Turizm Ekonomisi 2012-2013 Final Sınavı

Turizm Ekonomisi 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Destinasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İnsan beyninde belli bir imaja sahip markalaşmış ulusal bir alandır.
B
Önemli turizm çekiciliklerine sahiptir.
C
Eğitim olanakları gelişmiştir.
D
Festivaller, karnavallar gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapar.
E
Turizm tesislerinin gelişimi için yeterli coğrafi alana sahiptir.
Soru 2

Ekonominin insan davranışı ve insanların piyasa, sektör, firma, birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen bölümüne ne ad verilir?

A
Ulusal ekonomi
B
Uluslararası ekonomi
C
Makro ekonomi
D
Mikro ekonomi
E
Genel ekonomi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi turizm sektöründe yabancı sermayenin ülkeye giriş yollarından biri değildir?

A
Hisse senedi
B
Tahvil
C
Otel yapımı
D
Teknoloji yatırımı
E
Kredi
Soru 4

Yatırımın talep fiyatını arz fiyatına eşitleyen iskonto oranına ne ad verilir?

A
Sermayenin marjinal etkinliği
B
Sermaye stoku
C
Yabancı yatırım
D
Marjinal tüketim eğilimi
E
Otonom etki
Soru 5

Gereksinmelerle kaynaklar (üretilen mal ve hizmet miktarları) arasında oluşan dengesizliğe ne ad verilir?

A
Veblen etkisi
B
Kıtlık kanunu
C
Marjinal fayda
D
Azalan fayda kanunu
E
Katma değer farkı
Soru 6

Turizm arzının yapısal özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Turizmde arzın oluşturulabilmesi için büyük yatırımların yapılması zorunludur.
B
Turizm arzı, çeşitli destinasyonlardaki fiyatın, tüketici eğilimi ve gereksinimlerinin, ürün ve hizmetlerin kalitesi gibi değişik dış faktörlerin etkisi ile sunulan turizm ürünü açısından değişiklik gösterebilir.
C
Turizm arzında, üretilen ürün tipi hizmettir ve hizmet yılın 365 günü, haftanın yedi günü ve günün 24 saati kesintisiz devam etmektedir.
D
Turizm arzı emek-yoğun bir üretime dayalıdır.
E
Turizm arzında, ikame olanaklarının düşük olması risklerin dağıtımını kolaylaştırır.
Soru 7

Bir malın fiyatı %40 arttığında, arz edilen miktar %60 oranında artıyorsa bu malın arz esnekliği ne olur?

A
1,5
B
2
C
3
D
3,5
E
7
Soru 8

Uzun dönemde turizm arz esnekliği nasıl olur?

A
ea <1
B
ea =1
C
ea >1
D
ea =0
E
ea <0
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi turizm talebini etkileyen sosyal faktörlerden biri değildir?

A
Boş zaman
B
Nüfus ve sağlık
C
Moda, zevk ve alışkanlıklar
D
Kültür ve eğitim düzeyi
E
Aile yapısı
Soru 10

Talep edilen turizm ürününün miktarındaki oransal değişmenin aynı ürünün fiyatındaki oransal değişmeye oranına ne ad verilir?

A
Arz esnekliği
B
Fiyat esnekliği
C
Gelir esnekliği
D
Talep esnekliği
E
Denge fiyatı
Soru 11

Güdülendiğinde seyahat edecek olan ancak olanaklar ve faaliyetler konusunda bilgisi olmadığı için seyahat talebini gerçekleştiremeyen kişilerden oluşan talep türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çarpıtılmış talep
B
Gerçek talep
C
Efektif talep
D
Potansiyel talep
E
Perspektif talep
Soru 12

Turizm talebinin çoğunlukla refah seviyesi yüksek gelişmiş ülkelerden kaynaklanması turizm talebinin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A
Turizm talebinin bağımsız olması
B
Turizm talebinin kişisel harcanabilir gelirin bir fonksiyonu olması
C
Turizm talebinin çok yönlü olması
D
Turizm talebinin mevsimsellik olması
E
Turizm talebinin esnek olması
Soru 13

Hiçbir firmanın sattığı ürünün fiyatı üzerinde tek başına kontrol gücünün olmadığı piyasa türüne ne ad verilir?

A
Monopol piyasası
B
Mal ve hizmet piyasası
C
Oligopol piyasası
D
Tam rekabet piyasası
E
Eksik rekabet piyasası
Soru 14

Turizm ürününün, belirli bir fiyattan ne kadar piyasaya sürülürse sürülsün alıcı bulabileceği talep türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birim esnek talep
B
Sıfır esnek talep
C
Dikey esnek talep
D
Kesikli esnek talep
E
Sonsuz esnek talep
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi turizm piyasasının özelliklerinden biri değildir?

A
Turizm piyasasının arz, talep ve fiyat unsurlarını içermesi
B
Turizm piyasasının coğrafi bir bölgeyi kapsaması
C
Turizm piyasasının sanayi piyasasına örnek verilebilecek bir piyasa türü olması
D
Turizm piyasasının süreklilik arz etmesi ve yavaş değişikliğe uğraması
E
Turizm piyasasında, coğrafi bölgeler arasında içsel bir turist hareketinin söz konusu olması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi turizm potansiyeli katsayısını ifade eder?

A
En dolu aya göre yatak talebinin, bölgeye gelmesi beklenen turist sayısına oranı
B
Yatak sayısının bölgedeki sürekli nüfusa oranının yüzle çarpımı
C
Bölgedeki sürekli nüfusun yatak sayısına oranı
D
En dolu ayın gün sayısının, en dolu aydaki doluluk oranı ile çarpımı
E
Bölgedeki sürekli nüfusun, yatak sayısı ile çarpımı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi genişliğine göre piyasa türleri arasında yer almaz?

A
Yerel
B
Bölgesel
C
Ulusal
D
Uluslararası
E
Faktörel
Soru 18

Bir turizm bölgesinde ortaya çıkan fiyat artışı ve beraberinde gelen maliyet artışı sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A
Çarpan etkisini artırır.
B
Turist sayısı artar.
C
Enflasyon oranı bölgesel bir artış gösterir.
D
İşgücü kalitesi artar.
E
Hizmet kalitesi yükselir.
Soru 19


Yukarıdaki şekil otonom harcama miktarındaki bir artışın, çarpan etkisi sonucu denge gelir düzeyini Y1 düzeyinden Y2 düzeyine çıkardığını göstermektedir.
Bu durumda ulusal gelir miktarındaki değişime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Y2 - Y1 = ∆Y kadar artış gerçekleşir.
B
Y1 - Y2 = ∆Y kadar artış gerçekleşir.
C
Y2 - Y1 = ∆Y kadar azalış gerçekleşir.
D
Y1 - Y2 = ∆Y kadar azalış gerçekleşir.
E
0 Y1 + Y1 Y2 kadar artış gerçekleşir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi aktif dış turizm bilançosunun unsurlarından biri değildir?

A
Turistlerin ülkedeki konaklama, ulaştırma, yeme içme, eğlence ödemeleri
B
Turizm amaçlı tüketim malları ve hediyelik eşya dışsatımı
C
Turizm amaçlı dış yatırımlar ve ülkeye kâr transferi
D
Yabancı turizm işletmelerine ödenen komisyon
E
Yabancı personelin eğitimi için yapılan ödeme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...