Türk Basın Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Türk Basın Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türk edebiyatında bir döneme ve topluluğa adını veren dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servet-i Fünûn
B
Tercüman-ı Hakikat
C
Mutavassıtinler
D
Genç Kalemler
E
Encümen-i Şuara
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türkler arasında matbaacılığın geç başlamasıyla ilgili yapılan soyut ve sübjektif değerlendirmelerden biridir?

A
Hattat sayısının fazla olması
B
Osmanlıda okuma-yazma oranının düşük olması
C
Matbaanın yasaklanması
D
Yeterli sayıda matbaa bulunmaması
E
Matbaa kurulması için yeterli ekonomik gücün bulunmaması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda yabancı birinin, “Avrupa’nın Siyasi ve Tarihi Olaylarının Haberleri” adlı bir gazete çıkarma isteğinin reddedilme sebeplerinden biridir?

A
Ekonomik nedenlerin söz konusu olması
B
Okuma-yazma oranının düşük olması
C
Yabancılara gazete çıkarma yasağının bulunması
D
Sultanın otoritesinin sarsılabileceği düşüncesi
E
Kültürel zeminin yeterli olmaması
Soru 4

Tanzimat Dönemi’nde, edebiyat dünyasının hürriyet şairi olarak tanınan, Şinasi ile tanıştıktan sonra daha cok sosyal ve siyasi konulara yönelen ve Hürriyet gazetesini çıkaran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Namık Kemal
C
Mustafa Fâzıl Paşa
D
Âli Paşa
E
Âli Suavi
Soru 5

İstanbul’un işgali üzerine işgalcileri eleştiren makaleler arasında en etkili ve en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hürriyet
B
Mücadele
C
istiklal
D
Kara Bir Gün
E
Hitabe
Soru 6

Kanun-ı Esâsi’de yer alan “Basın, kanunlar dairesinde serbest” maddesiyle getirilmek istenilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni yayın organı kurulmasının geçici süreyle yasaklanacağı
B
Önceden haber verilmeksizin gazete kurulabileceği
C
Matbaa faaliyetlerinde yabancı eserlerin basılamayacağı
D
Yabancı ülke faaliyetleriyle ilgili yazı yazılamayacağı
E
Yayın organlarının hiçbir şekilde ön sansüre tâbi tutulamayacağı
Soru 7

Bir kitabı veya belgeyi el yazısı yoluyla aynen kopya eden, çoğaltan kişiye ne ad verilir?

A
Muhbir
B
Devatçı
C
Müstensih
D
Hattat
E
Hekatçı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde başlayıp etkilerinin günümüze kadar sürdüğü fikir akımlarından biri değildir?

A
Batıcılık
B
Kapitalizm
C
İslamcılık
D
Sosyalizm
E
Osmanlıcılık
Soru 9

Anadolu’da çıkarılan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devir
B
Hüdevendigâ
C
Tuna
D
Envâr-ı Şarkiyye
E
ibret
Soru 10

Türk basın tarihinde bilinen ilk sosyalist yayın aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amele gazetesi
B
Medeniyet
C
Gave gazetesi
D
Sosyalist
E
insaniyet
Soru 11

II. Abdülhamid döneminde kurulan Matbuât-ı Dahiliyye İdaresi’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matbaa faaliyetlerine gerekli izinleri düzenlemek
B
Gazetelerin dağıtılması ve yayımlanmasını sağlamak
C
Matbaa kurulmasındaki gerekli izinleri düzenlemek
D
Gazeteleri kontrol ederek kanuna uygun olmayan yerlerini sansür etmek
E
Gazetelerin matbaa kurması için teşvik etmek
Soru 12

II. Abdülhamid döneminin en önemli mizah yayını aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çaylak
B
Neşeli
C
Karagöz
D
Diyojen
E
Hayal
Soru 13

Resmi gazetenin ve özel azınlık gazetelerinin düzenlendiği Matbaa Nizamnamesi aşağıdaki tarihlerin hangisinde yürürlüğe girmiştir?

A
1857
B
1865
C
1889
D
1903
E
1917
Soru 14

II. Abdülhamid’in basını ödüllendirme sistemini kurmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basının giderlerini karşılayamayacak durumda olması
B
Ülke içinde faaliyetini sürdüren gazete sayısının giderek azalması
C
Matbaa faaliyetlerine harcanan paranın satış gelirleriyle karşılanamaması
D
Yurtdışında basın faaliyetlerinin desteklenmesi
E
Bir kısım basını parasal açıdan destekleyerek kendi yanına çekmek istemesi
Soru 15

Basın-yayın hayatında tek kişilik yazı makinesi olarak anılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Şinasi
B
Ziya Paşa
C
Ahmed Midhat
D
Celaleddin Paşa
E
Namık Kemal
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Müteferrika’nın ‘Matbaanın Gerekleri’ başlıklı risalesinde ele aldığı konulardan biri değildir?

A
Basılan kitapların başına içindekilerin eklenerek daha kullanışlı hale getirilebilmesi
B
Matbaa usulüyle hatasız ve kaliteli kitaplar basılabilmesi ve bunların nemlenmeye karşı daha dayanıklı olması
C
Matbaa sayesinde müstensihlerin yapmış oldukları hataların önlenebilmesi
D
Matbaa sayesinde İslâm dini ve devletine ait bilgiler içeren eserlerin kolayca basılıp Müslümanlara dağıtılabilmesi
E
Matbaada değişik konularda kitapların basılarak ülkedeki öğrencilerin ve halkın ihtiyaçlarını karşılayan genel kütüphanelerin koleksiyonlarının zenginleştirilmesi
Soru 17

1729-1875 döneminde, Türkçe’ye en fazla eserin çevrildiği dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngilizce
B
Latince
C
İtalyanca
D
Almanca
E
Fransızca
Soru 18

Teodor Kasap tarafından çıkarılan ilk mizah gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şarivari
B
Latife
C
Tiyatro
D
Kahkaha
E
Diyojen
Soru 19

Osmanlıda, matbaada basılan kitap veya dokümanın pahalı satılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basımda çalışan işçilerin maliyetlerinin yüksek olması
B
Matbaada kullanılabilecek kâğıtların daha çok yurtdışından ithal edilmesi
C
Okur-yazar oranının düşük olması
D
Ulema sınıfının olumsuz etkisi
E
Yeterli sayıda matbaanın bulunmaması
Soru 20

Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele Hareketi’ni kamuoyuna duyurmak için Sivas’ta çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakimiyet-i Milliye
B
Sada-yı Şark
C
Sivas’ın Sesi
D
irade-i Millîye
E
Doğunun Yıldızı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x