Tıbbi Belgeleme 2018-2019 Vize Sınavı

Tıbbi Belgeleme 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kuruluşlarının hastalarına ait kayıtları sınıflandırırken kullandıkları nümerik tanımlama sisteminde kullanılan yöntemlerden biridir?

A
Optik numaralama
B
Günlük numaralama
C
Alfabetik numaralama
D
Seri numaralama
E
Barkodlu numaralama
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi birincil veri kaynaklarından biridir?

A
Prosedür indeksleri
B
Günlük ünite sayım raporları
C
Hastalık indeksleri
D
Teşhis indeksleri
E
Kanser kayıtları
Soru 3

Tıbbi belgelerin bilimsel kurallara uygun olarak toplanması, yeniden düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde hizmete sunulması ile ilgili işlemlerin tümüne ne ad verilir?

A
Veri yönetimi
B
Veri girişi
C
Tıbbi belgeleme
D
Belge yönetimi
E
Dosyalama
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sosyo-ekonomik verilerden biri değildir?

A
Adres
B
Cinsiyet
C
Ameliyat raporları
D
Evlilik durumu
E
Doğum tarihi
Soru 5

I. Hastanın şikayetleri
II. Sosyal güvenlik numarası
III. Acil servis raporları
IV. Cinsiyeti
V. Gelir kaynağı
Yukarıdakilerden hangileri hastanın klinik verileri arasında yer alır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
III ve V
D
1,1I ve III
E
II, III ve V
Soru 6

Arşivden çıkarılan dosyaların dosya izleme fişiyle takip edilmesi amacıyla, asıl dosyanın yerine geçici olarak konulan, asıl dosya ile aynı ebatlardaki, biri A4 kâğıdı boyutunda diğeri büyük cebin üstünde dosya izleme fişinin konulacağı şeffaf iki ayrı cebi olan, araştırma için alınan, diğer birimlere ayrı renkte gönderilen plastik dosyaya ne ad verilir?

A
Vekil dosya
B
Hasta kaydı
C
Hasta giriş formu
D
Derece kâğıdı
E
Ameliyat notları
Soru 7

Doktorun, hasta kaydını odasında tutması veya unutması, dosyanın bulunması gereken yerden alınması veya arşivde yanlış adrese yerleştirilmesi gibi durumlar aşağıdaki problemlerden hangisiyle ilgilidir?

A
Bağlantı, entegrasyon ve bütünlüğün sağlanması ile ilgili problemler
B
Format ile ilgili problemler
C
Estetik ile ilgili problemler
D
Hasta kayıt içeriği ile ilgili problemler
E
Erişim, elde edilebilirlik ile ilgili problemler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi elektronik hasta kayıt sisteminin güçlü yönlerinden biridir?

A
Elektronik ortamda güvenlik risklerinin olması
B
Verilerin birleştirilmesini kolaylaştırması
C
ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması
D
Kullanıcıların çoğunlukla verileri kâğıt üzerinde görme eğiliminde olması
E
Dosyaların yükleme ve indirme zamanlarının uzun olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi problem odaklı kayıtlar metodunda yer alan bölümlerden biridir?

A
Taburcu notları
B
Hasta dosyası
C
Doktor notları
D
Arşiv bilgileri
E
Bakım planı
Soru 10

Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, sağlık kurumunda kaldıkları süre içinde muayene, teşhis, tedavi ve bakımları ile ilgili işlemlere ait kayıtların elektronik ortamda tutulması ile oluşturulan dosyalara ne ad verilir?

A
Elektronik belge
B
Web dokümanı
C
Dijital hasta kaydı
D
Elektronik hasta dosyası
E
Dijital veri kaydı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi merkezi hasta dosyaları arşiv sisteminin faydalarından biri değildir?

A
Hastanede kullanılan formlara belli bir standart getirilmesi
B
Tıbbi karar verme sürecinin kısalmasına yardımcı olması
C
Hastane maliyetlerinin düşmesine ve maliyet kontrolüne yardımcı olması
D
Daha az personelle daha etkin bir hizmet sunulması
E
Hastane yöneticisine teşkilat yapısının oluşturulmasında yardımcı olması
Soru 12

Özel hastanenin tıbbi kayıt ve arşiv sistemini oluşturma ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlama görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A
idari Mali işler Müdürüne
B
Tıbbi istatistikçiye
C
Mesul Müdüre
D
Başhekime
E
Başhemşireye
Soru 13

Hasta indeksleri, hasta dosyalarının bulunmasında en önemli araçlardan biridir. Hasta indeks kartı hastaya ait bilgilere ve özellikle dosya numarasına kısa sürede ulaşmak amacıyla kullanılır.
Buna göre hasta ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi hasta indeks kartında yer alır?

A
Hemşire bakım planları
B
Öğrenim durumu
C
Aylık geliri
D
Patoloji raporları
E
Doğum tarihi
Soru 14

Her doktor için ayrı ayrı oluşturularak o doktorun tedavi ettiği hastalarla ilgili bilgilerin yazıldığı indekslerdir. Bu indeks, doktorun kendisine, hastane yönetimine ve tıbbi komitelere önemli bir bilgi kaynağı oluşturur. Doktor, bu indeks aracılığıyla kendi uygulamalarını araştırarak kendi kendini değerlendirebilir. Hastane yönetimi ise, doktorların performansını değerlendirebilir. Bu indekslerdeki bilgiler kişiseldir.
Yukarıda sözü edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hastalık indeksi
B
Doktor indeksi
C
Ameliyat indeksi
D
Hasta indeksi
E
Personel indeksi
Soru 15

Hasta ile ilgili çeşitli belgelerin ve özel formların yazılması ve yazılanların ilgili dosyalara konulması aşağıdaki bölümlerden hangisinin görevidir?

A
Dosyalama bölümünün
B
Tıbbi sekreterler bölümünün
C
Haberleşme bölümünün
D
Eksik dosyalar bölümünün
E
Kodlama ve istatistik bölümünün
Soru 16

Kayıtları tutmakla yükümlü sağlık çalışanının kayıtlarda yanlışlık yapması sonucu hastaya yanlış dozda ilaç verilmesi aşağıdaki kişisel kusur türlerinden hangisine girer?

A
iyi bir hizmet verme sorumluluğu
B
Sır saklama yükümlülüğü açısından sorumluluk
C
Kayıtların yanlışlığından doğan sorumluluk
D
Bilgilendirilme sorumluluğu
E
Kayıtların eksikliğinden doğan sorumluluk
Soru 17

Bir hastaya ait dosyanın kaybedilmesi aşağıdaki kusurlardan hangisine örnektir?

A
Hasta yakınının kusuruna
B
Tüzel kusura
C
Kişisel kusura
D
Hizmet kusuruna
E
Sağlık kusuruna
Soru 18

Elektronik belgelerin idari açıdan ihtiyaç duyuldukları sürece saklanması, belirli bir zaman diliminin olmaması anlamına gelen saklama kriteri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuki kriter
B
Mali kriter
C
Sosyal kriter
D
Tarihi kriter
E
idari kriter
Soru 19

Doktorun tıbbi müdahale için hastanın onayını alması gerekirken almamış olması aşağıdaki kusurlardan hangisine girer?

A
Hizmet kusuruna
B
Hastane kusuruna
C
Hasta kusuruna
D
Kişisel kusura
E
Hasta yakınının kusuruna
Soru 20

Tıp Fakültesi Hastanelerinde, hasta dosyalarının kurumda saklanma süresi kaç yıldır?

A
100
B
60
C
30
D
10
E
5
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x