Turizm Ekonomisi 2013-2014 Vize Sınavı

Turizm Ekonomisi 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Turizmin ekonomiyle olan ilişkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Turizm, sadece seyahat ve konaklama olayı değildir.
B
Turizm, birçok insanı doğrudan ya da dolaylı etkileyen bir ekonomik faaliyettir.
C
Turizm ürünü, turizm sektörünü oluşturan diğer ekonomik birimler tarafından oluşturulur.
D
Turizm, yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye çekilmesinde de önemli bir araçtır.
E
Turizmde ürün ve hizmet üretiminde otomasyon yoğun kullanılır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi turizm bölgesini diğer bölgelerden ayıran özelliklerden biri değildir?

A
Ulaşılabilirlik
B
Çekicilik
C
Olanaklar
D
Yasal mevzuat
E
Aktiviteler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik önemi açısından turizm türleri arasında yer almaz?

A
Katılanların sayısına göre
B
Katılanların yaşına göre
C
Ziyaret edilen yere göre
D
Katılanların eğitim durumuna göre
E
Katılanların amaçlarına göre
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi makro ekonominin temel konuları arasında yer almaz?

A
Para
B
Maliyet analizi
C
Nominal ve reel faiz
D
Milli gelir
E
Toplam üretim
Soru 5

Bugünkü şekliyle değerlendirildiğinde ilk gezginler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mısırlılar
B
Hititler
C
Sümerler
D
Fenikeliler
E
Cenevizler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yabancı sermaye yatırımlarının turizm sektörü üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?

A
Sermaye birikimine katkı sağlar.
B
Teknolojik gelişmeye katkı sağlar.
C
Yatırım maliyetlerinin artmasına neden olur.
D
Reel ücretlerin artmasına olanak sağlar.
E
Devletin almış olduğu vergi gelirinde artış sağlar.
Soru 7

Belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi ya da gayri maddi destek, yardım ve özendirmelere ne ad verilir?

A
Teşvik
B
Muafiyet
C
Iskonto
D
Amortisman
E
Yatırım avantajı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi turizm yatırımlarının özellikleri arasında yer almaz?

A
Turizmde sabit sermaye yatırımlarının fazla olması
B
Turizm sektörünün çoğaltan etkisinin turizm yatırımlarının verimliliğini yükseltmesi
C
Turizm yatırım projelerinin bölgenin turizm anlamındaki taşıma kapasitesi dikkate alınarak planlanması
D
Turizmin siyasal, politik ve ekonomik istikrarsızlıklardan kolay etkilenmemesi
E
İstihdam edilen personelin mevsimsellik olması
Soru 9

Aşağıdakilerinden hangisi turizm yatırımı kapsamında değerlendirilen işlemler arasında yer almaz?

A
Arazi, arsa ve tesis binasının satın alınması
B
Hizmet niteliğinin geliştirilmesi amacıyla harcama yapılması
C
Endüstriyel ve mesleki donatım için harcama yapılması
D
Turizm tesisinin kapasitesini geliştirilmesi amacıyla harcama yapılması
E
Çalışanların sigorta primlerinin ödenmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi turizmde altyapı yatırımları arasında yer almaz?

A
Köprü
B
Yol
C
Konaklama tesisi
D
Havaalanı
E
Kanalizasyon
Soru 11

Turistin manevi değerlerine hitap eden turizm arz kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konukseverlik
B
Sosyo-kültürel varlıklar
C
Altyapı ve üstyapı durumu
D
Ulaştırma potansiyeli
E
Doğal varlıklar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi turizm arzının yapısal özelliklerinden biri değildir?

A
Farklı kültürlerin özelliklerini dikkate alması
B
Büyük yatırımların yapılmasının zorunlu olması
C
Karmaşık bir yapıya sahip olması
D
Emek-yoğun bir üretime dayalı olması
E
Kısa dönemde arttırılabilir olması
Soru 13

Turizm ürününü arz edenler ile talep edenlerin karşılaştığı yere ne ad verilir?

A
Turizm piyasası
B
Turizm ekonomisi
C
Rekabet avantajı
D
Ticaret haddi
E
Turistik ürün
Soru 14

Turizm sektöründe hizmet kalitesi ve performansın en iyi ölçümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri şikâyeti
B
Ürün çeşitliliği
C
Müşteri memnuniyeti
D
Turizm arzı
E
Hizmet pazarlaması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi turizm arzını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Sosyo-kültürel varlıklar
B
Fiyat
C
Altyapı ve üstyapı durumu
D
Doğal varlıklar
E
Misafirperverlik
Soru 16

Fiyat değişiklikleri karşısında, üreticilerin üretim miktarı açısından kararlarını etkileyen temel faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyetler ve zaman kısıtı
B
Fiziksel, teknik ve mevsimsel kısıtlar
C
Mevzuat
D
Üretim girdileri
E
Sosyal kısıtlar
Soru 17

Tam esnek arzda fiyat esnekliği katsayısı neye eşit olur?

A
B
0
C
1
D
<1
E
>1
Soru 18

İki değişkende meydana gelen mutlak değişmeler arasındaki orana ne ad verilir?

A
Çarpan
B
Eğim
C
Esneklik
D
Hızlandıran
E
Çoğaltan
Soru 19

Fiyat değişikliği karşısında üreticilerin satmak istedikleri miktarı değiştirmek şeklinde gösterdikleri tepkinin şiddetine ne ad verilir?

A
Arz esneklik katsayısı
B
Arzın yay esnekliği
C
Arzın fiyat esnekliği
D
Nokta arz esnekliği
E
Tam esnek arz
Soru 20

Üretim faaliyetlerinin birçoğunda üretim ölçeğini ya da kapasitesini, yani arz edilen miktarı kısa sürede değiştirmenin hemen hemen imkânsız olması, arz esnekliğini etkileyen faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

A
Teknoloji
B
Fiyat
C
Mevsimsellik
D
Teknik
E
Zaman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...