Turizm Pazarlaması 2015-2016 Vize Sınavı

Turizm Pazarlaması 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmenin müşterilerin aradıkları faydalardan çok sundukları hizmetlerine bağlı olarak misyonunu tanımlamasına ne ad verilir?

A
Pazarlama miyopluğu
B
Pazarlama karması
C
Pazarlama planı
D
Durum analizi
E
SWOT analizi
Soru 2

Konaklama işletmelerinin rakiplerin hizmetlerinden daha farklı bir şekilde ve daha yüksek fiyatlarla müşterilere sunarak ortalamanın üzerinde kâr etmeye çalıştığı rekabet stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genelleştirme
B
Durağanlaştırma
C
Farklılaştırma
D
Standartlaştırma
E
Gelenekselleştirme
Soru 3

Konaklama işletmelerinin kârlılığını belirleyen pazarlama karması bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün
B
Fiyat
C
Dağıtım
D
Tutundurma
E
Patentleme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin pazarlama planı aşamasında belirledikleri misyonun başlıca özelliklerinden biri değildir?

A
Paylaşılan ortak değerler ve inançlar olması
B
Uzun dönemli bir araç olması
C
Hiçbir zaman ortadan kalkmaz ve ulaşılamaz olması
D
İşletmeye özgü ve özel olması
E
Nitelikle değil, nicelikle ilgili bir değer olması
Soru 5

Pazarlama planında, işletmenin içsel yönden güçlü ve zayıf yönlerini tanımladığı ve aynı zamanda dış çevresindeki fırsatları ve tehditleri incelediği adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi
B
Amaçların belirlenmesi
C
Değerlendirme ve denetim
D
Pazarlama karması
E
Durum analizi
Soru 6

“Günümüzde çoğu tüketici sahip oldukları kredi kartları aracılığıyla tatil satın alabilmektedir.Bu durum, yerli turizm işletmelerinin satış oranlarını artırmıştır”.
Bu ifadede aşağıdaki ekonomik çevre faktörlerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Gelir
B
Ekonomik konjonktür
C
Enflasyon
D
Tüketicilerin borçlanma olanakları
E
İş devri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir turizm işletmesinin politik çevre değişkenleri arasında yer almaz?

A
Mevzuat
B
Politik istikrarsızlık
C
Ülkeler arasındaki siyasal ilişkiler
D
Kanunlar
E
Kuşak türleri
Soru 8

Yatırım harcamalarındaki düşüş ile birlikte iş gücü ihtiyacının gerilediği, artan işsizlikle birlikte talebin gerilediği konjonktürel dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refah
B
Canlanma
C
Bütünleşme
D
Büyüme
E
Gerileme
Soru 9

Kişisel tüketim için mal ya da hizmet alan bireyler ya da hane halkına ne ad verilir?

A
Hükümet pazarı
B
Tüketici pazarı
C
İşletme pazarı
D
Endüstriyel pazar
E
Satıcı işletme pazarı
Soru 10

Öz sermaye, yabancı sermaye, krediler, gelirler ve yatırımcıların kişisel varlıklarını kapsayan işletme içi faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşletme kültürü
B
Ayni değerler
C
Mali değerler
D
Üretim kapasitesi
E
İnsan gücü yapısı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi turizm pazarının bölümlendirilmesinde kullanılan davranışsal ölçütlerinden biridir?

A
Ülkenin yüzölçümü
B
Meslek
C
Cinsiyet
D
Üründen beklenen yarar
E
Irk
Soru 12

Pazarda yer alan birbirinden farklı gereksinimlere ve tercihlere sahip olan tüketici gruplarına ne ad verilir?

A
Pazar bölümü
B
Konumlanma
C
Ürün farklılaştırma
D
Markalama
E
Bölümlendirme
Soru 13

Pazar bölümünün çevresinde ve rakiplerde kısa, orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek değişikliklerin kestirilebilir olmasına ne ad verilir?

A
Etkisizlik
B
Soyutluk
C
Ekonomiklik
D
Güvenilirlik
E
Belirlilik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin öznel konumlandırmasıyla ilgili bir örnektir?

A
İşletmenin sunulan olanaklar ile akılda kalması
B
İşletmenin farklı peyzaj düzenlemesi ile akılda kalması
C
İşletmenin kaliteli imaj ile akılda kalması
D
İşletmenin dekorasyonu ile akılda kalması
E
İşletmenin binasının dış görünümünün farklılığı ile akılda kalması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi turizm sektöründeki pazar bölümlendirmenin amaçlarından biri değildir?

A
Belirlenen ölçütlere göre pazar bölümlerini saptamak
B
Forfaitingin unsurlarını belirlemek
C
Daha etkin bir konumlandırma yapmak
D
Mevcut pazar bölümlerini birbirinden ayıran ölçütleri belirlemek
E
Pazarlamaya ayrılan kaynakları daha etkin kullanmak
Soru 16

Bir sorunun etraflıca tanımlanması amacıyla daha büyük niceliksel araştırmalara zemin hazırlanması için gerçekleştirilen açıklayıcı özellikteki araştırmalara ne ad verilir?

A
Niteliksel araştırma
B
Soyut araştırma
C
Özel araştırma
D
Genel araştırma
E
İkincil araştırma
Soru 17

İşletmenin gerçekleşen performansına ilişkin bilgileri içeren pazarlama bilgi sistemi bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiyatlama sistemi
B
Leasing sistemi
C
İçsel raporlama sistemi
D
Lojistik sistemi
E
Patentleme sistemi
Soru 18

Aşağıdaki ifadelerden hangisi telefonla görüşme yönteminin avantajlarından biri değildir?

A
Küçük bir örneklem üzerinden araştırmanın yürütüldüğü durumlarda kolaylık sağlaması
B
Sorunun acilen çözülmesi gerektiği durumlarda kolaylık sağlaması
C
Bilgiye hızlıca ulaşmanın mümkün olması
D
Yanıtlayıcılara günün her saati kolaylıkla ulaşılabilmesi
E
Soruların kısa olması durumunda yanıtlayıcı ların ikna edilmelerinin kolay olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi niceliksel veri toplama yöntemlerinden biri değildir?

A
Deney
B
Doküman incelemesi
C
Görüşme
D
Anket
E
Gözlem
Soru 20

Bir restoran müşteri şikâyetlerinin artmasının nedenlerini araştırırken; daha önce başka amaçlarla toplanmış ve başka bir yerde yayımlanmış olan kaynaklara başvurmaktadır.
Buna göre, bu restoranın başvurduğu kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil kaynaklar
B
İkincil kaynaklar
C
İçsel kaynaklar
D
Aktif kaynaklar
E
Etkin kaynaklar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...