Toplu İş Hukuku 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Toplu İş Hukuku 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşçi sendikası toplu iş sözleşmesi bitmeden önceki, kaç gün içinde yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunabilir?

A
180
B
120
C
90
D
60
E
30
Soru 2

Toplu görüşme çağrısının karşı tarafa tebliğ tarihinden itibaren kaç işgünü içerisinde taraflar sözleşmenin yer, gün ve saatini anlaşarak tespit edip görevli makama bildirmelidir?

A
3
B
6
C
10
D
14
E
30
Soru 3

Bazı toplu iş sözleşmelerinde yer alan ve mevzuattaki emredici bir hükmün tekrarı niteliğinde olan hükümlere ne ad verilir?

A
Nötr hükümler
B
Normatif hüküm
C
Esnek hükümler
D
Borç doğurucu hükümler
E
Kesin hükümler
Soru 4

Kapsam dışı personel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaptıkları iş icabı işverenle yakın ilişki içinde olan işçilerdir.
B
Kapsam dışı personellerin tespitinde eşitlik kuralına uyulmalıdır.
C
Kapsam dışı personel belirlenirken genel ve objektif kriterler uygulanmalıdır.
D
Kapsam dışı personele genellikle toplu iş sözleşmesinin sağladığı hakların üzerinde olanaklar sağlanmaktadır.
E
Kapsam dışı personel dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanabilir.
Soru 5

Grup toplu iş sözleşmelerinde işçi sendikasının karşısında muhatap olarak kim vardır?

A
Tek bir işveren
B
Grupta yer alan bütün işverenler
C
işveren sendikası
D
işveren konfederasyonu
E
Görevli makam
Soru 6

Türkiye’de toplu iş sözleşmesi hakkı ilk olarak hangi Anayasa ile güvence altına alınmıştır?

A
1921
B
1924
C
1947
D
1961
E
1982
Soru 7

Toplu iş sözleşmesi metni üzerinde anlaşmazlık çıktığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi tarafından tutulan sicil esas alınacaktır?

A
Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü
B
işçi sendikası
C
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D
işveren sendikası
E
Bakanlar Kurulu
Soru 8

Yürürlükte bulundukları işyeri veya işyerlerinde sözleşme süresince çalışma koşullarına belirli bir standart getirmesi, çalışma koşullarında birlik ve uyum sağlaması toplu iş sözleşmelerinin hangi işlevinin sonucudur?

A
Uyum
B
Barış
C
Koruma
D
Adil gelir dağılımı
E
Düzen
Soru 9

Toplu iş sözleşmelerinin yorumunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda açılan yorum davasında mahkeme en gec ne kadar süre içinde karar vermelidir?

A
1 ay
B
2 ay
C
3 ay
D
6 ay
E
1 yıl
Soru 10

Kanun dışı grev sonucunda uygulanacak yaptırımlardan olan idari para cezalarını vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B
Yüksek hakem kurulu
C
Bakanlar Kurulu
D
iş Mahkemesi
E
Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü
Soru 11

Türkiye’de işçilerin grev hakkı ilk defa hangi kanunda düzenlenmiştir?

A
3008 sayılı iş Kanunu
B
275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Lokavt Kanunu Grev ve
C
2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Lokavt Kanunu , Grev ve
D
1475 sayılı iş Kanunu
E
6356 sayılı Sendikalar ve Sözleşmesi Kanunu Toplu iş
Soru 12

Kanuni bir grev kararının alınabilmesi için hangi uyuşmazlık çözüm yolunun denenmesi şartı konulmuştur?

A
Tahkim
B
Eda davası
C
Uzlaştırma
D
Arabuluculuk
E
Grev
Soru 13

Uyuşmazlığı kendi aralarında çözemeyen uyuşmazlık taraflarına üçüncü bir kişi ya da bir kurul katılması suretiyle uyuşmazlığın bu kişi ya da kurulun yardımıyla çözülmeye çalışılmasına ne ad verilir?

A
Zorunlu tahkim
B
Lokavt
C
Özel tahkim
D
Arabuluculuk
E
Uzlaştırma
Soru 14

Kanun dışı lokavt durumunda işçi iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak ne kadar süre içinde feshedebilir?

A
Lokavtın kanun dışı olduğunun öğrenilmesinden itibaren 6 işgünü ve her halde fiilin meydana gelmesinden itibaren 1 yıl içerisinde
B
Lokavtın kanun dışı olduğunun öğrenilmesinden itibaren 6 işgünü ve her halde fiilin meydana gelmesinden itibaren 6 ay içerisinde
C
Lokavtın kanun dışı olduğunun öğrenilmesinden itibaren 5 işgünü ve her halde fiilin meydana gelmesinden itibaren 30 gün içerisinde
D
Lokavtın kanun dışı olduğunun öğrenilmesinden itibaren 10 işgünü ve her halde fiilin meydana gelmesinden itibaren 1 yıl içerisinde
E
Lokavtın kanun dışı olduğunun öğrenilmesinden itibaren 5 işgünü ve her halde fiilin meydana gelmesinden itibaren 6 ay içerisinde
Soru 15

Türkiye’de toplu menfaat uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde kabul edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma sistem
B
Mecburilik sistemi
C
Zorunluluk sistemi
D
Yasaklama sistemi
E
Serbestlik sistemi
Soru 16

Toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantı tarihinden itibaren kaç gün geçmesi durumunda taraflar olağan arabuluculuk kurumuna başvurmak zorundadırlar?

A
15
B
30
C
45
D
60
E
90
Soru 17

Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelerek meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşa ne ad verilir?

A
Konfederasyon
B
Federasyon
C
Birlik
D
Sendikal örgüt
E
Konsey
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sendika yönetim kurulunun görevlerinden biri değildir?

A
Kuruluşu, kuruluşun amacı doğrultusunda temsil etmek
B
Sendikada çalışacak işçileri işe almak
C
Yeminli mali müşavir raporlarını görüşmek
D
işçilerden sendika aidatlarını toplamak
E
Sendika tesislerini kullanıma hazır tutmak
Soru 19

Işçilerin aynı anda aynı işkolunda birden çok sendikaya üye olmasını yasaklayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sendika üyeliğinde teklik ilkesi
B
işkoluna göre sendikalaşma ilkesi
C
Serbest kuruluş ilkesi
D
Sendika çokluğu ilkesi
E
Sendikal saflık ilkesi
Soru 20

Toplu iş sözleşmesinden yararlanmak üzere sözleşmeye taraf işçi sendikasına üye olmayan işçilerden alman dayanışma aidatının miktarı en cok ne kadar olabilir?

A
Sendika üyelik aidatı kadar
B
Sendika üyelik aidatının 1/4’ü kadar
C
Sendika üyelik aidatının 1/2’si kadar
D
Sendika üyelik aidatının iki katı kadar
E
Sendika üyelik aidatının 1/3’ü kadar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...