Tıbbi İstatistik 2015-2016 Final Sınavı

Tıbbi İstatistik 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir?

A
Müşteri
B
Yatak sayısı
C
insan
D
Ölüm
E
Hastane
Soru 2

Aşağıdaki değişkenlerden hangisinde gözlem değerleri arasındaki katın anlamı vardır?

A
Meslek
B
insan
C
Cinsiyet
D
Gelir
E
Medeni durum
Soru 3

Ana kütleyi oluşturan birimlerin tamamının gözlenmesine ne ad verilir?

A
Gözlem
B
Örnekleme
C
Devamlı Derleme
D
Ani Derleme
E
Genel Derleme
Soru 4

Yaşlı nüfus ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
15-64 yaş nüfusu, genel nüfusun %95’inden fazladır.
B
65 ve daha düşük yaştaki insanlar toplumun %95’ini oluşturur.
C
15 yaş altındaki nüfus genel nüfusun %95’inden daha fazladır.
D
65 ve daha üzeri yaştaki insanlar (65+), genel nüfusun %5’inden azdır.
E
65 ve daha üzeri yaştaki insanlar (65+), toplumun %10’undan fazladır.
Soru 5

Beş çocuğun vücut ağırlığı 30, 32, 28, 34 ve 26 olarak belirlenmiştir.
Buna göre, beş çocuğun vücut ağırlıklarının standart sapması kaçtır?

A
1,34
B
2,82
C
4,12
D
5,78
E
8,00
Soru 6

X, ortalaması 1,25 olan poisson dağılmış bir rassal değişken olduğuna göre varyansı kaçtır?

A
0,05
B
0,13
C
1,12
D
1,25
E
1,56
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Normal Dağılımın özelliklerinden biridir?

A
Normal dağılım standart sapmaya göre simetriktir.
B
Mod = Medyan = Aritmetik Ortalama
C
Bir parametresi vardır.
D
Kesikli tesadüfi değişkenin bir dağılımıdır.
E
iki moda sahiptir.
Soru 8

Kayıtlara göre bir göz polikliniğine başvuran hastaların gözlük numaraları 2 ortalama ve 1 varyans ile normal dağılım göstermektedir. Poliklinikten tesadüfi olarak seçilen bir hastanın gözlük numarasının 2’den büyük olma olasılığı kaçtır?

A
0,7
B
0,6
C
0,5
D
0,3
E
0,1
Soru 9

Z, standart normal dağılıma sahip bir değişken olduğuna göre, P(-1

A
0,6221
B
0,6826
C
0,7564
D
0,7783
E
0,2000
Soru 10

Yanlı birim seçiminin uygulandığı örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kota örneklemesi
B
Tek aşamalı örnekleme
C
Sistematik örnekleme
D
Tabakalı örnekleme
E
Basit tesadüfi örnekleme
Soru 11

Bir araştırmacı bir sağlık kurumunda yatan hasta olarak gelenlerin memnuniyetini araştırmak istiyor ve bu amaçla hastalar arasından tesadüfi olarak 120 hasta seçiyor. Bunların 80 tanesinin memnun olduğu bilgisini alıyor.
Buna göre, araştırmacının oluşturduğu tesadüfi örneklemin varyansı yaklaşık kaçtır?

A
0,22
B
0,34
C
0,66
D
1,71
E
2,10
Soru 12

Yapılan bir bilim sınavına 2013-2014 mezunlarının %80’i katılıyor ve bunların içindeki başarılı mezun oranı %70 olarak belirleniyor.
Buna göre, hesaplanan %70 başarılı öğrenci oranı bilgisine istatistikte ne ad verilir?

A
istatistik
B
Tam sayım
C
Örnekleme
D
Örnekleme birimi
E
Parametre
Soru 13

12 birimden oluşan bir ana kütleden 4 birimlik birbirinden farklı oluşturulabilecek örneklem sayısı kaçtır?

A
48
B
144
C
256
D
495
E
525
Soru 14

Bir hastanede çalışan hemşirelerin işi bırakma niyeti oranı tahmin edilmek istenmektedir. Bu amaçla rassal olarak 200 hemşire ile görüşülmüştür. 20 hemşire işi bırakma niyetinde olduğunu belirtmiştir. Oranın standart hatasının tahmin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
0,01
B
0,02
C
0,05
D
0,06
E
0,50
Soru 15

Bir hastanede çalışan hemşirelerin işi bırakma niyeti oranı tahmin edilmek istenmektedir. Bu amaçla rassal olarak 200 hemşire ile görüşülmüştür. 20 hemşire işi bırakma niyetinde olduğunu belirtmiştir. Hemşirelerin işi bırakma niyeti oranının %95 güven sınırlarından alt sınır değeri kaçtır?

A
0,06
B
0,14
C
0,15
D
0,65
E
0,95
Soru 16

Bir hastanede çalışan hemşirelerin işi bırakma niyeti oranı tahmin edilmek istenmektedir. Bu amaçla rassal olarak 200 hemşire ile görüşülmüştür. 20 hemşire işi bırakma niyetinde olduğunu belirtmiştir. Hemşirelerin işi bırakma niyeti oranının nokta tahmini kaçtır?

A
0,01
B
0,05
C
0,10
D
0,20
E
0,30
Soru 17

Özel bir hastanede yatarak tedavi gören hastalar için bir X ürünü kullanılmaktadır. Ancak bu X ürününün 8 faklı markası bulunmaktadır. Hastane yönetimi bu ürünleri iki hastaya uygulayarak, memnuniyet derecelerine göre, tercihlerini sıralamalarını istemiştir. Yapılan analiz sonucunda tercih sıralamaları arasındaki korelasyon 0,30 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, iki hastanın tercih sıralamaları arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A
Aynı yönlü ve kuwetli bir ilişki vardır.
B
Ters yönlü ve zayıf bir ilişki vardır.
C
Herhangi bir ilişki yoktur.
D
Aynı yönlü ve zayıf bir ilişki vardır.
E
Ters yönlü ve kuwetli bir ilişki vardır.
Soru 18

yi = 4 - 2xi denklemine göre, x=6 için y değeri kaçtır?

A
-16
B
-12
C
-8
D
10
E
12
Soru 19

Özel bir hastane için, reklam harcaması, yatırım miktarı, servis hizmetleri ve muayene ücreti, hastaneye gelen hasta sayısını etkiliyorsa, bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hastaneye gelen hasta sayısı
B
Reklam harcaması
C
Yatırım miktarı
D
Servis hizmetleri
E
Muayene ücreti
Soru 20

Özel bir hastanenin 10 yıl boyunca yaptığı yatırım harcamaları (x) ve hastaneye gelen hasta sayıları (y) arasındaki regresyon denklemi yi = 9 + 0,65xi olarak belirlenmiştir.
Buna göre, eğim katsayısının anlamlılığı için oluşturulacak alternatif hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A
H1 : b1 ≠ 0
B
H1 : b1 ≠ 9
C
H1 : b1 = 0
D
H1 : b1 = 9
E
H0 : b1 = 0,65
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x