Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2018-2019 Final Sınavı

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sermaye sınıfı ve bileşenlerinin sınıflandırmalarından biri değildir?

A
Fonksiyonlarına göre
B
Sermaye büyüklüğüne göre
C
Pazara göre
D
Organizasyon yapılarına göre
E
Birikim sürecine girişine göre
Soru 2

Yoksulluk tarihsel olarak ilk defa ne zaman toplumsal olarak bir sorun olarak gündeme gelmiştir?

A
18 Yüzyıl Sanayi Devrimi ile
B
18 Yüzyıl İngiltere Yoksulluk Yasaları ile
C
18 Yüzyıl Fransız ihtilali ile
D
18 Yüzyıl Aydınlanma Dönemi ile
E
18 Yüzyıl Sosyal Politikaları ile
Soru 3

Radikal demokrasi siyaseti, liberal demokratik ideolojiyi terk etmek yerine onu çoğul bir demokrasi doğrultusunda derinleştirme ve genişletme olarak gören düşünürler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
E. Laclau ve C. Mouffe
B
I. Wallerstein ve E. Laclau
C
E. Laclau ve E.M. Wood
D
C. Mouffe ve I.Wallerstein
E
C. Mouffe ve E.M. Wood
Soru 4

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Radikal Demokrasi Projesinin temel varsayımlarından biridir?

A
Çevre hareketinin sınıf hareketine katkıları vardır.
B
Sınıflar arası dayanışma önemlidir.
C
Kadınların sınıf içi konumları önem kazanmıştır.
D
Sivil toplum ve sendika ilişkilerine önem verir.
E
Sınıflar önemini yitirmiştir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sınıf ve yoksulluk arasında bağın kopmasının nedenlerinden biridir?

A
Yoksulluğun görülmesi toplumsal dışlanma olarak
B
Yoksulluğun tanımlanması üretim ilişkileri üzerinden
C
Yoksulluğun tanımlanması tüketim ilişkileri üzerinden
D
Yoksulların olmamaları herhangi bir sınıfa dahil
E
Yoksulların olmaları küresel düzeyde göçmen
Soru 6

Sosyal hizmetlerin, eğitim, sağlık ve kaliteli bir yaşam hakkının sosyal bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılması aşağıdaki hangi haklar kapsamında ele alınır?

A
Yoksulluk hakları
B
Medeni haklar
C
Siyasi haklar
D
Yurttaşlık hakları
E
Sosyal haklar
Soru 7

Yatay farklılaşmanın artması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Orta sınıfın genel ortalamadan sapmasının
B
Alt tabakanın sapmasının genel ortalamadan
C
Üst tabakanın sapmasının genel ortalamadan
D
Sınıflar arası çoğalmasının dikey hareketliliğin
E
Çoğulculuğun artmasının
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gerçekliğin temel bileşenlerinden biri değildir?

A
Kentler, yöneticiler, bürokrasi
B
Maddi yeniden üretim
C
Sembolik yeniden üretim
D
iktidarın yeniden üretimi
E
Tüketim, bölüşüm ilişkilerinin yeniden üretimi
Soru 9

Toplumsal sınıfların bir olgu olarak analizinde, üretim, bölüşüm, tüketim gibi unsurların yeniden üretimi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
iktidarın yeniden üretimi
B
Maddi yeniden üretim
C
Sembolik yeniden üretimi
D
Bilginin yeniden üretimi
E
Teknolojinin yeniden üretimi
Soru 10

Sosyal politika kavramının ilk kez ne zaman ve nerede kullanıldığı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
18 Yüzyıl, Almanya’da
B
19 Yüzyıl, Almanya'da
C
19 Yüzyıl, İngiltere’de
D
18 Yüzyıl, İngiltere’de
E
19 Yüzyıl, Fransa’da
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasında etkili olan nedenlerden biridir?

A
Yeni toplumsal çatışmaların ortaya çıkması
B
Fordist üretimin güçlenmesi
C
Kitlesel tüketimin yaygınlaşması
D
Eğitimli işçi sınıfının güçlenmesi
E
Vatandaşlık haklarının genişlemesi
Soru 12

Sınıf ve eşitsizliklerin toplumsal bir olgu olarak anlaşılmasında din, ahlak, etik gibi unsurların yeniden üretimi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
Sembolik yeniden üretim
B
iktidarın yeniden üretimi
C
Maddi yeniden üretimi
D
Bilginin yeniden üretimi
E
Teknolojinin yeniden üretimi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi radikal demokrasi siyasetinin, geleneksel liberalizmin farklı çıkarların hoş görülmesi ilkesinden daha ileride gittiğini ortaya koyan noktalardan biridir?

A
Radikal demokrasi haklarda eşitliği öne çıkarır.
B
Radikal demokrasi bireylerin çıkarlarına saygı duyar.
C
Radikal demokrasi siyaseti öznelliğe verir.
D
Radikal demokrasi fırsat eşitliğini piyasaya dayandırır.
E
Radikal demokrasi fırsat eşitliğine dikkate alır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de geleneksel, dönüşüm halindeki sınıflar arasında yer alır?

A
Nitelikli ve yarı nitelikli işçiler
B
Tarımda niteliksiz işçiler
C
Kamu ve özel sektörde çalışanlar
D
Kadın ve erkek işçiler
E
Esnaf ve zanaatkarlar
Soru 15

Son yıllarda yoksulluk yardımını hak eden / hak etmeyen ayrımı aşağıdaki sınıflardan hangisinin üzerinden şekillenmektedir?

A
Enformel ekonomi işçileri
B
Göçmen işçiler
C
Mevsimlik işçiler
D
Alt sınıf
E
işçi sınıfı
Soru 16

Bir siyasal ve coğrafi topluluğun üyesi olarak bireyin bu üyelikten dolayı sahip olduğu statü, hak, sorumluluk ve çıkarlar seti olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tebaa
B
Cemaat
C
Vatandaşlık
D
Ulus
E
Millet
Soru 17

Geç kapitalistleşen ülkeleri incelerken Asya Tipi Üretim Tarzı kavramını geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Weber
B
K. Marx
C
E. Durkheim
D
Ş. Mardin
E
I.Wallerstein
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi eski toplumsal hareketlerin değerlerinden biridir?

A
Üretim güvenliği
B
Kişisel özerklik
C
Kimlik
D
Maddi ilerleme
E
Manevi ilerleme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğu eşitsizlik ilişkileri içerisinde açıklayan yaklaşımlardan biridir?

A
Kalkınmaya yönelik politik yaklaşımlar
B
Kalkınmaya yönelik siyasi yaklaşımlar
C
Görece yoksulluk kavramıyla açıklayan yaklaşım
D
Amarty Sen’in Afrika’daki açlık analizi
E
Avrupa Birliği’nin vatandaşlık yaklaşımı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Marks'a göre, sınıf temelli toplumsal tabakalaşmanın odağında yer alır?

A
Statü grupları ilişkileri
B
Bireyler arası ilişkiler
C
Güç ilişkileri
D
Sömürü ilişkileri
E
Kültürel ilişkiler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x