Turizm Ekonomisi 2014-2015 Final Sınavı

Turizm Ekonomisi 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Destinasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İnsan beyninde belli bir imaja sahip markalaşmış ulusal bir alandır.
B
Eğitim olanakları gelişmiştir.
C
Önemli turizm çekiciliklerine sahiptir.
D
Festivaller, karnavallar gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapar.
E
Turizm tesislerinin gelişimi için yeterli coğrafi alana sahiptir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda uluslararası turizmin giderek büyük bir sektör haline gelmesinin önemli nedenlerinden biridir?

A
Turizme ilginin artması
B
Konaklama işletmelerinin gelişmesi
C
Dünya Bankasının kurulması
D
Turizmde istihdam olanaklarının artması
E
Turizm türlerinin gelişmesi
Soru 3

Bir destinasyonu turizm amaçlı olarak ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin söz konusu destinasyonda geçirdikleri süre içerisinde konaklama, yeme-içme, eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılama amacıyla oluşturulacak bina, tesis, arazi ve araçlar ile bunların kullanımına yönelik yapılan harcamaların tümüne ne ad verilir?

A
Turizm ekonomisi
B
Turizm yatırımı
C
Turizm işletmesi
D
Turizm stoğu
E
Turizm varlıkları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yabancı sermaye yatırımlarının turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

A
Yatırım maliyetlerinin artmasına neden olur.
B
Yabancı firmaların kendi aralarındaki birleşmeler tekelci bir güç oluşturur.
C
İstihdam yapısı üzerinde olumsuz etkileri vardır.
D
Sermaye birikimine katkı sağlar.
E
Döviz kaybına neden olur.
Soru 5

Gereksinmelerle kaynaklar (üretilen mal ve hizmet miktarları) arasında oluşan dengesizliğe ne ad verilir?

A
Veblen etkisi
B
Marjinal fayda
C
Azalan fayda kanunu
D
Katma değer farkı
E
Kıtlık kanunu
Soru 6

Herhangi bir çaba göstermeden ve karşılığında da bedel ödemeden elde edilen kaynaklara ne ad verilir?

A
Kıt kaynaklar
B
Ucuz kaynaklar
C
Serbest kaynaklar
D
Yapay kaynaklar
E
Eksik kaynaklar
Soru 7

Bir malın fiyatı %40 arttığında, arz edilen miktar %60 oranında artıyorsa bu malın arz esnekliği ne olur?

A
1,5
B
2
C
3
D
3,5
E
7
Soru 8

Bir maldan arz edilen miktarın o malın fiyatındaki değişmelere olan duyarlılığına ne ad verilir?

A
Talep esnekliği
B
Arz açığı
C
Arz esnekliği
D
Arz kayması
E
Talep kayması
Soru 9

Söz konusu malın fiyatı dışındaki faktörler sabitken tüketicinin belirli bir dönemde, o maldan farklı fiyat seviyelerinde ne miktarda satın almak istediğini gösteren eğriye ne ad verilir?

A
Bireysel arz eğrisi
B
Piyasa talep eğrisi
C
Piyasa arz eğrisi
D
Efektif arz eğrisi
E
Bireysel talep eğrisi
Soru 10

Güdülendiğinde seyahat edecek olan ancak olanaklar ve faaliyetler konusunda bilgisi olmadığı için seyahat talebini gerçekleştiremeyen kişilerden oluşan talep türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçek talep
B
Efektif talep
C
Çarpıtılmış talep
D
Potansiyel talep
E
Perspektif talep
Soru 11

Turizm talebinin çoğunlukla refah seviyesi yüksek gelişmiş ülkelerden kaynaklanması turizm talebinin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A
Turizm talebinin bağımsız olması
B
Turizm talebinin çok yönlü olması
C
Turizm talebinin mevsimsellik olması
D
Turizm talebinin esnek olması
E
Turizm talebinin kişisel harcanabilir gelirin bir fonksiyonu olması
Soru 12

Talebin gelir esnekliğinin bire eşit olması durumuna ne ad verilir?

A
Birim esnek
B
Talep esnekliği
C
Turizm arzı
D
Talebin gelir esnekliği
E
Yay talep esnekliği
Soru 13

Turizm ürününün, belirli bir fiyattan ne kadar piyasaya sürülürse sürülsün alıcı bulabileceği talep türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birim esnek talep
B
Sıfır esnek talep
C
Dikey esnek talep
D
Sonsuz esnek talep
E
Kesikli esnek talep
Soru 14

İnsanların geliri arttıkça daha fazla tüketecekleri mallara normal mal; tam tersi olarak da geliri arttıkça daha az tüketecekleri mallara düşük ya da fakir mal denmesine ekonomi literatüründe ne ad verilir?

A
Giffen Paradoksu
B
Gossen Yasası
C
Gösterişe Yönelik Talep
D
Leontief Paradoksu
E
Tek Fiyat Kanunu
Soru 15

Hane halklarının denetimleri altındaki üretim faktörlerinin hizmetlerini sattıkları piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgesel piyasa
B
Faktör piyasası
C
Uluslararası piyasa
D
Yerel piyasa
E
Mal ve hizmet piyasası
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi genişliğine göre piyasa türleri arasında yer almaz?

A
Faktörel
B
Yerel
C
Bölgesel
D
Ulusal
E
Uluslararası
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi turizm piyasasının özelliklerinden biri değildir?

A
Turizm piyasasının arz, talep ve fiyat unsurlarını içermesi
B
Turizm piyasasının coğrafi bir bölgeyi kapsaması
C
Turizm piyasasının süreklilik arz etmesi ve yavaş değişikliğe uğraması
D
Turizm piyasasının sanayi piyasasına örnek verilebilecek bir piyasa türü olması
E
Turizm piyasasında, coğrafi bölgeler arasında içsel bir turist hareketinin söz konusu olması
Soru 18

Turizm sektöründeki istihdamın özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Turizm sektöründe istihdam edilen kadın sayısı diğer sektörlere oranla daha yüksektir.
B
Kitle turizminin yoğun olduğu bölgelerde turizm sektörü mevsimlik işgücü ile çalışır.
C
Turizm sektöründeki işgücü sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik açıdan karma özelliğe sahiptir.
D
Turizm sektöründe işgücü devir oranı yüksektir.
E
Turizm sektöründe istihdam edilen işgücünün sendikalaşma ve toplu pazarlık gücü yüksektir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi aktif dış turizm bilançosunun unsurlarından biri değildir?

A
Turistlerin ülkedeki konaklama, ulaştırma, yeme içme, eğlence ödemeleri
B
Turizm amaçlı tüketim malları ve hediyelik eşya dışsatımı
C
Turizm amaçlı dış yatırımlar ve ülkeye kâr transferi
D
Yabancı turizm işletmelerine ödenen komisyon
E
Yabancı personelin eğitimi için yapılan ödeme
Soru 20

Bir turizm bölgesinde ortaya çıkan fiyat artışı ve beraberinde gelen maliyet artışı sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A
Çarpan etkisini artırır.
B
Enflasyon oranı bölgesel bir artış gösterir.
C
Turist sayısı artar.
D
İşgücü kalitesi artar.
E
Hizmet kalitesi yükselir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...