Tıbbi İstatistik 2016-2017 Vize Sınavı

Tıbbi İstatistik 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sayısal değişkendir?

A
İntihar türü
B
Boy uzunluğu
C
Hastalık türü
D
Göz rengi
E
Hastane türü
Soru 2

Ölçümlerin tekrar sayılarına ne ad verilir?

A
Rakam
B
Sayı
C
Frekans
D
Veri
E
Gözlem
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi maddi birimdir?

A
Ölüm
B
Hasta
C
Trafik kazası
D
Ameliyat
E
Hastalık
Soru 4

Bir hastanede tedavi gören hastalara ilişkin gruplandırılmış frekans dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
________________________
Hastanede tedavi |Hastanede tedavi
süresi (gün) |gören hasta sayısı
________________________
1-4 'den az 5
4-7 'den az 15
7-10 'dan az 30
10-13 'den az 20
13-16 'dan az 10
Buna göre, hastanede tedavi gören hastalardan kaç tanesi 4 ve 4 günden fazla tedavi görmüştür?

A
75
B
60
C
30
D
20
E
10
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kesikli sayısal değişkendir?

A
Hastalık türü
B
Doğum ağırlığı
C
Doğum sayısı
D
Hasta mesleği
E
Yatılan servis
Soru 6


Bir hastanede yatarak tedavi görüp taburcu olan 350 hastaya, hastanede kalış süreleri ve bu hastaneden tekrar hizmet alıp almayacakları sorulmuş ve sonuçlar yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre, hastaneden tekrar hizmet alacaklarını belirtenler arasında, bir haftadan fazla yatarak tedavi görmüş olanların oranı yüzde kaçtır?

A
0,80
B
0,70
C
0,60
D
0,50
E
0,40
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi aralıklı ölçekle ölçülebilen değişkenlerden biridir?

A
Medeni durum
B
Ağırlık
C
Sıcaklık
D
Göz rengi
E
Boy uzunluğu
Soru 8

Bir hastanede 200 çalışandan 40’ı ilköğretim mezunu, 60’ı ortaöğretim mezunu ve diğerleri ise yükseköğretim mezunudur.
Buna göre, daire grafiği çizildiğinde yükseköğretim mezunları grubunun açı değeri kaç derece olur?

A
180
B
130
C
108
D
90
E
50
Soru 9

Araştırılması söz konusu olayın gözlenmesi olay gerçekleştiği anda oluyorsa bu derleme
türüne ne ad verilir?

A
Tamsayım
B
Tam derleme
C
Örnekleme
D
Devamlı derleme
E
Ani derleme
Soru 10

İstatistiğin temel kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bağımlı değişken açıklayıcı değişkendir.
B
Doğal birimler parçalandığında birim olma özelliğini yitirmez.
C
Aralıklı ölçekte sıfır değeri yokluk ifade eder.
D
Ana kütlede birimler yığın olay niteliğindeki birimlerin tamamıdır.
E
Yığın olaylar istatistiğin konusu değildir.
Soru 11

Bir ülkede 2014 yılındaki canlı doğan bebek sayısı 750.000 olarak belirlenmiştir. Bu ülkenin aynı yıla ait kaba doğum hızı %o15 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, ülkenin 2014 yılı yıl ortası nüfusu kaçtır?

A
50.000
B
5.000.000
C
7.500.000
D
50.000.000
E
75.000.000
Soru 12

Ortalamalar ve değişkenlik ölçüleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Aritmetik ortalama; veri sayısının, veriler toplamına bölünmesiyle elde edilir.
B
Bir istatistik serisinde en çok tekrarlanan değere medyan denir.
C
Bir seriyi temsil etmeye ve özetlemeye yarayan tek bir rakama standart sapma denir.
D
Küçükten büyüğe sıralanmış verileri, iki eşit kısma ayıran ve tam ortaya düşen değere mod adı verilir.
E
Değişim katsayısının ölçü birimi yoktur.
Soru 13

Yaş grupları Ölümler
0-4   5.450
5-49   11.550
50+   83.000
Tablo: 2013 yılı yaş gruplarına göre ölümler
Bir ülkede 2013 yılı verilerine göre ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımı yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre, bu ülkenin 2013 yılı 5-49 yaşa göre orantılı ölüm hızı yüzde kaçtır?

A
5,45
B
11,55
C
17,00
D
83,00
E
94,55
Soru 14

μ simgesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Örneklem ortalaması
B
Ana kütle standart sapması
C
Ana kütle ortalaması
D
Ana kütle varyansı
E
Örneklem standart sapması
Soru 15

Genç nüfus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
15 yaş altındaki nüfus, genel nüfusun %95’inden daha azdır.
B
15-64 yaş nüfusu, genel nüfusun %95’inden fazladır.
C
65 ve daha düşük yaştaki insanlar, toplumun %35’ini oluşturur.
D
65 ve daha üzeri yaştaki insanlar (65+), genel nüfusun %65’inden fazladır.
E
15 ve daha genç yaştaki insanlar, toplumun %40’ından fazladır.
Soru 16

Bir istatistik serisi için s=8, ve x=50 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, değişim katsayısı kaçtır?

A
5
B
4,8
C
2
D
0,25
E
0,16
Soru 17

Bir ülkede 2014 yılı içinde toplam 260 ölü doğum gerçekleşmiştir. Bölgenin aynı yıla ait canlı doğum sayısı 26.000’dir.
Buna göre, ülkenin ölü doğum hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A
90
B
0110110
C
10
D
%o10
E
0,9
Soru 18

Gruplar ni
10-18 5
18-26 9
26-34 13
34-42 8
42-50 5

Yukarıdaki gruplandırılmış seri için aritmetik ortalama kaçtır?

A
29,80
B
32,16
C
35,47
D
37,56
E
40,14
Soru 19

2014 yılı içinde Özel CAN Hastanesi’nde toplam yatılan gün sayısı 16.500 olarak saptanmıştır. Hastaneden aynı yıl içindeki taburcu olanların sayısı 1.350 ve ölenlerin sayısı 150’dir.
Buna göre, hastanenin ortalama hasta yatış gün sayısı kaçtır?

A
10
B
11
C
12
D
89
E
110
Soru 20

Gruplar-ni
40-50   8
50-60   14
60-70   19
70-90   10
90-110   5

Yukarıdaki gruplandırılmış seri için Δ2 değeri kaçtır?

A
9
B
10
C
11
D
12
E
13
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x