Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Batı ülkelerinin özellikle 1980'lerden sonra mülteci kabul etme ile ilgili yasal statülerini sıkılaştırmaları hangi göç türünün artmasına yol açmıştır?

A
Düzensiz göç
B
Dış göç
C
Düzenli göç
D
Zorunlu göç
E
Gönüllü göç
Soru 2

I. Kadınlar arasındaki sınıfsal farklılık sorunlarına odaklanılmıştır.
II. Feminist ampirizm ile açıklanamayan sorulara yanıt aranmıştır.
III. Kadınlar arasındaki özgürlük, eşitlik gibi değerlerin evrensel olamayacağı iddia edilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Feminist Duruş Teorisini açıklayan görüşler arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bedenin toplumsal niteliğini kazanmasında etkili olan toplumsal faktörlerden biri değildir?

A
Hizmet endüstrisinin niteliksel ve niceliksel artışı
B
Tüketim kültürünün yükselişi
C
Bireylerin biyolojik beden deneyimlerinin ortaya çıkışı
D
Sınıfsal değişimler, gelir, boş zaman değerlendirme ve yaşam tarzı değişimleri
E
Endüstriyel kapitalizmden, post endüstriyel kapitalizme geçiş
Soru 4

Ataerkil kavramı, aile içindeki babanın hakimiyetinden kaynaklanan ve onu reddetmeyen hatta yansıtan bir şekilde genel olarak toplumdaki hangi sistemi ifade eder?

A
Eril Sistem
B
Geleneksel Sistem
C
Siyasal iktidar Sistemi
D
Dişil iktidarı Sistemi
E
Erkek iktidarı Sistemi
Soru 5

Osmanlı toplumundan Cumhuriyet toplumuna geçiş döneminde İnas (Kız) Sanayii Nefise Mektebi’nin kurulması için çalışan ve sonrasında okulun müdürlüğüne atanan, kendisi de yetenekli bir ressam ve öncü bir eğitmen olarak Türkiye Cumhuriyeti resim tarihine çok değerli katkılarda bulunmuş sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülsün Karamustafa
B
Osman Hamdi Bey
C
Mihri Müşfik Hanım
D
Güneş Terkol
E
Kutluğ Ataman
Soru 6

1973’de Feminist Hareket çerçevesinde örgütlenen bir grup kadın tarafından kurulan, kadın kimliğinin sanat çalışmalarına yansımasını sağlayan ve kadına şiddet, cinsiyet ayrımcılığı, taciz başta olmak üzere pek çok konuda çok etkili performanslar gerçekleştirerek kadın hareketinin bütün dünyada yankı bulmasına yol açan platformun adı nedir?

A
Akademi
B
Kadın Evi (Woman’s Building)
C
inas Sanayii Nefis Mektebi
D
Queer Art Project
E
Modern Sanatlar Müzesi
Soru 7

Simone de Beauvoir’in baş karakterine geleneksel bir rol verdiği ve onun varoluşunu fark etmeye başlamasını konu edinen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir Genç Kızın Anıları
B
Üç Gine
C
Konuk Kız
D
Yıkılmış Kadın
E
ikinci Cins
Soru 8

Türk Edebiyatında Türk ve Müslüman kadın karakterlerin ilk olarak görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servet-i Fünun
B
Tanzimat
C
II. Meşrutiyet
D
Cumhuriyet
E
Milli Mücadele
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sisteme getirdiği eleştirilerle sanatın içeriğini ve yöntemlerini tartışmaya açarak kadınların da bu alana dâhil olmasına katkı sağlamış akımlardan biri değildir?

A
Fütürizm
B
Kübizm
C
Dadaizm
D
Minimalizm
E
Oryantalizm
Soru 10

Neolitik dönemin başından itibaren bazı heykelciklerde akbaba, yılan, aslan ve leopar gibi hayvanlarla birlikte betimlenen kadın imgesinin sürekliliğinin görüldüğü tasvirler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Minyatürleri
B
Güncel Sanat örnekleri
C
Natürmortlar
D
Orta Çağ Avrupa Resim Sanatı
E
Kubaba, Kybele ve Artemis gibi Ana Tanrıça tasvirleri
Soru 11

Simone de Beauvoir’a göre kadının varoluşunun temelinde yer alması gereken öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varoluş geriliminden muaf olması
B
Edilgen bilince sahip olması
C
Özgür bir özne konumunda olması
D
Öteki varlık olma durumunda olması
E
Nesne olma eğiliminde olması
Soru 12

Virginia Woolfun Kendine Ait Bir Oda adlı eserinde adı geçen, edebiyatçı olarak para kazanarak yaşamını sürdüren ilk kadın yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anne Finch
B
Aphra Behn
C
George Sand
D
George Elliot
E
Jane Austen
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet ayrımcılığının temel nedenlerinden biridir?

