Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kadın öznelliğine yoğunlaşarak bilen özneyi yapı söküme uğratıp göreceliğe yönelen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminist Duruş Kuramı
B
Postmodern Kuram
C
Klasik Ampirizm
D
Feminist Ampirizm
E
Feminist Felsefe
Soru 2

Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkını hangi tarihte kazanmıştır?

A
1934
B
1933
C
1932
D
1931
E
1930
Soru 3

Suudi Arabistan’da olduğu gibi kız çocuklarının erkek çocuklardan farklı okullarda eğitim görmesi hangi kavram aracılığı ile açıklanabilir?

A
Yatay ayrışma
B
Dikey ayrışma
C
Cam tavan
D
Eleştirel bilinç
E
Irkçılık
Soru 4

Bir kuruluşun üyelerinin belli bir sayısının kadınlar tarafından oluşturulması zorunluluğunu ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadın temsili
B
Toplumsal cinsiyet yanlılığı
C
Kadın hareketi
D
Kadın kotaları
E
Kritik çoğunluk
Soru 5

İşçi sınıfından kız ve erkek çocukların eğitim aracılığıyla işçi sınıfı kadın ve erkeklerine dönüştüğünü savunan bir kişi aşağıdaki feminist kuramlardan hangisini benimsemiştir?

A
Postyapısalcı Feminist Kuram
B
Siyah Feminist Kuram
C
Liberal Feminist Kuram
D
Feminist Yeniden Üretim Kuramı
E
Radikal Feminist Kuram
Soru 6

Kadınlarla ilgili özellikleri yücelterek kadınların bakma-büyütme becerilerinin erkeklerin rekabetçi özelliklerinden daha üstün olduğunu savunan feminist kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Postmodern Feminist Kuram
B
Psikanalitik Feminist Kuram
C
Eko-Feminist Kuram
D
Marksist Femnist Kuram
E
Kültürel Feminist Kuram
Soru 7

Cinsiyet/toplumsal cinsiyet ayrımını reddederek hem ataerkilliği hem de kadın ve erkek kavramlarını sorgulayan feminist kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Postmodern Feminist Kuram
B
Kültürel Feminist Kuram
C
Radikal Feminist Kuram
D
Liberal Feminist Kuram
E
Eko-Feminist Kuram
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi post modern düşüncenin özelliklerinden biri değildir?

A
Kadın öznelliğine yoğunlaşması
B
Feminist siyaseti yavaşlatması
C
Bilen özneyi yapısöküme uğratması
D
Nesnelliğe dayanması
E
Göreceliğe yönelmesi
Soru 9

Birinci dalga Cumhuriyetçi feminizmin önde gelen isimlerinden biri olmasına rağmen Kemalist tarih yazımı sürecinde toplumun belleğinden silinip unutturulan feminist kimdir?

A
Halide Edip Adıvar
B
Emine Semiye
C
Nezihe Muhittin
D
Ulviye Mevlan
E
Fatmagül Berktay
Soru 10

Osmanlı’da yayımlanmış ilk kadın dergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demet
B
Terakk-i Muhadderat
C
Kadınlar Dünyası
D
Hanımlar Alemi
E
Mehasin
Soru 11

Ailenin ortaya çıkışı ve kadının ezilmişliğini özel mülkiyetle ilişkilendiren bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist
B
Yapısalcı işlevselci
C
işlevsel
D
Evrensel
E
Geleneksel
Soru 12

Korku mekanlarına dair yapılan araştırmaların çoğu fiziksel mekanla deneyimlerimiz aracılığıyla kurduğumuz bilişsel ilişki sonucunda geliştirdiğimiz ________ kavramına referansla yapılan çalışmalardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kadın hareketliliği
B
mekanın boyutları
C
kent ekolojisi
D
kamusal alan
E
zihinsel harita
Soru 13

Türkiye’de yeni Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle kocanın ailenin reisi olduğuna ilişkin emredici kuralın yürürlükten kalkması hukukun hangi alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yöneliktir?

A
Anayasa hukuku
B
Ceza hukuku
C
iş hukuku
D
Aile hukuku
E
Feminist hukuk
Soru 14

Küresel kuzeyin hizmet ve finans sektörlerinin anahtarı olduğunu, küresel güneyin ise ucuz iş gücü kaynağına dönüştüğünü savunan kent kavramsallaştırması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırın karşıtı olarak kent
B
Yarışma mekanı olarak kent
C
Çoğulcu kent kavramlaştırmaları
D
Kent ekolojisi
E
Üretim ilişkilerinin mekanı olarak kent
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ’da genellikle cadılıkla suçlanan kadınların özelliklerinden biri değildir?

A
Yaşlı olmaları
B
Evli olmaları
C
Sıra dışı özellikleri olmaları
D
Marjinal olmaları
E
Dul olmaları
Soru 16

Sermaye ve mülk sahipliğini kentin dönüşmesinin belirleyeni olarak kabul eden kent kavramlaştırması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çoğulcu kent kavramlaştırmaları
B
Yarışma mekanı olarak kent
C
Kırın karşıtı olarak kent
D
Kent ekolojisi
E
Üretim ilişkilerinin mekanı olarak kent
Soru 17

Ailenin annelerin sömürülmesi üzerine kurulu olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist Yaklaşım
B
Kolonyal Feminist Yaklaşım
C
Radikal Feminist Yaklaşım
D
Varoluşçu Feminist Yaklaşım
E
Postmodern Feminist Yaklaşım
Soru 18

Erkeklerin tarım dışı işlere yönelmesiyle kadınların tarım işlerini yapmaya başlamasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinsiyet rolleri
B
Tarımın kadınsılaşması
C
Tarımsal üretim
D
Göçün cinsiyetleşmesi
E
Özel mülkiyet
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ikinci dalga feministlerin mücadele ettiği konulardan biridir?

A
Velayet hakkı
B
Mülkiyet hakkı
C
Kürtaj hakkı
D
Seçme ve seçilme hakkı
E
Eğitim hakkı
Soru 20

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kaynağı olarak hukuki engelleri gören ve hukuktaki engeller kaldırıldığında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanacağını savunan feminist hukuk teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Postmodern Feminist Hukuk Teorisi
B
Radikal Feminist Hukuk Teorisi
C
Kültürel Feminist Hukuk Teorisi
D
Farklılık Yanlısı Feminist Hukuk Teorisi
E
Liberal Feminist Hukuk Teorisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x