Tıbbi İstatistik 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Tıbbi İstatistik 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kütleyi oluşturan gözlem birimlerinin belirli bir zaman aralığındaki durumlarının belirlenmesi için yapılan derlemeye ne ad verilir?

A
Tam Derleme
B
Devamlı Derleme
C
Ani Derleme
D
Kısmi Derleme
E
Tam sayım
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi maddi birimdir?

A
Hastalık
B
Hasta
C
Ölüm
D
Ameliyat
E
Trafik kazası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi aralıklı ölçekle ölçülebilen değişkenlerden biridir?

A
Medeni durum
B
Boy uzunluğu
C
Ağırlık
D
Göz rengi
E
Sıcaklık
Soru 4

Bir hastanede tedavi gören hastalara ilişkin gruplandırılmış frekans dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
________ ________ ________
Hastanede tedavi |Hastanede tedavi
süresi (gün) |gören hasta sayısı
________ ________ ________
Tedavi gören hastalardan kaç tanesi 10 günden daha az süre tedavi görmüştür?

A
40
B
35
C
30
D
25
E
20
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kesikli sayısal değişkendir?

A
Hastane maliyeti
B
Bebeğin boy uzunluğu
C
Hastane geliri
D
Doğum sayısı
E
Bebeğin ağırlığı
Soru 6

2013 yılı içinde Özel Umut Hastanesi, yatan hastalara toplam 16.500 gün bakım hizmeti vermiştir. Hastanenin toplam yatak sayısı 50 olduğuna göre, 2013 yılına ait yatak doluluk oranı yüzde kaçtır?

A
50,00
B
60,12
C
70,52
D
80,23
E
90,41
Soru 7

Bir istatistik serisi için örneklem ortalaması 150 ve standart sapması 15 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, değişim katsayısı kaçtır?

A
0,035
B
0,02
C
0,1
D
4,8
E
10
Soru 8

T ülkesinin 2013 yılındaki canlı doğan bebek sayısı 765.000 olarak belirlenmiştir. Bu ülkenin aynı yıla ait yıl ortası nüfusu ise 15.000.000’dur.
Buna göre ülkenin 2013 yılı kaba doğum hızı binde kaçtır?

A
15
B
51
C
100
D
750
E
765
Soru 9

Erken neonatal dönem bebek ölümleri kaç günlük bebekleri kapsamaktadır?

A
0-6
B
7-27
C
28-182
D
183-364
E
365 ve daha fazla
Soru 10

Bir istatistik serisi için hesaplanan standart sapma değerinin 3 olmasının yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terimler ortalama değerinden, ortalama olarak 9 birimlik bir sapma gösterir.
B
Terimler ortalama değerinden, ortalama olarak 3 birimlik bir sapma gösterir.
C
Terimler 3 birimlik bir sapma gösterir.
D
Terimler 1,73 birimlik bir sapma gösterir.
E
Terimler ortalama değerinden, ortalama olarak 1,73 birimlik bir sapma gösterir.
Soru 11

Bir sağlık kuruluşunda çalışan işgörenler üzerinde tanımlanan değişkenler bakımından yapılacak bir araştırma için bu işgörenleri temsil eden, onun modeli olan seçilmiş bazı istatistik birimlerinden derlenen veriler için yapılan çözümleme sonucu üretilen bilgiye ne ad verilir?

A
Parametre
B
Örneklem
C
Tam sayım
D
İstatistik
E
Örnekleme
Soru 12

Z, standart normal dağılıma sahip bir değişken olduğuna göre, P(Z<1,15) olasılığı kaçtır?

A
0,8749
B
0,3749
C
0,3413
D
0,2892
E
0,1251
Soru 13

Meydana gelmesi arzu edilen olay sayısının, olayın nihai tüm sonuçlarının sayısına olan oranına ne ad verilir?

A
Olay
B
Olasılık
C
Tesadüfi deney
D
İstatistik
E
Örneklem uzayı
Soru 14

24 birimden oluşan bir ana kütleden sistematik örnekleme uygulaması ile 6 birimlik bir rassal örneklem oluşturulmak isteniyor.
Buna göre, bu uygulamada örnekleme aralığı kaç birimdir?

A
0,25
B
0,5
C
4
D
7
E
8
Soru 15

x ve y değişkenleri arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini belirleyen analize ne ad verilir?

A
Regresyon analizi
B
Sabit terim
C
Belirlilik katsayısı
D
Eğim katsayısı
E
Korelasyon analizi
Soru 16

Bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklama oranına ne ad verilir?

A
Regresyon analizi
B
Korelasyon analizi
C
Belirlilik katsayısı
D
Eğim katsayısı
E
Sabit terim
Soru 17

Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin test sonucu reddedilmesi durumunda işlenen hataya ne ad verilir?

A
Sistematik hata
B
Ortalama hata
C
β hatası
D
a hatası
E
Rassal hata
Soru 18

F-testiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tek ana kütle ortalamasına ilişkin testtir.
B
İki ana kütle ortalamasına ilişkin testtir.
C
Tek ana kütle oranına ilişkin testtir.
D
İkiden çok ana kütle ortalamasına ilişkin testtir.
E
İki ana kütle oranına ilişkin testtir.
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x