Turizm Ekonomisi 2012-2013 Vize Sınavı

Turizm Ekonomisi 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi öncesinde insanların seyahat etme nedenleri arasında yer almaz?

A
Ticaret
B
Din
C
Spor
D
Eğlence
E
Sağlık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda uluslararası turizmin giderek büyük bir sektör haline gelmesinin önemli nedenlerinden biridir?

A
Turizme ilginin artması
B
Konaklama işletmelerinin gelişmesi
C
Turizmde istihdam olanaklarının artması
D
Turizm türlerinin gelişmesi
E
Dünya Bankasının kurulması
Soru 3

Turizmin sektörel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Turizm, görünmez bir ihracat sektörüdür.
B
Hizmetler sektörü içinde yer alan turizm faaliyet alanı gereği diğer birçok alt sektörle de ilişki halindedir.
C
Gıdadan konaklamaya, ulaştırmadan eğlenceye kadar turizm sektöründe çok çeşitli piyasa tipleri bulunmaktadır.
D
Turizm amaçlı tüketim, zorunlu bir gereksinimdir.
E
Turizmin var olma nedeni doğal, tarihi ve kültürel çevre ile folklorik değerlerdir.
Soru 4

Turizmin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri içindeki önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu ülkelerde tasarruf ve döviz açığı giderek artmaktadır.
B
Dış borç miktarı çok büyüktür.
C
Yeni iş sahalarının açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
D
Kalkınma için gerekli olan yatırımların hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir.
E
Bu sektördeki istihdam fazlasını diğer sektörlere yöneltmektedirler.
Soru 5

Ulusal ya da uluslararası turizm hareketlerinin nedenlerini, kapsamını, gelişme koşullarını, sonuçlarını, bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini bilimsel yöntemlerle ekonomik açıdan araştırarak, turizm olayının bağlı olduğu kural ve ilkeleri ortaya koyan disipline ne ad verilir?

A
Turizm ekonomisi
B
Turizm pazarlaması
C
Turizm sosyolojisi
D
Turizm psikolojisi
E
Turizm pazarı
Soru 6

Bir destinasyonu turizm amaçlı olarak ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin söz konusu destinasyonda geçirdikleri süre içerisinde konaklama, yeme-içme, eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılama amacıyla oluşturulacak bina, tesis, arazi ve araçlar ile bunların kullanımına yönelik yapılan harcamaların tümüne ne ad verilir?

A
Turizm yatırımı
B
Turizm ekonomisi
C
Turizm işletmesi
D
Turizm stoğu
E
Turizm varlıkları
Soru 7

Toplam talepteki otonom (gelirden bağımsız) bir artışın, milli gelir düzeyinde kendi büyüklüğü oranında bir artışa yol açmasına ne ad verilir?

A
Hızlandıran etki
B
Otonom etki
C
Çarpan etkisi
D
Sürdürülebilir etki
E
Marjinal tasarruf etkisi
Soru 8

Milli gelirde bir birim artış sağlamak için ne kadar yatırım yapılacağını gösteren katsayıya ne ad verilir?

A
Çarpan katsayısı
B
Hızlandıran katsayısı
C
Sermaye stoku
D
Kamu harcamaları çarpanı
E
Sermaye-hasıla oranı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi farklı sektörler arasındaki arz ve talep etkileşimlerini dikkate alarak bu etkilerin ekonomideki yansımalarını ortaya koyar?

