Tıbbi İstatistik 2017-2018 Vize Sınavı

Tıbbi İstatistik 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi derleme türlerinden biri değildir?

A
Olay derleme
B
Ani derleme
C
Kısmi derleme
D
Genel derleme
E
Devamlı derleme
Soru 2

Bir problemi çözmek, bir olayı aydınlatmak ya da belli bir konuda planlama yapmak amacıyla; istatistik birimlerinin ilgilenilen değişken ya da değişkenler dikkate alınarak yapılan gözlem, ölçme ve sayma yoluyla elde edilen özelliklerine ne ad verilir?

A
Muayene
B
Veri
C
Problem
D
Bilgi
E
Parametre
Soru 3

Ana kütle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ana kütle mekân bakımından sınırlandırılmalıdır.
B
Ana kütle zaman bakımından sınırlandırılmalıdır.
C
Ana kütle birimleriyle aynı yapıya sahiptir.
D
Ana kütle birimler yığınının tamamıdır.
E
Ana kütle sayısal değişkenlerden oluşur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ani birim değildir?

A
Doğum
B
Ölüm
C
Ameliyat
D
Doktor
E
Grev
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi özel veri toplama tekniklerinden biri değildir?

A
Anketör
B
Gözlem
C
Tarama
D
Görüşme
E
Anket
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sürekli sayısal değişken değildir?

A
Hastane maliyeti
B
Bebeğin ağırlığı
C
Hastane geliri
D
Bebeğin boy uzunluğu
E
Doğum sayısı
Soru 7

Ölçümlerin tekrar sayılarına ne ad verilir?

A
Veri
B
Rakam
C
Sayı
D
Gözlem
E
Sıklık
Soru 8


________ ________ ________
Hastanede tedavi |Hastanede tedavi
süresi (gün) |gören hasta sayısı
________ ________ ________
1-4 'den az 5
4-7 'den az 15
7-10 'dan az 30
10-13 'den az 20
13-16 'dan az 10
Bir hastanede tedavi gören hastalara ilişkin gruplandırılmış frekans dağılımı yukarıda verilmiştir.
Buna göre, bu hastanede tedavi gören hastalardan 10-13 günden az grubunda yer alanların oransal frekansı kaçtır?

A
0,25
B
0,30
C
0,35
D
0,40
E
0,45
Soru 9

Aralıklı ölçekle elde edilen verilerde aşağıdaki işlem sonuçlarından hangisi anlamlı olmaz?

A
İki değer arası fark
B
İki değer arası oran
C
Sınıflama
D
Sıralama
E
Toplama
Soru 10

Ana kütleden elde edilen verilerden hesaplanan özetleyici değerlere ne ad verilir?

A
İstatistik
B
Düzey
C
Değişken
D
Parametre
E
Birim
Soru 11

K ülkesinde 2015 yılı içinde canlı doğan bebek sayısı 1.976.642 olarak saptanmıştır. Bu ülkenin 2015 yılına ait yıl ortası nüfusu ise 74.931.408'dir.
Buna göre, ülkenin 2015 yılı kaba doğum hızı yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A
%0263
B
%62,83
C
%20,38
D
%o26,37
E
%o2,64
Soru 12

Sürmatüre doğum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gebelik süresi 38 ile 42 hafta arası olan canlı doğumlardır.
B
Gebelik süresi 28 haftadan az olan canlı doğumlardır.
C
Gebelik süresi 37 haftadan az olan canlı doğumlardır.
D
Gebelik süresi 28 ile 37 hafta arası olan canlı doğumlardır.
E
Gebelik süresi 42 haftadan fazla olan canlı doğumlardır.
Soru 13

Bir serinin standart sapması 8 ve aritmetik ortalaması 16 olarak bulunmuştur.
Buna göre, bu serinin değişim katsayısı kaçtır?

A
0,5
B
2
C
8
D
16
E
128
Soru 14

Bir istatistik serisinde diğer verilerden aşırı büyük bir değer varsa hesaplanacak duyarlı ortalama aşağıdakileren hangisidir?

A
Tartılı aritmetik ortalama
B
Geometrik ortalama
C
Aritmetik ortalama
D
Medyan
E
Mod
Soru 15

23, 25, 32, 35, 40
Yukarıdaki serinin aritmetik ortalaması kaçtır?

A
25
B
28
C
31
D
35
E
40
Soru 16

Altı gün içinde A hastanesi acil servisine başvuran hasta sayıları 11, 15, 18, 22, 28, 25 olarak elde edilmiştir.
Buna göre, bu veriler için medyan değeri kaçtır?

A
19
B
20
C
21
D
22
E
24
Soru 17

A bölgesinde 2011 yılı içinde pankreas kanserine yakalananların sayısı 320 ve aynı hastalıktan ölenlerin sayısı 196'dır.
Buna göre, bu bölgenin 2011 yılı fatalite hızı yüzde kaçtır?

A
38,75
B
50
C
61,25
D
100
E
163,26
Soru 18

Geç Neonatal dönem bebek ölümleri kaç günlük bebekleri kapsar?

A
0-6 günlük
B
0-27 günlük
C
7-27 günlük
D
60-364 günlük
E
365 gün ve daha büyük
Soru 19

Bir bölgede 2015 yılı içinde evlenen kadın sayısı 841’dir. Bölgenin 2015 yılı içinde, evlenebilecek yaştaki kadın yıl ortası nüfusu 16.317 ise kadınlara özel evlenme hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A
%o5,15
B
%o19,4
C
%o51,54
D
% 19,4
E
%o51,54
Soru 20

120, 125, 125, 132, 135, 143
Yukarıdaki istatistik serisinin modu kaçtır?

A
23
B
62,5
C
120
D
125
E
143
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x