Tıbbi İstatistik 2016-2017 Final Sınavı

Tıbbi İstatistik 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ana kütle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ana kütle zaman bakımından sınırlandırılmalıdır.
B
Ana kütle sadece sayısal değişkenlerden oluşur.
C
Ana kütle birimler yığınının tamamıdır.
D
Ana kütle mekân bakımından sınırlandırılmalıdır.
E
Ana kütleyi oluşturan birimlerin aralarında farklılıklar olmakla birlikte biçimsel homojenlik açısından bazı ortak özellikleri bulunmalıdır.
Soru 2

Post neonatal dönem bebek ölümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
0-6 günlük bebek ölümleridir.
B
7-27 günlük bebek ölümleridir.
C
28-364 günlük bebek ölümleridir.
D
1-2 yaş bebek ölümleridir.
E
2 yaşından daha büyük bebek ölümleridir.
Soru 3

xi / ni
18 / 2
22 / 4
26 / 7
32 / 5
35 / 2
Yukarıdaki gruplandırılmış seri için terimler toplamı kaçtır?

A
536
B
556
C
633
D
735
E
842
Soru 4

Bir hastanede tedavi gören hastalara ilişkin gruplandırılmış frekans dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hastanede tedavi süresi (gün)/Hastanede tedavi gören hasta sayısı
1-4 ‘den az/5
4-7 ‘den az/10
7-10 ‘dan az/25
10-13 ‘den az/15
13-16 ‘dan az/10
Tedavi gören hastalardan kaç tanesi 10 günden daha az süre tedavi görmüştür? Tedavi gören hastalardan kaç tanesi 10 günden daha az süre tedavi görmüştür?

A
40
B
35
C
30
D
25
E
20
Soru 5

Planlanan bir araştırmada tanımlanan sonsuz ana kütlenin sınırlı sayıda birimi üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler bakımından yapılan veri derleme işlemine ne ad verilir?

A
Tam sayım
B
istatistik
C
Parametre
D
Örnekleme
E
Örneklem
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yansız birim seçiminin uygulandığı örnekleme yöntemlerinden biridir?

A
Kolayda örnekleme
B
Sistematik örnekleme
C
Kota örneklemesi
D
Yargısal örnekleme
E
Kartopu örneklemesi
Soru 7

Bir sağlık kurumunun belirlenen bir servisinden hizmet alanlar arasından 120 kişi rassal olarak seçiliyor ve bunların 90'ının iyileştiği görülüyor.
Buna göre, hizmet alanların iyileşmeme oranı kaçtır?

A
1,33
B
0,90
C
0,75
D
0,50
E
0,25
Soru 8

Dağılımı normal olan bir ana kütleden rassal olarak 100 birimlik örneklem seçilmiş ve örneklemin aritmetik ortalaması 50 ve standart sapması 10 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, örneklem ortalamasının standart hatası kaçtır?

A
0,1
B
0,2
C
1
D
2
E
5
Soru 9

Standart normal eğri altında z=-2 ile z=2 arasındaki alan kaçtır?

A
0,9612
B
0,9544
C
0,9030
D
0,4772
E
0,0478
Soru 10

Varyansı 0,90 olan bir Poisson dağılmış tesadüfi değişkenin ortalaması kaçtır?

A
0,90
B
0,85
C
0,81
D
0,73
E
0,45
Soru 11

Y tesadüfi değişkeni n=16, p=0,5 olmak üzere binom dağılmaktadır.
Buna göre, Y’nin standart sapması kaçtır?

A
2
B
3
C
4
D
6
E
8
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi normal dağılımın özelliklerinden biri değildir?

A
iki parametresi vardır.
B
Kesikli tesadüfi değişkenin bir dağılımıdır.
C
Tek moda sahiptir.
D
Ortalamaya göre simetriktir.
E
Modu, medyanı ve ortalaması birbirine eşittir.
Soru 13

Hipotez testlerinde red bölgesinin yerini aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
H0
B
H1
C
β
D
α
E
1-α
Soru 14

İki değişken arasındaki korelasyon katsayısı 0,80 olarak hesaplandığına göre, belirlilik katsayısı kaçtır?

A
0,85
B
0,81
C
0,75
D
0,72
E
0,64
Soru 15

Korelasyon katsayısının sıfıra yakın olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Değişkenler arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu
B
Değişkenler arasında orta dereceli bir ilişki olduğunu
C
Değişkenler arasında ilişki olmadığını
D
Bağımsız değişkenin, bağımlı değişkeni çok kuvvetli açıkladığını
E
Sabit teriminin “0” olduğunu
Soru 16

y. = 3 + 5.X| denklemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eğim katsayısının değeri 5’tir.
B
x, 1 birim azaldığında, y’nin değeri 5 birim azalır.
C
Sabit terimin değeri 3’tür.
D
Eğim katsayısının değeri 3’tür.
E
x=2 için, y =13 değerini alır.
Soru 17

Varyans analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tek ana kütle ortalamasına ilişkin testtir.
B
iki ana kütle oranına ilişkin testtir.
C
Tek ana kütle oranına ilişkin testtir.
D
iki ana kütle ortalamasına ilişkin testtir.
E
ikiden çok ana kütle ortalamasına ilişkin testtir.
Soru 18

Hipotez testlerinde işlenebilecek /? hatası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesi
B
Gerçekte doğru olan karşıt hipotezinin reddedilmesi
C
Gerçekte yanlış olan sıfır hipotezinin kabul edilmesi
D
Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin kabul edilmesi
E
Gerçekte yanlış olan sıfır hipotezinin reddedilmesi
Soru 19

Tek-Yönlü Varyans Analizinde gruplar arası kareler toplamı için serbestlik derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
N-1
B
N-k
C
CM 1
D
k-1
E
N-2
Soru 20

Özel bir hastane için yapılan bir araştırmada reklam harcaması, yatırım miktarı, servis hizmetleri ve muayene ücreti hastaneye gelen hasta sayısını etkilemektedir.
Buna göre, bağımlı ve bağımsız değişkenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hastaneye gelen hasta sayısı bağımlı değişkendir.
B
Servis hizmetleri bağımsız değişkendir.
C
Yatırım miktarı bağımsız değişkendir.
D
Reklam harcaması bağımsız değişkendir.
E
Muayene ücreti bağımlı değişkendir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x