Tıbbi İstatistik 2015-2016 Vize Sınavı

Tıbbi İstatistik 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kesikli sayısal değişkendir?

A
Hastane geliri
B
Bebeğin boy uzunluğu
C
Bebeğin ağırlığı
D
Doğum sayısı
E
Hastane maliyeti
Soru 2

Aşağıdaki değişkenlerden hangisi sayısal değişkendir?

A
Cinsiyet
B
Ağırlık
C
Hastalık türü
D
Meslek
E
intihar türü
Soru 3

Aşağıdaki değişkenlerden hangisi aralıklı ölçekle ölçülebilir?

A
Doğum türü
B
Hastane türü
C
Vücut ısısı
D
Doğum şekli
E
Medeni durum
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi maddi birimdir?

A
Hastalık
B
Hemşire
C
Doğum
D
Ölüm
E
Ameliyat
Soru 5

Örneklemeye başvurularak hesaplanan özetleyici değerlere ne ad verilir?

A
Birim
B
Parametre
C
Değişken
D
Düzey
E
istatistik
Soru 6

Kütleyi oluşturan gözlem birimlerinin belirli bir zaman aralığındaki durumlarının belirlenmesi için yapılan derlemeye ne ad verilir?

A
Tam sayım
B
Devamlı Derleme
C
Ani Derleme
D
Tam Derleme
E
Kısmi Derleme
Soru 7


Bir hastanede tedavi gören hastalara ilişkin gruplandırılmış frekans dağılımı yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre, hastanede tedavi gören hastalardan 4 ve 4 günden fazla hastanede tedavi görenlerin sayısı kaçtır ?

A
70
B
50
C
30
D
20
E
5
Soru 8

Bir olayın birim olabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekir?

A
Yazma kurallarına uygun olarak grafik çizimine uygun olması
B
Sayılmaya ve işaretlenmeye uygun olması
C
Ölçülmeye ve işaretlenmeye uygun olması
D
işaretlenmeye ve yazma kurallarına uygun olması
E
Ölçülmeye ve sayılmaya uygun olması
Soru 9

Bir hastanede 100 çalışandan 20’si ilköğretim mezunu, 30’u ortaöğretim mezunu ve diğerleri ise yükseköğretim mezunudur.
Bu bilgilere göre daire grafiği çizilse yükseköğretim mezunlar grubunun açı değeri kaçtır?

A
180
B
130
C
108
D
90
E
50
Soru 10


Bir hastanede tedavi gören hastalara ilişkin gruplandırılmış frekans dağılımı yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre, hastanede tedavi gören hastalardan 4 ve 4 günden fazla hastanede tedavi görenlerin sayısı kaçtır?

A
87,5
B
72,5
C
22,5
D
12,5
E
7,5
Soru 11

Bir istatistik serisi için örneklem ortalaması 150 ve standart sapması 15 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, değişim katsayısı kaçtır?

A
0,035
B
0,02
C
0,10
D
4,8
E
10
Soru 12

Seri terimlerinin büyüklüğünü temsil etmeye ve özetlemeye yarayan tek bir rakama ne ad verilir?

A
Değişim katsayısı
B
Standart sapma
C
Varyans
D
Ortalama
E
Ana kütle
Soru 13

Bir istatistik serisi için hesaplanan standart sapma değerinin 3 olmasının yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terimler 1,73 birimlik bir sapma gösterir.
B
Terimler ortalama değerinden, ortalama olarak 9 birimlik bir sapma gösterir.
C
Terimler ortalama değerinden, ortalama olarak 3 birimlik bir sapma gösterir.
D
Terimler 3 birimlik bir sapma gösterir.
E
Terimler ortalama değerinden, ortalama olarak 1,73 birimlik bir sapma gösterir.
Soru 14

Altı gün içinde A hastanesi acil servisine başvuran hasta sayıları 13, 16, 18, 20, 23, 26 olarak elde edilmiştir. Bu veriler için medyan değeri kaçtır?

A
19
B
20
C
21
D
22
E
24
Soru 15


Yukarıdaki istatistik serisinin aritmetik ortalaması kaçtır?

A
8
B
9
C
10
D
11
E
12
Soru 16

T ülkesinin 2013 yılındaki canlı doğan bebek sayısı 765.000 olarak belirlenmiştir. Bu ülkenin aynı yıla ait yıl ortası nüfusu ise 15.000.000’dur.
Buna göre ülkenin 2013 yılı kaba doğum hızı binde kaçtır?

A
15
B
51
C
100
D
750
E
765
Soru 17

2013 yılı içinde Özel Umut Hastanesi, yatan hastalara toplam 16.500 gün bakım hizmeti vermiştir. Hastanenin toplam yatak sayısı 50 olduğuna göre, 2013 yılına ait yatak doluluk oranı yüzde kaçtır?

A
50,00
B
60,12
C
70,52
D
80,23
E
90,41
Soru 18

Bir bölgede 2013 yılı içerisindeki canlı doğum sayısı 612, ölenlerin sayısı ise 112 olarak saptanmıştır. Bölgenin o yıla ait yıl ortası nüfusu 25.000 olduğuna göre nüfus artış hızı binde kaçtır?

A
500
B
25
C
20
D
7,24
E
5
Soru 19

Geç Neonatal dönem bebek ölümleri kaç günlük bebekleri kapsar?

A
0-6 günlük
B
7-27 günlük
C
7-364 günlük
D
28-364 günlük
E
365 gün ve daha büyük
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x