Tıbbi İstatistik 2018-2019 Final Sınavı

Tıbbi İstatistik 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki olaylardan hangisi devamlı veri derlemeye konu oluşturur?

A
Envanter sayımı
B
Nüfus sayımı
C
Ölümler
D
Üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı
E
Hastane sayımı
Soru 2

20, 26, 35, 26, 48
Yukarıdaki serinin aritmetik ortalaması kaçtır?

A
20
B
26
C
31
D
35
E
155
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kesikli sayısal değişken değildir?

A
Yatan hasta sayısı
B
Çocuk sayısı
C
Hastanenin yatak kapasitesi
D
Bebeğin boy uzunluğu
E
Doktor sayısı
Soru 4

Bir bölgede 2017 yılı içindeki canlı doğum sayısı 13.600’dür. Bu bölgede aynı yıl içinde bir yaşını doldurmadan ölen bebek sayısı ise 110’dur.
Buna göre, bu bölgenin 2017 yılına ait bebek ölüm hızı yaklaşık olarak binde kaçtır?

A
8
B
11
C
13
D
80
E
136
Soru 5

40 birimden oluşan bir ana kütleden sistematik örnekleme uygulaması ile 8 birimlik bir rassal örneklem oluşturulmak isteniyor.
Buna göre, bu uygulamada örnekleme aralığı kaç birimdir?

A
5
B
8
C
10
D
12
E
20
Soru 6

Bir sağlık kurumunun belirlenen bir servisinden hizmet alanlar arasından 120 kişi rassal olarak seçiliyor ve bunların 90'ının iyileştiği görülüyor.
Buna göre, hizmet alanların iyileşmeme oranı kaçtır?

A
1,33
B
0,90
C
0,75
D
0,50
E
0,25
Soru 7

Standart t normal dağılımda μ ve δ değerleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
2 ve 1
B
1 ve 3
C
2 ve 0
D
0 ve 1
E
0 ve 0
Soru 8

Birim sayısı 4 olan bir ana kütleden iadesiz seçimle 2 birimlik birbirinden farklı kaç mümkün örneklem oluşturulabilir?

A
6
B
8
C
12
D
16
E
20
Soru 9

Örneklem uzayındaki temel sonuçların bir alt kümesine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ortalama
B
örneklem
C
olay
D
değişken
E
deney
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi normal dağılımın özelliklerinden biridir?

A
Aritmetik Ortalama = Standart sapma < Medyan
B
Aritmetik Ortalama = Standart sapma > Mod
C
Aritmetik Ortalama > Varyans = Mod
D
Aritmetik Ortalama = Varyans = Medyan
E
Aritmetik Ortalama = Mod = Medyan
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yansız birim seçiminin uygulandığı örnekleme yöntemlerinden biridir?

A
Kota örneklemesi
B
Sistematik örnekleme
C
Kartopu örneklemesi
D
Kolayda örnekleme
E
Yargısal örnekleme
Soru 12

Bir ortopedi polikliniğine tedavi için gelen 4 hasta kaç farklı şekilde sıralanabilir?

A
24
B
36
C
48
D
64
E
120
Soru 13

Sınıflayıcı veya sıralayıcı ölçekle ölçülmüş iki değişken arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan teste ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
z-testi
B
F-testi
C
t- testi
D
Oran testi
E
Ki-kare testi
Soru 14

Varyans analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tek ana kütle ortalamasına ilişkin testtir.
B
Tek ana kütle oranına ilişkin testtir.
C
İki ana kütle oranına ilişkin testtir.
D
İkiden çok ana kütle ortalamasına ilişkin testtir.
E
İki ana kütle ortalamasına ilişkin testtir.
Soru 15

Hipotez testlerinde işlenebilecek β hatası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçekte doğru reddedilmesi olan karşıt hipotezinin
B
Gerçekte yanlış olan sıfır edilmesi hipotezinin kabul
C
Gerçekte doğru reddedilmesi olan sıfır hipotezinin
D
Gerçekte doğru olan sıfır edilmesi hipotezinin kabul
E
Gerçekte yanlış reddedilmesi olan sıfır hipotezinin
Soru 16

y değişkeni x değişkeni tarafından etkileniyorsa x değişkenine ne ad verilir?

A
Sabit terim
B
Bağımsız değişken
C
Belirlilik katsayısı
D
Bağımlı değişken
E
Eğim katsayısı
Soru 17

yi = 7 + 5Xi denkleminde x=2 için yi kaçtır?

A
5
B
8
C
17
D
20
E
23
Soru 18

Değişkenlerin değerleri yerine sıralarının önem kazandığı durumlarda, doğrusal korelasyon katsayısı yerine kullanılan korelasyona ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
pozitif korelasyon katsayısı
B
eğim katsayısı
C
regresyon katsayısı
D
negatif korelasyon katsayısı
E
sıra korelasyon katsayısı
Soru 19

yi=13+6xi denkleminde sabit terim kaçtır?

A
3
B
6
C
7
D
13
E
19
Soru 20

Varyans analizinde test istatistiği aşağıdaki dağılımlardan hangisinin bir terimidir?

A
z-dağılımının
B
F-dağılımının
C
X2-dağılımının
D
T2-dağılımının
E
t-dağılımının
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x