Tıbbi İstatistik 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Tıbbi İstatistik 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi istatistik kütlesi oluşturmaz?

A
Belirli bir yer ve zaman aralığındaki intiharlar
B
Belirli bir yer ve zaman aralığındaki trafik kazaları
C
Belirli bir yer ve zaman aralığındaki ölümler
D
İlk yardım hastanesi
E
Bir kliniğine gelen hastalar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi insanların belirli bir konudaki tavırlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir yaklaşımdır?

A
Oranlı ölçek
B
Aralıklı ölçek
C
Sınıflayıcı ölçek
D
Sıralayıcı ölçek
E
Likert ölçeği
Soru 3

Araştırmanın amacına uygun olarak incelenen ve hakkında bilgi edinilmek istenen yığın olayların her birine ne ad verilir?

A
Parametre
B
Örneklem
C
Birim
D
Ana kütle
E
İstatistik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi özel veri toplama tekniklerinden değildir?

A
Muayeneler
B
Gözlem tekniği
C
Taramalar
D
Anket tekniği
E
Kura tekniği
Soru 5

Bir hastanede doğumların kaydedilmesi ne tür derleme çeşididir?

A
Tam Derleme
B
Tam sayım
C
Devamlı Derleme
D
Ani Derleme
E
Kısmi Derleme
Soru 6

220, 222, 225, 225, 230, 233
Yukarıdaki istatistik serisinin mod değeri kaçtır?

A
225
B
230
C
233
D
235
E
242
Soru 7

Mikroorganizmaların çoğalması, nüfus artışı, gibi birbirinin katları olarak çoğalan verilerde kullanılan ortalama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harmonik ortalama
B
Geometrik ortalama
C
Mod
D
Medyan
E
Aritmetik ortalama
Soru 8

30, 25, 26, 28, 31
Yukarıdaki serinin aritmetik ortalaması kaçtır?

A
25
B
26
C
28
D
30
E
31
Soru 9

Erken Neonatal dönem bebek ölümleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
0-6 günlük bebek ölümleridir.
B
0-27 günlük bebek ölümleridir.
C
7-27 günlük bebek ölümleridir.
D
28-364 günlük bebek ölümleridir.
E
365 günden daha büyük bebek ölümleridir.
Soru 10

Bir bölgenin 2015 yılı içerisindeki canlı doğum sayısı 535, aynı yıl içerisinde ölenlerin sayısı ise 105 olarak saptanmıştır. Bölgenin 2015 yılına ait yıl ortası nüfusu 26.300 olduğuna göre nüfus artış hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A
%o0,016
B
%o0,163
C
%o1,63
D
%o 16,34
E
%0163
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Normal Dağılımın özelliklerinden biridir?

A
Mod = Medyan = Aritmetik Ortalama
B
Normal dağılım standart sapmaya göre simetriktir.
C
Kesikli tesadüfi değişkenin bir dağılımıdır.
D
İki moda sahiptir.
E
Bir parametresi vardır.
Soru 12

Bir çocuk hastalıkları polikliniğine tedavi için gelen 4 hasta kaç farklı şekilde sıralanabilir?

A
24
B
36
C
48
D
64
E
120
Soru 13

Bir tesadüfi deneyin sonuçlarından her birine ne ad verilir?

A
Örnek nokta
B
Olay
C
Olasılık
D
Örneklem uzayı
E
Deney
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi örneklem için birim seçiminde keyfi seçim usulünün uygulandığı örnekleme yöntemlerinden biridir?

A
Basit tesadüfi örnekleme
B
Yargısal örnekleme
C
Tek aşamalı örnekleme
D
Tabakalı örnekleme
E
Sistematik örnekleme
Soru 15

Tam sayım sonucu elde edilen veriler kullanılarak hesaplanan sayısal değerlere ne ad verilir?

A
İstatistik
B
Çerçeve
C
Örneklem
D
Parametre
E
Değişken
Soru 16

12 birimden oluşan bir ana kütleden sistematik seçimle 3 birimlik bir örneklem oluşturulmak isteniyor. Örnekleme girecek birinci birimin sıra numarasının 2 olduğu bilinmektedir.
Buna göre, örnekleme girecek 3’üncü birimin sıra numarası kaçtır?

A
6
B
8
C
9
D
10
E
11
Soru 17

Sınıflayıcı veya sıralayıcı ölçekle ölçülmüş iki değişken arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?

A
t- testi
B
Ki-kare testi
C
z-testi
D
F-testi
E
İşaret testi
Soru 18

Bir ana kütle parametresinin alternatif tahminleri arasında varyansı küçük olan tahminin tercih edilmesi nokta tahminlemesinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Tutarlılık
B
Doğruluk
C
Yeterlilik
D
Sapmasızlık
E
Etkinlik
Soru 19

Regresyon doğrusu belirlendikten sonra bağımsız değişkenin, bağımlı değişkeni açıklama oranını aşağıdakilerden hangisi gösterir?

A
Korelasyon katsayısı
B
Sıra korelasyon katsayısı
C
Belirlilik katsayısı
D
Regresyon katsayısı
E
Anlamlılık testi
Soru 20

Korelasyon ve regresyon analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Korelasyon katsayısı x ve y değişkenlerinin ne derece birlikte değiştiklerinin bir ölçüsüdür ve alabileceği değerler 0 ve 1 arasında değişir.
B
Regresyon katsayısı x ve y değişkenlerinin ne derece birlikte değiştiklerinin bir ölçüsüdür ve alabileceği değerler -1 ve 1 arasında değişir.
C
Regresyon katsayısı x ve y değişkenlerinin ne derece birlikte değiştiklerinin bir ölçüsüdür ve alabileceği değerler 0 ve 1 arasında değişir.
D
Korelasyon katsayısı x ve y değişkenlerinin ne derece birlikte değiştiklerinin bir ölçüsüdür ve alabileceği değerler -1 ve 0 arasında değişir.
E
Korelasyon katsayısı x ve y değişkenlerinin ne derece birlikte değiştiklerinin bir ölçüsüdür ve alabileceği değerler -1 ve 1 arasında değişir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x