A
Kadınlar aleyhine biçimlenen eşitsiz koşulları ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar
B
Zorlu yaşam koşulları karşısında kadınların daha savunmasız olması
C
Kadınların biyolojik olarak erkeklerden daha güçsüz olması
D
Kadın olmaya atfedilen olumsuz kalıp yargılar
E
Kadınların kamusal alanda erkeklerden daha görünmez olması
Soru 14

İş yaşamında cam tavan sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yöneticilik kadınlara özgü bir iş olarak görülmektedir.
B
Kadın istihdamında ve iş gücüne katılımında görülen artıştır.
C
Örgüt kültürü ataerkil parametrelerle örülür.
D
Kadının en üst pozisyona erişmesinin önündeki görünmez engellerdir.
E
Çalışan kadın ve ev kadını rolleri çatışmaktadır.
Soru 15

Kadınların maruz bırakıldıkları şiddet sonucu yaşadıkları psikolojik süreçleri anlatmak üzere tanımlanan Hırpalanmış Kadın Sendromunun aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
inkar, kabul, bağımlılık, öfke
B
inkar, suçluluk, aydınlanma, sorumluluk
C
Suçluluk, kabul, bağışlama, bağımsızlık
D
Suçluluk, bağımlılık, öfke, aydınlanma
E
Aydınlanma, öfke, sorumluluk, bağışlama
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarından biridir?

A
Kadınların, insan haklarının ihlal edilmesi
B
Kadınların kendileri için kullanabilecekleri daha çok zamanlarının olması
C
Kadınların sosyal yaşama katılım için daha çok fırsata sahip olması
D
Kadınların erkekler tarafından korunmaya ihtiyaç duyması
E
Kadınların ücretli çalışmaya katılımda fırsat eşitliğine sahip olması
Soru 17

Kadın eylemleri ile ilgili haberlerin yumuşak haber kategorisinde kurgulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlu ev kadını miti yaratılmak istenmesi
B
Önemli haberlerin erkekler ile ilgili olarak görülmesi
C
Kadının şiddet kurbanı ya da tüketen özne olarak temsil edilmesi
D
Haberlerin erkek editörler tarafından kurgulanması
E
Kadın eylemlerinin politik anlamının önemsizleştirilmesi
Soru 18

Tüketim kültüründe kadının kamusal alanda varoluşunun temeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erotik özne olma
B
Tüketen özne olma
C
Evin yönetiminden sorumlu olma
D
Modaya uygun davranma
E
Geleneksel rollerini mükemmel bir şekilde yapma
Soru 19

Medyada kadın temsilinin kurgulamacı-inşacı olması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Toplumsal olanı nötr bir şekilde yansıtmak yerine yeni anlamlar yapılandırması
B
Kadınların toplumsal yaşamdaki değişim ve dönüşümlerini anlatması
C
Haber üretim süreçlerinde haber değerliliği içinde yer almaması
D
Kadının nasıl ve neden baskı altında tutulduğunu anlamaya çalışması
E
Kadının toplumdaki ikincil konumunu pekiştiren sembolleri yeniden üretmesi
Soru 20

2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nde kadına karşı şiddet tanımında aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Kadına karşı şiddetin, kadınlar kadar erkeklerin de fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmesine neden olduğu
B
Kadına karşı şiddetin, özel alanda kamusal alandan daha çok ortaya çıktığı
C
Kadına karşı şiddetin, kadınlar tarafından da kadına uygulanan şiddet biçimlerinden biri olduğu
D
Kadına karşı şiddetin, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerinin bir sonucu olduğu
E
Kadına karşı şiddetin, eğitimsiz kadına yöneltilmiş bir şiddet eyleminin sonucu olduğu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x