Tıbbi İstatistik 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Tıbbi İstatistik 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki değişkenlerden hangisi sayısal değişkendir?

A
Hastalık türü
B
Cinsiyet
C
Ağırlık
D
Meslek
E
İntihar türü
Soru 2

Ana kütleden elde edilen verilerden hesaplanan özetleyici değerlere ne ad verilir?

A
Değişken
B
Birim
C
Parametre
D
Düzey
E
İstatistik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sürekli sayısal değişkendir?

A
Hastanenin yatak kapasitesi
B
Yatan hasta sayısı
C
Doğum ağırlığı
D
Düşük sayısı
E
Cinsiyet
Soru 4

Bir problemi çözmek, bir olayı aydınlatmak ya da belli bir konuda planlama yapmak amacıyla; istatistik birimlerinin ilgilenilen değişken ya da değişkenler dikkate alınarak yapılan gözlem, ölçme ve sayma yoluyla elde edilen özelliklerine ne ad verilir?

A
Veri
B
Bilgi
C
Problem
D
Muayene
E
Parametre
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi derleme türlerinden biri değildir?

A
Kısmi derleme
B
Devamlı derleme
C
Genel derleme
D
Olay derleme
E
Ani derleme
Soru 6

Verinin taşıması gereken özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Var olan durumu yanlı bir biçimde yansıtmalıdır.
B
Güvenilir bir veri aynı zamanda doğru bir veridir.
C
Derlenen verilerin zamanında elde edilerek kullanıma sunulması zorunlu değildir.
D
Doğru veri aynı zamanda güvenilir veri olmayabilir.
E
Verinin faydası yapılan harcamadan daha yüksek olmalıdır.
Soru 7

12, 11, 10, 10, 10, 13
Yukarıdaki istatistik serisinin modu kaçtır?

A
3
B
10
C
11
D
12
E
13
Soru 8

Altı gün içinde A hastanesi acil servisine başvuran hasta sayıları 13, 16, 18, 20, 23, 26 olarak elde edilmiştir. Bu veriler için medyan değeri kaçtır?

A
19
B
20
C
21
D
22
E
24
Soru 9

120, 125, 125, 132, 135, 143
Yukarıdaki serinin aritmetik ortalaması kaçtır?

A
120
B
130
C
135
D
140
E
143
Soru 10

Geç Neonatal dönem bebek ölümleri kaç günlük bebekleri kapsar?

A
0-6 günlük
B
7-27 günlük
C
7-364 günlük
D
28-364 günlük
E
365 gün ve daha büyük
Soru 11

Bir ülkenin 2010 yılı nüfusu 74.818.416 kişi ve yüzölçümü 814.578 km2 olduğuna göre, bu ülkenin nüfus yoğunluğu kaçtır?

A
0,011
B
0,113
C
1,09
D
91,84
E
100
Soru 12

Örneklem uzayındaki temel sonuçların bir alt kümesine ne ad verilir?

A
Ortalama
B
Değişken
C
Deney
D
Örneklem
E
Olay
Soru 13

Standart normal dağılımda p ve er değerleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
2 ve 1
B
1 ve 1
C
1 ve 0
D
0 ve 1
E
0 ve 0
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi normal dağılımın özelliklerinden biridir?

A
Aritmetik Ortalama = Varyans = Medyan
B
Aritmetik Ortalama = Varyans = Mod
C
Aritmetik Ortalama = Standart sapma = Mod
D
Aritmetik Ortalama = Standart sapma = Medyan
E
Aritmetik Ortalama = Mod = Medyan
Soru 15

Bir sağlık kuruluşunda görev yapanların %80’i yapılan bir araştırma için düzenlenen anket formunu dolduruyor.
Buna göre, ankete katılanların oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

A
İstatistik
B
Örneklem
C
Tam sayım
D
İstatistik birimi
E
Örnekleme
Soru 16

n=49 birimlik bir örneklemin aritmetik ortalaması 20 ve varyansı 16'dır. Ortalamanın örnekleme dağılımının standart hatası kaçtır?

A
0,57
B
0,42
C
0,38
D
0,26
E
0,20
Soru 17

Bir hastanede hasta memnuniyet oranı tahmin edilmek istenmektedir. Bu amaçla rassal olarak 500 hasta ile görüşülmüştür. 300 hasta memnun olduğunu belirtmiştir.
Buna göre, bu hastanenin memnuniyet oranının nokta tahmini kaçtır?

A
0,30
B
0,40
C
0,50
D
0,60
E
0,70
Soru 18

İki değişken arasındaki korelasyon katsayısının 0,92 olmasının yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İki değişken arasında aynı yönlü zayıf bir ilişki vardır.
B
İki değişken arasında ilişki yoktur.
C
İki değişken arasında aynı yönlü kuvvetli bir ilişki vardır.
D
İki değişken arasında ters yönlü kuvvetli bir ilişki vardır.
E
İki değişken arasında ters yönlü zayıf bir ilişki vardır.
Soru 19

x değişkeni y değişkenini etkiliyorsa, x değişkenine ne ad verilir?

A
Belirlilik katsayısı
B
Sabit terim
C
Eğim katsayısı
D
Bağımlı değişken
E
Bağımsız değişken
Soru 20

Gerçekte yanlış olan sıfır hipotezinin test sonucu reddedilememesi durumunda işlenen hata aşağıdakilerden hangisidir?

A
p hatası
B
Sistematik hata
C
Rassal hata
D
Standart hata
E
a hatası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x