Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2015-2016 Vize Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi feminist bilinç ve dayanışmanın koşullarını oluşturan gelişmelerden biri değildir?

A
Sanayileşmenin artması
B
Kadınların eğitim olanaklarının gelişmesi
C
Kadın istihdamının azalması
D
Modernleşmenin artması
E
Ulus devletin gelişmesi
Soru 2

Bir istihdam alanında, bir cinsin (genellikle kadınların) tamamen dışarıda bırakılmasına ne ad verilir?

A
Ayrıştırma
B
Dışlama
C
Çoklu engeller örüntüsü
D
Vasıfsızlaşma
E
Cam tavan
Soru 3

Otomobil sektöründe çoğunlukla erkeklerin, tekstil sektöründeyse çoğunlukla kadınların yer alması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Sektörel ayrışmaya
B
Dikey ayrışmaya
C
Ücretlerde toplumsal cinsiyet farkına
D
Enformel istihdama
E
Kadınların düşük istihdam oranlarına
Soru 4

Çalışanların daha yüksek ücret taleplerini geri çevirmek için, işverenin aynı işi yapmaya hazır pek çok işsizin dışarıda beklediğini söylemesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
insan sermayesine
B
Vasıfsızlaşma tezine
C
Yedek sanayi ordusu kuramına
D
Parçalı emek piyasası kuramına
E
ikili sistemler teorisine
Soru 5

I. Hak eşitliğine vurgu : Radikal feminizm
II. Bedene ve cinselliğe vurgu : Liberal feminizm
III. Sınıfsal farklılığa vurgu : Marksist feminizm
IV. Uzlaştırıcı bir yaklaşım : Sosyalist feminizm
İkinci feminist dalga ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kriz dönemlerinde azalan durumlardan biridir?

A
Evdeki üretim faaliyetleri
B
Ev işçilerinin sayısı
C
Kadınların hane içi sorumluluğu
D
Yaşlı ve çocuk bakımının karşılıksız emek ile sağlanması
E
Kamusal hizmetler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi feminist bilincin özelliklerinden biri değildir?

A
Kadınların bağımlı bir toplumsal grup olduklarının farkına varmalarını hedeflemesi
B
Bağımsız mücadele hedeflerinin tanımlanmasını amaçlaması
C
Kadınların ikincil konumunu kabul etmesi
D
Kadınlar arası dayanışma oluşturmaya önem vermesi
E
Kadınların bağımlı konumlarının kültürel bir olgu olduğunu savunması
Soru 8

Çok ırklı feminizmin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Disiplinler arası çalışmalara kapalıdır.
B
Biyolojik bedensel işlevlerin maddiliğini vurgular.
C
Söylemlerin önemine dikkat çeker.
D
Eşitsizlikler kümelerine odaklanır.
E
Tekilci bir yaklaşıma sahiptir.
Soru 9

Kadın Haklarının Savunusu isimli eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Christine de Pizan
B
Denise Riley
C
Judith Butler
D
Patricia Hill Colins
E
Mary Wollstonecraft
Soru 10

Ücret almadan evinde yemek ve temizlik yapan, hasta bakan bir kadının emeği aşağıdaki emek türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Karşılıksız emek
B
Sosyal emek
C
Zihinsel emek
D
Ücretli emek
E
Zorunlu emek
Soru 11

I. Kalkınmanın ilk aşamasında kadının ev içi üretime hapsolacağını öne sürer.
II. Kalkınma sürecinde kadının evde kalarak kaynaklara erişemez konuma geleceğini belirtir.
III. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında kadın sanayi üretiminde merkezi bir rol almaktadır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri kalkınmada kadın yaklaşımında yer alan sömürü yaklaşımının varsayımlarındandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Afet sonrası aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Aile yakınlarını kaybeden kadınların zedelenebilirliği düşer.
B
Boşanma oranları düşer.
C
Aile içi şiddet azalır.
D
Çocukların sosyalizasyon süreci değişmez.
E
Toplumsal cinsiyetin hiyerarşik yapısında değişiklikler olabilir.
Soru 13

Kadınların daha düşük eğitim seviyesi sebebiyle, daha fazla zedelenebilir olmaları aşağıdaki faktörlerin hangisiyle açıklanır?

A
Sosyal faktörlere
B
Çevresel faktörlere
C
Ev içi şiddet faktörüne
D
Biyolojik faktörlere
E
Politik faktörlere
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdan aşağıya kalkınma modelinin özelliklerinden biridir?

A
Katılımcılığa önem verilmesi
B
Sürdürülebilirliği ön planda tutması
C
Kararların kamu kuruluşları tarafından alınması
D
Yerelde örgütlenmeyi desteklemesi
E
Yerelin kendi geleceğini şekillendirmesine önem vermesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetimi kapsamı içinde yer almaz?

A
Yeniden yerleşim planları uygulama
B
Afetlere hazırlık yapma
C
Kurtarma çalışmaları yürütme
D
Acil yardım sağlama
E
Afet sonrası kayıpları azaltma
Soru 16

1950’lerde ortaya çıkan Modernleşme ekolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Modernleşmeyi geri dönülebilen bir süreç olarak görür.
B
Modernleşme aşamalı değildir, aniden gelişir.
C
Modernleşmeye gelişme odaklı bir perspektiften bakar.
D
Modernleşmenin gerçekleşmesi için kısa bir zaman dilimi yeterlidir.
E
Ortadoğu’yu temel alan bir bakışa sahiptir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi E. Boserup’a göre kadının modern üretim sürecine erişiminin sınırlı olmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Kadının çalışacağı işlerin geleneksel yapıdan ötürü sınırlı olması
B
Erkeğin modern işletmeler tarafından tercih edilirken, kadının geleneksel üretimde çalışmaya devam etmesi
C
işe alımlarda kadının cinsiyete dayalı ayrımcılıkla sıkça karşılaşması
D
Aile sorumluluklarının erkeğe devredilmesi
E
Eril yapıdan ötürü genellikle kadınların daha az eğitime ve teknik bilgiye erişmesi
Soru 18

I. Afetlerin sonuçları kadın ve erkekleri aynı şekilde etkiler.
II. Afet sonrası yaşama uyum süreci kadın ve erkekler için benzerlik gösterir.
III. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, afetlerin neden olduğu yıkımların büyüklüğünü etkilemektedir.
Afetler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Kalkınma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kalkınma ideolojiden bağımsız olarak planlanır.
B
Toplumların yalnız ekonomik alanına yoğunlaşır.
C
Katılımcı yaklaşım kalkınma için uygun değildir.
D
Sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri gidermeyi hedefler.
E
Sürdürülebilirlik kalkınma kriterlerinden biri değildir.
Soru 20

I. Sessiz ve marjinal olanlara ulaşma : Gelecek afetlerde zedelenebilirliği azaltma
II. Geçim için yardım : ikinci kuşak afetlerin negatif etkilerini önleme
III. Uygun evlerin ve suyun sağlanması : Daha doğru hizmet sunma
Toplumsal cinsiyete duyarlı olmanın yararlarına verilen örneklerden hangisi doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x