Turizm Ekonomisi 2015-2016 Vize Sınavı

Turizm Ekonomisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi turizmin sektörel özelliklerinden biri değildir?

A
Turizm arz ve talebinde ekonomik, politik ve yasal faktörlerin önemli etkilerinin olması
B
Turizm amaçlı tüketimin, zorunlu bir gereksinim olması
C
Kamu ve özel sektör temsilcilerinin daha hızlı hareket etmesini ve dinamik olmayı gerektirmesi
D
Turizmin başta terör, savaş olayları ve doğal afet gibi unsurlardan etkilenmesi
E
Turizmin görünmez bir ihracat sektörü olması
Soru 2

Bir turistin seyahatinin başlangıcından bitimine kadar geçen zaman dönemi içerisinde gereksinimlerini karşılamak amacıyla elde ettiği ve turizm arzını oluşturan faktörler tarafından sunulan nesnel ve öznel değerler bütününe ne ad verilir?

A
Turizm talebi
B
Turizm ekonomisi
C
Turizm arzı
D
Turizm piyasası
E
Turizm ürünü
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi turizm yatırımlarının özellikleri arasında yer almaz?

A
Turizmde sabit sermaye yatırımlarının fazla olması
B
İstihdam edilen personelin mevsimsellik olması
C
Turizm sektörünün çoğaltan etkisinin turizm yatırımlarının verimliliğini yükseltmesi
D
Turizmin siyasal, politik ve ekonomik istikrarsızlıklardan kolay etkilenmemesi
E
Turizm yatırım projelerinin bölgenin turizm anlamındaki taşıma kapasitesi dikkate alınarak planlanması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yabancı sermaye yatırımlarının turizm sektörü üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?

A
Reel ücretlerin artmasına olanak sağlaması
B
Yatırım maliyetlerini artırması
C
Teknolojik gelişmeye katkı sağlaması
D
Sermaye birikimine katkı sağlaması
E
Devletin almış olduğu vergi gelirinde artış sağlaması
Soru 5

Bir malın fiyatı %40 arttığında, arz edilen miktar %60 oranında artıyorsa bu malın arz esnekliği ne olur?

A
1,5
B
2
C
3
D
3,5
E
7
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi öncesinde insanların seyahat etme nedenleri arasında yer almaz?

A
Din
B
Spor
C
Eğlence
D
Sağlık
E
Ticaret
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin alt yapı olanakları arasında yer almaz?

A
Enerji kaynakları
B
Sosyal ve kültürel varlıklar
C
Su ve kanalizasyon sistemleri
D
Sağlık hizmetleri
E
Haberleşme ağı
Soru 8

Yatırımın talep fiyatını arz fiyatına eşitleyen iskonto oranına ne ad verilir?

A
Sermaye stoku
B
Marjinal tüketim eğilimi
C
Otonom etki
D
Yabancı yatırım
E
Sermayenin marjinal etkinliği
Soru 9

Fiyat ve miktarda küçük değişmeler olduğunda aşağıdaki esnekliklerden hangisi kullanılır?

A
Nokta arz esnekliği
B
Nokta gelir esnekliği
C
Nokta yay esnekliği
D
Arzın gelir esnekliği
E
Arzın fiyat esnekliği
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda uluslararası turizmin giderek büyük bir sektör haline gelmesinin önemli nedenlerinden biridir?

A
Turizm türlerinin gelişmesi
B
Turizme ilginin artması
C
Konaklama işletmelerinin gelişmesi
D
Dünya Bankasının kurulması
E
Turizmde istihdam olanaklarının artması
Soru 11

Gereksinmelerle kaynaklar (üretilen mal ve hizmet miktarları) arasında oluşan dengesizliğe ne ad verilir?

A
Marjinal fayda
B
Veblen etkisi
C
Katma değer farkı
D
Azalan fayda kanunu
E
Kıtlık kanunu
Soru 12

Ulusal ya da uluslararası turizm hareketlerinin nedenlerini, kapsamını, gelişme koşullarım, sonuçlarını ve bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini bilimsel yöntemlerle ekonomik açıdan araştırarak, turizm olayının bağlı olduğu kural ve ilkeleri ortaya koyan disipline ne ad verilir?

A
Turizm ekonomisi
B
Turizm pazarlaması
C
Turizm sosyolojisi
D
Turizm psikolojisi
E
Turizm pazarı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi turizmde altyapı yatırımları arasında yer almaz?

A
Yol
B
Havaalanı
C
Kanalizasyon
D
Konaklama tesisi
E
Köprü
Soru 14

Ekonomik açıdan ticaretle meşgul olmaya başlayan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fenikeliler
B
Mısırlılar
C
Osmanlı imparatorluğu
D
Roma imparatorluğu
E
Sümerler
Soru 15

Fiyat değişiklikleri karşısında, üreticilerin üretim miktarı açısından kararlarını etkileyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal kısıtlar
B
Fiziksel, teknik ve mevsimsel kısıtlar
C
Üretim girdileri
D
Mevzuat
E
Sosyal çevre
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bireyleri turizme yönlendiren içsel faktörlerden biridir?

A
Propaganda
B
Reklam
C
Merak
D
Yeni destinasyonların oluşması
E
Tanıtım
Soru 17

Bir maldan arz edilen miktarın o malın fiyatındaki değişmelere olan duyarlılığına ne ad verilir?

A
Arzın fiyat esnekliği
B
Arz kayması
C
Talep kayması
D
Arz açığı
E
Talep esnekliği
Soru 18

Turizm sektörüne sağlanan teşviklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yalnıştır?

A
İstihdamı artırmak
B
İşgücü devir hızını yükseltmek
C
Bölgelerarası dengesizlikleri gidermek
D
Uluslararası rekabet gücünü sağlamak
E
Sermayeyi tabana yaymak
Soru 19

Arz eğrisi yatay eksene paralel uzanan bir doğru şeklinde ise, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dengeli arzdır.
B
Sonsuz katı arzdır.
C
Sıfır esnek arzdır.
D
Esnek olmayan arzdır.
E
Sonsuz esnek arzdır.
Soru 20


Yukarıdaki şekilde gösterilen ekonomik olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turizm talep kayması
B
Turizm talebinin gelir esnekliği
C
Turizm arz kayması
D
Turizm arz esnekliği
E
Turizm talep esnekliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...