Turizm Ekonomisi 2013-2014 Final Sınavı

Turizm Ekonomisi 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi katılanların yaşlarına göre yapılan turizm faaliyetleri kapsamında yer alır?

A
Dış turizm
B
Gençlik turizmi
C
İç turizm
D
Lüks turizm
E
Sosyal turizm
Soru 2

Bir turizm ülkesine, diğer ülke vatandaşlarının turizm amaçlı yaptığı gezilere ne ad verilir?

A
İç turizm
B
Pasif dış turizm
C
Ulusal turizm
D
Aktif dış turizm
E
Lüks turizm
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yabancı sermaye yatırımlarının turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

A
Yatırım maliyetlerinin artmasına neden olur.
B
Yabancı firmaların kendi aralarındaki birleşmeler tekelci bir güç oluşturur.
C
Sermaye birikimine katkı sağlar.
D
İstihdam yapısı üzerinde olumsuz etkileri vardır.
E
Döviz kaybına neden olur.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi turizm sektörüne sağlanan teşviklerin etkilerinden biri değildir?

A
Turizm bölgelerindeki ekonomik kalkınmaya destek olur.
B
İşgücü devir hızını azaltır.
C
Turizm bölgesinin ekolojik açıdan korunmasına destek olur.
D
Yerel halkın turizm faaliyetine katılımını sağlar.
E
Turizm çekiciliklerinin korunmasına katkı sağlar.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi turizm arzını oluşturan doğal varlıklara bir örnektir?

A
Peri bacaları
B
Müzeler
C
Tarihsel ve dinsel anıtlar
D
Tarihsel kalıntılar
E
Harabeler
Soru 6

Bir turistin seyahatinin başlangıcından bitimine kadar geçen zaman dönemi içerisinde gereksinimlerini karşılamak amacıyla elde ettiği ve turizm arzını oluşturan faktörler tarafından sunulan nesnel ve öznel değerler bütününe ne ad verilir?

A
Turizm ekonomisi
B
Turizm arzı
C
Turizm talebi
D
Turizm ürünü
E
Turizm piyasası
Soru 7

İki değişkende meydana gelen yüzde değişmeler arasındaki orana ne ad verilir?

A
Eğim
B
Hızlandıran
C
Esneklik
D
Çarpan
E
Çoğaltan
Soru 8

Fiyat değişiklikleri karşısında, arz edilen miktarı değiştirmek şeklinde gösterilen tepkinin derecesine ne ad verilir?

A
Arzın fiyat esnekliği
B
Arzın yay esnekliği
C
Nokta arz esnekliği
D
Tam esnek arz
E
Turizm arz esnekliği
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi turizm talebini etkileyen temel ekonomik faktörlerden biri değildir?

A
Gelir dağılımı
B
Kültür ve eğitim düzeyi
C
Kişi başına düşen reel gelir
D
Turizm ürününün fiyatı
E
Ulusal gelir
Soru 10

Söz konusu malın fiyatı dışındaki faktörler sabitken tüketicinin belirli bir dönemde, o maldan farklı fiyat seviyelerinde ne miktarda satın almak istediğini gösteren eğriye ne ad verilir?

A
Bireysel arz eğrisi
B
Piyasa talep eğrisi
C
Piyasa arz eğrisi
D
Efektif arz eğrisi
E
Bireysel talep eğrisi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi turizm talebinin özelliklerinden biri değildir?

A
Çok yönlü olması
B
Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermemesi
C
Kişisel harcanabilir gelirin bir fonksiyonu olması
D
Mevsimlik bir özellik taşıması
E
Bağımsız olması
Soru 12

Aşağıdakilerinden hangisi pazarlama karışımının elemanlarından biri değildir?

A
Yer
B
Ürün
C
Halkla ilişkiler
D
Fiyat
E
Tanıtım
Soru 13

Talebin gelir esnekliğinin bire eşit olması durumuna ne ad verilir?

A
Talep esnekliği
B
Turizm arzı
C
Talebin gelir esnekliği
D
Yay talep esnekliği
E
Birim esnek
Soru 14

İnsanların geliri arttıkça daha fazla tüketecekleri mallara normal mal; tam tersi olarak da geliri arttıkça daha az tüketecekleri mallara düşük ya da fakir mal denmesine ekonomi literatüründe ne ad verilir?

A
Gossen Yasası
B
Gösterişe Yönelik Talep
C
Leontief Paradoksu
D
Giffen Paradoksu
E
Tek Fiyat Kanunu
Soru 15

Hane halklarının denetimleri altındaki üretim faktörlerinin hizmetlerini sattıkları piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgesel piyasa
B
Uluslararası piyasa
C
Yerel piyasa
D
Faktör piyasası
E
Mal ve hizmet piyasası
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi malın durumu açısından piyasa türleri arasında yer almaz?

A
Tam rekabet piyasası
B
Faktör piyasası
C
Para piyasası
D
Mal ve hizmet piyasası
E
Sermaye piyasası
Soru 17

Çok sayıda firma tarafından benzer ancak tamamen aynı olmayan malların satıldığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monopolcü rekabet piyasası
B
Sermaye piyasası
C
Oligopol piyasası
D
Tam rekabet piyasası
E
Eksik rekabet piyasası
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi pasif dış turizm bilançosunun unsurlarından biri değildir?

A
Turizm amaçlı yabancı sermaye yatırımları ve ülke dışına kâr transferi
B
Yabancı ülkelerdeki turizm amaçlı kiralanan tesislere yapılan ödeme
C
Yabancı turizm işletmelerine ödenen komisyon
D
Turizm amaçlı tüketim malları ve hediyelik eşya dışalımı
E
Yabancı personelin eğitimi için yapılan ödeme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi turist harcamalarının ulusal düzeyde birincil etkilerini ölçmede kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Çarpan Yöntemi
B
Alan Araştırması Yöntemi
C
Tüketici Araştırmaları Yöntemi
D
Gözlem Yöntemi
E
Banka Kayıtları Yöntemi
Soru 20

Turizm sektöründeki istihdamın özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Turizm sektöründe istihdam edilen kadın sayısı diğer sektörlere oranla daha yüksektir.
B
Kitle turizminin yoğun olduğu bölgelerde turizm sektörü mevsimlik işgücü ile çalışır.
C
Turizm sektöründe istihdam edilen işgücünün sendikalaşma ve toplu pazarlık gücü yüksektir.
D
Turizm sektöründeki işgücü sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik açıdan karma özelliğe sahiptir.
E
Turizm sektöründe işgücü devir oranı yüksektir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...