Turizm Ekonomisi 2014-2015 Vize Sınavı

Turizm Ekonomisi 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi II. Sanayi Devrimi’nin turizm sektörü üzerinde meydana getirdiği etkilerden biri değildir?

A
İnsanların kişi başına düşen gelirinin artması
B
Olimpiyat Oyunlarının düzenlenmesi
C
Ürünün üretim sürecinin kısalması
D
İnsanların boş zamanlarının artması
E
İnsanların gelirinin artmasıyla harcama alışkanlıklarının değişmesi
Soru 2

Turizmin bugünkü çağdaş duruma gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin rolü büyüktür?

A
Yazının bulunması
B
Sanayi devrimi
C
Tekerleğin icadı
D
Paranın kullanılması
E
Merak
Soru 3

Ekonomik açıdan ticaretle meşgul olmaya başlayan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fenikeliler
B
Mısırlılar
C
Roma imparatorluğu
D
Sümerler
E
Osmanlı imparatorluğu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi turizmin ülke ekonomilerine sağladığı olumlu katkılardan biri değildir?

A
Ödemeler dengesi üzerinde pozitif etki sağlama
B
Gelir yaratma
C
Pasif dış turizmin gelişmesini sağlama
D
İstihdam sağlama
E
Yoksulluğu azaltma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi turizmin sektörel özelliklerinden biri değildir?

A
Turizmin görünmez bir ihracat sektörü olması
B
Kamu ve özel sektör temsilcilerinin daha hızlı hareket etmesini ve dinamik olmayı gerektirmesi
C
Turizm arz ve talebinde ekonomik, politik ve yasal faktörlerin önemli unsurlar olması
D
Turizmin başta terör, savaş olayları ve doğal afet gibi unsurlardan etkilenmesi
E
Turizm amaçlı tüketimin zorunlu bir gereksinim olması
Soru 6

Aşağıdakilerinden hangisi 1982 yılında çıkarılan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Türkiye’de turizm sektöründe uygulanan teşvikler arasında yer almaz?

A
Düşük faizli kredi
B
Yatırım indirimi
C
Finansman fonu istisnası
D
Elektrik, havagazı ve su ücretlerinde indirim
E
Damping uygulaması
Soru 7

Aşağıdakilerinden hangisi altyapı yatırımları arasında yer almaz?

A
Konaklama tesisleri
B
Liman
C
Telekomünikasyon
D
Elektrik
E
Yol
Soru 8

Turizm yatırımlarının geri dönüş süresi en az kaç yıldır?

A
7-10
B
4-5
C
3-6
D
1-5
E
1-3
Soru 9

Aşağıdakilerinden hangisi yabancı sermayenin turizm sektörü üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?

A
Döviz gelirinin aşırı şekilde dalgalanmasına engel olması
B
Yatırım maliyetlerinin artmasına neden olması
C
Turizm sektöründeki riskin paylaşılması
D
İş yönetimi ve teknik eleman kadrosunun gelişmesine yardımcı olması
E
Rekabet yapısı ve sürecinin iyileşmesini sağlaması
Soru 10

Özel yatırımları, kamu yatırımlarından ayıran temel özellik aşağıdakilerinden hangisidir?

A
Piyasa şartları (kâr-zarar)
B
Fayda-maliyet
C
Sosyal fayda
D
Ekonomik yarar
E
Sürdürülebilirlik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi turizm arzının yapısal özelliklerinden biri değildir?

A
Turizm arzının, çok değişik faktörler, sektörler, alanlar ve değerlerle ilişkili olması
B
Turistin, turistik ürünü tüketmek için üretim yerine gitmek zorunda olması
C
Turizm arzının, kısa dönemde inelastik (katı) bir özellik göstermesi
D
Turizm ürünün mülkiyetinin kolayca el değiştirebilmesi
E
Turizm arzının, emek-yoğun bir üretime dayalı olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi turizm ürününün yapısal özelliklerinden biri değildir?

A
Fiziksel varlığı olan bir mal olmayıp daha çok hizmet içerikli olması
B
Ekonomideki diğer mallarda olduğu gibi tüketicilerin turistik ürünü test etme şanslarının olmaması
C
Turistin, ürünün satıldığı ve hizmetin sunulduğu yere gelmek zorunda olması
D
Turizm sektöründe kısa dönemde turizm arzının sabit olması
E
Turizm ürününün homojen bir yapıya sahip olması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bireyleri turizme yönlendiren içsel faktörlerden biridir?

A
Tanıtım
B
Merak
C
Reklam
D
Propaganda
E
Yeni destinasyonların oluşması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi turizmden bağımsız arz unsurlarını oluşturan öğelerden biri değildir?

A
Doğal kaynaklar
B
Tarihi ve kültürel değerler
C
Sanatsal değerler
D
Konukseverlik
E
Konaklama işletmeleri
Soru 15

Arz edilen miktarla talep edilen miktarın birbirine eşit olduğu fiyata ne ad verilir?

A
Denge fiyatı
B
Arz fiyatı
C
Talep fiyatı
D
Ürün fiyatı
E
Birim fiyatı
Soru 16

Turizm ürününün fiyatındaki nispi değişmenin neden olduğu nispi arz değişmesine ne ad verilir?

A
Tam esnek olmayan arz
B
Tam esnek arz
C
Turizm arz esnekliği
D
Esnek olmayan arz
E
Birim esnek arz
Soru 17

Sonsuz esnek arzda, arz eğrisinin durumu nasıldır?

A
Arz eğrisi yatay eksene dikey uzanan bir doğru şeklindedir.
B
Arz eğrisi, orijinden çıkan 45°’lik bir doğru şeklindedir.
C
Arz eğrisi, dikey ekseni kesen bir doğru şeklindedir.
D
Arz eğrisi yatay eksene paralel uzanan bir doğru şeklindedir.
E
Arz eğrisi, yatay ekseni kesen bir doğru şeklindedir.
Soru 18

Fiyat ve miktarda küçük değişmeler olduğunda aşağıdaki esnekliklerden hangisi kullanılır?

A
Nokta yay esnekliği
B
Arzın fiyat esnekliği
C
Nokta arz esnekliği
D
Arzın gelir esnekliği
E
Nokta gelir esnekliği
Soru 19

Fiyattaki en ufak bir artış ya da azalışın, arz edilen miktarda önemli ölçüde bir değişikliğe yol açması durumuna ne ad verilir?

A
Tam esnek olmayan arz
B
Esnek arz
C
Tam esnek arz
D
Birim esnek arz
E
Esnek olmayan arz
Soru 20

Turizmde arz esneklik katsayısının sıfır olduğu durum aşağıdakilerinden hangisi ile açıklanır?

A
Eğim
B
Tam esnek arz
C
Çarpan
D
Sıfır esnek arz
E
Tam esnek olmayan arz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...