Tıp Terimleri 2017-2018 Final Sınavı

Tıp Terimleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi cerrahi işlemler ile ilgili soneklerden biri değildir?

A
-sentez
B
-lizis
C
-oid
D
-tomi
E
-dezis
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminde yer alan yapı ve organlardan biri değildir?

A
Burun
B
Diyafragma
C
Plevra
D
Bronş
E
Vertebra
Soru 3

Rahim, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Över
B
Uterus
C
Vagina
D
Salpinks
E
Vulva
Soru 4

Aşağıdaki terimlerden hangisi dirseği tanımlar?

A
Scapula
B
Humerus
C
Parieto
D
Olecrano
E
Patella
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi anüs yoluyla su vererek bağırsakları boşaltmadır?

A
Suppozituar
B
Skleroterapi
C
Laksatif
D
Lavman
E
Purgatif
Soru 6

Aşağıdaki terimlerden hangisi ergenliği belirtir?

A
Senilite
B
Prematüre
C
Demans
D
Puberti
E
Geriatri
Soru 7

Adale ağrısını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Antralji
B
Myalji
C
Nevralji
D
Nöropati
E
Myasteni
Soru 8

Beyin fonksiyonlarının ilerleyici bir seyirle bozulmasıyla karakterize olan ve “bunama” olarak da adlandırılan tıbbi terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Histeri
B
Depresyon
C
Demans
D
Anksiyete
E
Şizofreni
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı ilaç grubunda yer alır?

A
Glikozid
B
Antibiyotik
C
Heparin
D
Reçine
E
Kan ürünü
Soru 10

Bir defada alman ilaç miktarına ne ad verilir?

A
Doz
B
Dozaj
C
Günlük doz
D
Dozaj aralığı
E
Efektif doz
Soru 11

Göz küresinin en j£ tabakası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sclera
B
Pupilla
C
Choroidea
D
Cornea
E
Retina
Soru 12

‘Herkes için Sağlık’ kavramının amaçlarından biri olan ‘yıllara hayat katmak’ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ülkeler ve ülkelerin bölgeleri arasındaki sağlık yönünden farklılıkları en aza indirmektir.
B
insanların fiziksel, ruhsal ve sosyal potansiyellerini tam olarak kullanmalarını sağlamaktır.
C
Hastalık ve sakatlıkların en aza indirilmesidir.
D
Erken ölümlerin önlenerek hayat beklentisinin uzatılmasıdır.
E
Sağlık Hizmetlerinin sosyal adalet anlayışı içinde eşitlik ve hakkaniyet ölçülerinde götürülmesidir.
Soru 13

Narkolepsi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekrarlayan uyku nöbetleri
B
Sinir zafiyeti
C
Uykusuzluk
D
Beyin dokusu içine kanama
E
Tütün bağımlılığı
Soru 14

‘Irk, din, dil, politik inanç, ekonomik ve sosyal durum yönünden hiçbir ayrım gözetmeksizin, olanakların elverdiği en üst düzeydeki sağlık hizmetlerinden yararlanmak tüm insanların temel haklarından biridir.’ ifadesi aşağıdakilerin hangisinde yer alır?

A
UNICEF Bildirgesi'nde
B
Alma- Ata Bildirgesi'nde
C
Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nda
D
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda
E
Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nde
Soru 15

Melanom aşağıdaki organlardan hangisinin tümörüdür?

A
över
B
Deri
C
Testis
D
Kan
E
Beyin
Soru 16

Holistik yaklaşımın benimsendiği yeni sağlık hizmetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laboratuvar hekimliği
B
Toplum sağlığı
C
Sosyal hekimlik
D
Tedavi edici hekimlik
E
Koruyucu hekimlik
Soru 17

Bir maddenin diğer bir maddenin etkisini önlemesi ya da azaltması durumuna ne ad verilir?

A
Biyoeşdeğer
B
Agonist etki
C
Sinerjizma
D
Antagonizma
E
Biyobenzer
Soru 18

Pıhtıyı tanımlayan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tromboz
B
Ekimoz
C
Pansitopeni
D
Trombositoz
E
Trombopeni
Soru 19

Farmakopeye uygun olarak hazırlanan ilaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ofisinal ilaç
B
Biyobenzer ilaç
C
Jenerik ilaç
D
Etkin ilaç
E
Müstahzar
Soru 20

Eksikliğinde Parkinson, fazlalığında ise Şizofreni hastalığına zemin hazırlayan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adrenalin
B
Seratonin
C
Dopamin
D
Asetil kolin
E
Noradrenalin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x