Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2018-2019 Final Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bedenin düşünce alanında ilk kez ele alınışı aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

A
Antik Yunan
B
ilk Çağ
C
18.yy
D
19.yy
E
20.yy
Soru 2

Hegemonik erkeklik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumsal süreçler dahilinde ortaya çıkmıştır.
B
Erkek olmak kadınlığın reddi üzerinden tanımlanır.
C
Erkeklik hegemonyası güç, şiddet ve zorla kabul ettirilmiştir.
D
Tüm özelliklerinin bir erkekte bulunması zordur.
E
idealleştirilmiş bir erkek kimliğini anlatır.
Soru 3

Göç meselesini konu alan literatüre ilk defa toplumsal cinsiyet ile ilgili dinamikleri ekleyerek yeni bir bakış açısı geliştiren öncü isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
King
B
Tacoli
C
Morokvasic
D
Stouffer
E
Lee
Soru 4

1980’li yılların sonunda Türkiye’deki feminist hareketlerin temel odağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadına yönelik şiddet
B
Farklı kadın kimlikleri
C
Toplumsal dayanışma
D
Feminist yayıncılık
E
Kadın araştırmaları
Soru 5

1973 yılında sanatçı Judy Chicago, grafik tasarımcısı Sheila Levrant de Bretteville ve sanat tarihçisi Arlene Raven tarafından kurulan ve kadınlar için feminist hareket çevresinde örgütlenmiş ilk platform aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dışavurumculuk
B
Kadın Evi
C
Miras Zemini
D
Akşam Yemeğe Partisi
E
izlenimcilik
Soru 6

Osmanlı toplumundan Cumhuriyet toplumuna geçiş döneminde İnas (Kız) Sanayii Nefise Mektebi’nin kurulması için çalışan ve sonrasında okulun müdürlüğüne atanan, kendisi de yetenekli bir ressam ve öncü bir eğitmen olarak Türkiye Cumhuriyeti resim tarihine çok değerli katkılarda bulunmuş sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güneş Terkol
B
Osman Hamdi Bey
C
Gülsün Karamustafa
D
Mihri Müşfik Hanım
E
Kutluğ Ataman
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde kadın ve erkeğin eşit cinsiyet kodları ile betimlenmediği bir örneğe yer verilmiştir?

A
Varka ve Gülşah Minyatürlü El Yazması
B
Orhun Yazıtları
C
Geç Hitit Dönemi Mezar Anıtları
D
Geç Dönem Osmanlı Resimleri
E
Dede Korkut Masalları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir psikolojik şiddet örneğidir?

A
Saç çekme
B
itme
C
Tartaklama
D
Kıskançlık
E
Aldatma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında kadınların maruz kaldıkları yatay ayrımcılığa bir örnektir?

A
Aynı eğitim düzeyine sahip olduğu halde eşit işe eşit ücret alamama
B
Kadınların en üst pozisyonlara erişiminin yasal olarak engellenmesi
C
Kadının ikincil konumunu pekiştiren söylemlerin dolaşımda kalması
D
Kadınların eve ve aileye ilişkin rollerinin önceliğinin vurgulanması
E
Eşit sayıda kadın ve erkek çalıştırılması
Soru 10

Cam tavan olgusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kadınların daha çok pembe diziler izleyerek vakit geçirmesidir.
B
Kadınların iş hayatında en üst dilimde yer alan pozisyonlara erişememesidir.
C
Evlerdeki kumanda hâkimiyetinin erkeklerde olmasıdır.
D
Filmlerdeki kadın temsillerindeki eşitsizliklerin yaygınlığıdır.
E
Kadınların dergilerde daha çok erkeğe bağlı olarak ele alınmasıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gazete haberlerindeki cinsiyetçi dili dönüştürmeye yönelik bir çaba olarak değerlendirilemez?

A
Haberlere konu olan kişileri nesneleştirmemek
B
Kişilerin gizlilik hakkına saygı duymak
C
Trajedilerde öncelikle mağduru koruyucu önlemler almak
D
Yanlışı temsil eden resimleri yayınlamamak
E
Şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili her türlü detayı paylaşmak
Soru 12

Reklamlar ve toplumsal cinsiyet ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Reklamlarda sunulan imgeler kadınlara beden güzelliğini telkin eder.
B
Ev kadınlığı reklamlarda kadınlar için yüceltilen roller arasında yer almamaktadır.
C
Reklamlar kadın bedeninin eril bakışla disipline edilmesine katkı sağlar.
D
Reklam metinlerinde kadın bedeni genellikle cinsel bir meta olarak kullanılır.
E
Yaşlı kadınlara reklamlarda pek fazla yer verilmez.
Soru 13

iletişim çalışmaları uzun süre metin odaklı çözümlere ağırlık vermiştir. İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu'nun öncü ismi ________ 1980 yılında yayınlanan Kodlama-Kodaçımlama adlı makalesi ile izleyiciyi anlamın pasif tüketicileri olmaktan kurtarmış ve medya metinlerinin aktif kültürel alımlayıcıları olarak tanımlamıştır. Böylelikle, iletişim çalışmalarında yeni bir araştırma yönelimini başlatmıştır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Mulvey
B
Rakow
C
Hail
D
Radway
E
Binark
Soru 14

Simone de Beauvoir’in düşünceleri ile aşağıdaki düşünürlerden hangisinin varoluşçu felsefesi arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır?

A
Eliot
B
Dante
C
Shakespeare
D
Walker
E
Sartre
Soru 15

İslamiyet öncesi eski Türk toplumlarından kalma sanat eserlerinde görülen kadın algısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sanat eserlerine maddi destek verir.
B
Dini-mitolojik özellikler taşır.
C
Devlet yönetiminde yeri vardır.
D
Aile kurumunun etkin bir parçasıdır.
E
Haz ve aşk duyguları üzerinden tanımlanır.
Soru 16

Wirginia Woolfun eğitim ve toplumsal cinsiyet meselesini ele almak için II. Dünya Savaşı’nın gölgesinde yazdığı deneme türündeki eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gece ve Gündüz
B
Deniz Feneri
C
Üç Gine
D
Mrs. Dalloway
E
Dışa Yolculuk
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi görünmeyen emek kapsamındadır?

A
Ev işleri
B
Sözleşmeli öğretmenlik
C
Sanayi işçiliği
D
Tarım işçiliği
E
Hemşirelik
Soru 18

Halide Edip, Türkçülük fikrinin etkisiyle yazdığı ________ isimli ilk ideolojik romanıyla kadının sosyal hayatını daha geniş ölçüde ele almıştır. Romanın kadın kahramanı Kaya ile romanda kadının toplumu değiştirici rolü, eğitim ile toplumdaki yerini alması ile başlar. Kaya ile birlikte kadının, erkeğin boyunduruğu altında yaşamaktan çıkıp milletin annesine ve öğretmenine dönüşümü gerçekleşir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yeni Turan
B
Sinekli Bakkal
C
Türk’ün Ateşle imtihanı
D
Handan
E
Vurun Kahpeye
Soru 19

Sosyal paylaşım sitelerinde kadını küçük düşüren, hakaret ve nefret içeren paylaşımlarda bulunmak aşağıdaki şiddet türlerinden hangisine örnektir?

A
Psikolojik şiddet
B
Fiziksel şiddet
C
Duygusal şiddet
D
Dijital şiddet
E
Ekonomik şiddet
Soru 20

Kadınların maruz kaldıkları şiddet sonrasında yaşadıkları Hırpalanmış Kadın Sendromu sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suçluluk
B
inkar
C
Kayıp
D
Aydınlanma
E
Sorumluluk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x