne ad verilir?

A
Eğitim
B
ihtiyaç
C
Bilgi
D
Yönetim
E
Kalite
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi belgelemenin amaçlarından biri değildir?

A
Yasal düzenlemeler ile getirilen zorunlulukları yerine getirmek
B
Ortaya çıkabilecek hukuki durumlara karşı önlem almak
C
Hasta, hasta yakını ve üçüncü kişilerin bilmesi gerekenleri onlara aktarmak
D
Öncelikle bürokratik bir işi yerine getirmek
E
Sistemde meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak, sistemi güncel tutmak
Soru 18

Birinci basamak sağlık kuruluşları ile işbirliği yaparak toplum eğitimi, toplum taraması, riskli ailelerin taranması ile rehberlik hizmetleri verir. Bölgesindeki hasta sayısını, taşıyıcı sıklığını vb. tespit eder, taşıyıcı ve hasta bireylere genetik rehberlik hizmeti sunar. Evli çiftlerin taramasını yaparak taşıyıcı belgesi verir.
Yukarıda sözü edilen toplum sağlığı merkezine bağlı birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hemoglobinopati Tanı Birimi
B
Deri ve Zührevi Hastalıklar Birimi
C
Sıtma ile Mücadele Birimi
D
Diyabet ve Obezite Birimi
E
Verem Savaş Dispanseri (VSD) Birimi
Soru 19

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasını önlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli toplum sağlığı merkezine bağlı birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diyabet ve Obezite Birimi
B
Sıtma ile Mücadele Birimi
C
Deri ve Zührevi Hastalıklar Birimi
D
Hemoglobinopati Tanı Birimi
E
Verem Savaş Dispanseri (VSD) Birimi
Soru 20

Bu hizmetler esas olarak yataksız sağlık kuruluşlarında ve koruyucu hizmetlerle bir arada verilir. Türkiye’de aile sağlığı merkezi (ASM), toplum sağlığı merkezi (TSM), toplum sağlığı merkezine bağlı birimler, halk sağlığı laboratuvarı ve 112 acil sağlık hizmetleri bu hizmetleri veren kuruluşlardır.
Yukarıda sözü edilen tedavi edici sağlık hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri
B
ikinci Basamak Tedavi Hizmetleri
C
Üçüncü Basamak Tedavi Hizmetleri
D
Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri
E
Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x