A
Maliyet faktör analizi
B
Çarpan analizi
C
İleriye doğru bağlantı etkileri analizi
D
Girdi-çıktı analizi
E
Harcama oranları analizi
Soru 10

Turizm yatırımlarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Turizm yatırımı, özellikle de konaklama işletmesi yatırımları, kuruluş ve işletme aşamasında büyük ölçekte sabit sermaye yatırımına gereksinim duymaktadır.
B
Dünya genelindeki tüm ülkelerde ve turizmin de içinde yer aldığı bilinen birçok sektörde maliyetler çeşitli nedenlerle artmakta ancak elde edilen kârlar yatırımın değerine göre giderek tersi yönde azalmaktadır.
C
Turizm sektöründeki işletmeler, ürün arzını olumsuz yönde etkileyen ve maliyetlerin artmasına neden olan faktörleri doğrudan tüketiciye yansıtamamaktadırlar.
D
Turizm sektörünün çoğaltan/çarpan etkisinin yüksek olması turizm yatırımlarının verimliliğini azaltmaktadır.
E
Altyapı yatırımları turizm yatırımı içinde çok önemli bir yere sahiptir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin alt yapı olanakları arasında yer almaz?

A
Sosyal ve kültürel varlıklar
B
Su ve kanalizasyon sistemleri
C
Haberleşme ağı
D
Enerji kaynakları
E
Sağlık hizmetleri
Soru 12

Herhangi bir çaba göstermeden ve karşılığında da bedel ödemeden elde edilen kaynaklara ne ad verilir?

A
Kıt kaynaklar
B
Serbest kaynaklar
C
Ucuz kaynaklar
D
Yapay kaynaklar
E
Eksik kaynaklar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisi üzerindeki harekette, turizm ürününün fiyatı dışında arzı etkileyen faktörlerden biridir?

A
Tüketim faktörlerinin fiyatı
B
Altyapı düzeyi
C
Diğer turizm ürünlerinin fiyatı
D
Ulaşım sistemleri
E
Doğal varlıklar
Soru 14

Turizm arzının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomide mal ve hizmet üretiminin sınırlı kalmasına neden olan kaynaklardır.
B
Belli şartlar altında belirli bir fiyata herhangi bir bölgenin ya da ülkenin turistlere satmaya veya turistlerin faydalanmasına sunduğu turizm zenginliklerinin tamamıdır.
C
Beşeri çabalarla arttırılmaya çalışılan ve karşılığında da bir bedel ödenmesi gereken kaynaklar ve mallardır.
D
Herhangi bir çaba göstermeden ve karşılığında da bedel ödemeden elde edilen kaynaklardır.
E
Üretilen ürün tipinin hizmet olduğu ve hizmetin yılın sadece belirli dönemlerinde devam ettiği turizm zenginlikleridir.
Soru 15


Yukarıdaki şekilde gösterilen ekonomik olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turizm arz kayması
B
Turizm talep kayması
C
Turizm ars esnekliği
D
Turizm talep esnekliği
E
Turizm talebinin gelir esnekliği
Soru 16

Turizm sektöründe arz esnekliği katsayısı işaretinin daima pozitif olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiyat ve miktarın ters orantılı olması
B
Arz ve miktarın doğru orantılı olması
C
Fiyat ve miktarın doğru orantılı olması
D
Talep esnekliği ve arzın birbirine eşit olması
E
Arz ve fiyatın ters orantılı olması
Soru 17

Arz eğrisi yatay eksene paralel uzanan bir doğru şeklinde ise, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Esnek olmayan arzdır.
B
Sosuz katı arzdır.
C
Dengeli arzdır.
D
Sıfır esnek arzdır.
E
Sonsuz esnek arzdır.
Soru 18

Tam esnek olmayan arzda fiyat esnekliği katsayısı neye eşit olur?

A
B
0
C
1
D
< 1
E
> 1
Soru 19

Bir maldan arz edilen miktarın o malın fiyatındaki değişmelere olan duyarlılığına ne ad verilir?

A
Talep esnekliği
B
Arz açığı
C
Arz esnekliği
D
Arz kayması
E
Talep kayması
Soru 20

Bir işletme 14 Türk Lirası olan malın fiyatını 15 Türk Lirasına yükseltmiş ve arz etmekte olduğu miktarı da 7 birimden 8 birime çıkarmıştır.
Bu durumda ilgili malın arz esnekliği ne olur?

A
0
B
2
C
3
D
5
E
8
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...