Tıbbi İstatistik 2017-2018 Final Sınavı

Tıbbi İstatistik 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Yıl içindeki canlı doğum sayısı
II. Yıl içindeki ölüm sayısı
III. Yıl ortası nüfusu
Bir bölgenin nüfus artış hızının hesaplanmasında yukarıdakilerden hangileri kullanılır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Aşağıdaki olaylardan hangisi devamlı veri derlemeye konu oluşturur?

A
Hastane sayımı
B
Envanter sayımı
C
Doğumlar
D
Nüfus sayımı
E
Üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kesikli sayısal değişken değildir?

A
Çocuk sayısı
B
Yatan hasta sayısı
C
Hastanenin yatak kapasitesi
D
Doğum ağırlığı
E
Doktor sayısı
Soru 4

Altı çocuğun vücut ağırlığı 30, 32, 28, 34, 24 ve 32 olarak belirlenmiştir.
Buna göre, bu altı çocuğun vücut ağırlıklarının aritmetik ortalaması kaçtır?

A
24
B
28
C
30
D
32
E
34
Soru 5

Örneklem uzayındaki temel sonuçların bir alt kümesine ne ad verilir?

A
Deney
B
Örneklem
C
Olay
D
Ortalama
E
Değişken
Soru 6

Araştırma amacıyla ilgili olan ve doğru yerde doğru zamanda bulunan birimler arasından keyfi seçimle birim seçilmesi uygulamasına ne ad verilir?

A
Sistematik örnekleme
B
Kolayda örnekleme
C
Kartopu örneklemesi
D
Tabakalı örnekleme
E
Tek aşamalı örnekleme
Soru 7

Birim sayısı 5 olan bir ana kütleden iadesiz seçimle 2 birimlik birbirinden farklı kaç mümkün örneklem oluşturulabilir?

A
10
B
12
C
15
D
20
E
25
Soru 8

Bir çocuk hastalıkları polikliniğine tedavi için gelen 5 hasta kaç farklı şekilde sıralanabilir?

A
24
B
36
C
48
D
64
E
120
Soru 9

A hastanesine çeşitli hastalık şikayetleri nedeniyle yılda 10.000 kişi başvurmuştur. Hastane yönetimi ilgili yılda hastaneye başvuranlardan yataklı tedavi görenlerin oranlarını tahmin etmek amacıyla 100 başvuruyu tesadüfi olarak seçmiştir. Seçilen başvuruların 20 tanesinin yataklı tedavi gören hasta olduğu belirlenmiştir.
Buna göre, bu veriler kullanılarak tahminleme yapılırken işlenecek hata düzeyini belirlemeye imkan veren standart hata değeri yaklaşık olarak kaçtır?

A
0,04
B
0,16
C
0,20
D
0,80
E
0,95
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi normal dağılımın özelliklerinden biridir?

A
Aritmetik Ortalama = Varyans = Medyan
B
Aritmetik Ortalama = Standart sapma = Medyan
C
Aritmetik Ortalama = Standart sapma = Mod
D
Aritmetik Ortalama = Varyans = Mod
E
Aritmetik Ortalama = Mod = Medyan
Soru 11

30 birimden oluşan bir ana kütleden sistematik örnekleme uygulaması ile 5 birimlik bir rassal örneklem oluşturulmak isteniyor.
Buna göre, bu uygulamada örnekleme aralığı kaç birimdir?

A
6
B
6,5
C
7,5
D
8
E
10
Soru 12

Standart normal dağılımda p ve er değerleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
2 ve 1
B
1 ve 1
C
1 ve 0
D
0 ve 1
E
0 ve 0
Soru 13

n=12 ve tek bağımsız değişkenli bir denklemin eğim katsayısının anlamlılığı için hesaplanan serbestlik derecesi kaçtır?

A
10
B
12
C
15
D
16
E
18
Soru 14

Değişkenlerin değerleri yerine sıralarının önem kazandığı durumlarda, doğrusal korelasyon katsayısı yerine kullanılan korelasyona ne ad verilir?

A
Eğim katsayısı
B
Sıra korelasyon katsayısı
C
Pozitif korelasyon katsayısı
D
Regresyon katsayısı
E
Negatif korelasyon katsayısı
Soru 15

Tek-Yönlü Varyans Analizinde gruplar içi kareler toplamı için serbestlik derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
N-1
B
k-1
C
N-k
D
k-2
E
N-2 sabit terimin
Soru 16

yi =11 + 4.xi denklemindeki değeri kaçtır?

A
11
B
15
C
17
D
19
E
22
Soru 17

Hipotez testlerinde işlenebilecek II. Tip Hata aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçekte doğru reddedilmesi olan sıfır hipotezinin
B
Gerçekte doğru reddedilmesi olan karşıt hipotezinin
C
Gerçekte yanlış reddedilmesi olan sıfır hipotezinin
D
Gerçekte doğru olan sıfır edilmesi hipotezinin kabul
E
Gerçekte yanlış olan sıfır hipotezinin kabul edilmesi
Soru 18

Sınıflayıcı veya sıralayıcı ölçekle ölçülmüş iki değişken arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?

A
F-testi
B
t- testi
C
Oran testi
D
Ki-kare testi
E
z-testi
Soru 19

Bir testin güven düzeyi hangi hatayı islememe olasılığıdır?

A
β hatası
B
α hatası
C
Standart hata
D
Rassal hata
E
Sistematik hata
Soru 20

x değişkeni y değişkenini etkiliyorsa, değişkenine ne ad verilir?

A
Bağımlı değişken
B
Bağımsız değişken
C
Belirlilik katsayısı
D
Eğim katsayısı
E
Sabit terim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x