Türk Basın Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Türk Basın Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dünya tarihinde kurulan ilk haber ajansı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Havas
B
Associated Press
C
Julius Reuter
D
Reuter
E
Agence France Presse
Soru 2

Cumhuriyet’ten sonra, Türkiye’de çok partili hayat hangi yıl başlamıştır?

A
1946
B
1950
C
1954
D
1955
E
1960
Soru 3

Gerek kâğıt tahsisi veya resmi ilan desteği, gerekse kredi veya örtülü ödenek gibi doğrudan maddi yardımlarla iktidarlarca desteklendiği öne sürülen basın organlarına ne ad verilir?

A
Besleme Basın
B
Naylon Gazete
C
Bulvar ve Magazin Gazeteciliği
D
Promosyon Basını
E
iktidar Basını
Soru 4

Zaman içinde gazetelerin sayfa sayısındaki artışın başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoruma daha çok yer açmak
B
Habere daha çok yer açmak
C
Promosyona daha çok yer açmak
D
Köşe yazısına daha çok yer açmak
E
Reklama daha çok yer açmak
Soru 5

1870 yılında Yunan filozofun adı ile çıkan ilk mizah gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Momas
B
Hektor
C
Şarivari
D
Diyojen
E
Aşil
Soru 6

Harf Devrimi kaç yılında ilan edilmiştir?

A
1928
B
1929
C
1933
D
1936
E
1938
Soru 7

1932 yılında yayına başlayıp üç yıl devam eden ve inkılapların teorisyenliğini yapan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
inkılap Dergisi
B
Kadro Dergisi
C
ileri Dergisi
D
Mücadele Dergisi
E
Aydınlık Dergisi
Soru 8

Basın-yayın hayatında tek kişilik yazı makinesi olarak anılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Ahmed Midhat
C
Celaleddin Paşa
D
Namık Kemal
E
İbrahim Şinasi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi internetin basın sektörüne sunduğu olanaklardan biri değildir?

A
Erişimin çift yönlülüğü
B
Bilginin arşivlenebilmesindeki kolaylıklar
C
Haberin güvenilirliğindeki artış
D
Yayının hazırlanmasındaki hız ve kalite
E
Okurla hızlı etkileşim
Soru 10

Televizyon dünyasının, ülkelerin kendi kültür değerlerini dış dünyaya tanıttığı, 90 farklı dilde dublajı yapılan ünlü ABD dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaçak
B
Görevimiz Tehlike
C
Mavi Ay
D
Umutsuz Ev Kadınları
E
Dallas
Soru 11

Savaş yıllarında gazetelerde yayınlanan hangi haberler askeri sansür tarafından özellikle kontrol edilir?

A
Sansasyonel haberler
B
Ordunun hareketleri
C
Siyasi haberler
D
Yabancı ajans haberleri
E
Ekonomik haberler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi medyanın ticarileşmesi, holdingleşmesi, kurumsal çıkarlara tabi olmasının sonuçlarından biri değildir?

A
Özgür habercilik anlayışının sarsılması
B
Tarafsızlığını olumsuz etkilemesi
C
Siyasetle çıkar ilişkilerinin artması
D
Siyasetle ilişkisi doğrultusunda olumsuz etkisinin bulunması
E
Bilgiye daha hızlı erişimin sağlanması
Soru 13

27 Mayıs darbesi sonrasında ekonomide tam bağımsızlık, grev hakkı gibi fikirleri savunması üzerine, daha birinci sayısı basılır basılmaz toplanan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünen Adam
B
Sosyal Adalet
C
Yön
D
Yeniyol
E
Büyük Doğu
Soru 14

Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın “BabIali’nin Pravdası” diye eleştirdiği gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabah
B
Tercüman
C
Cumhuriyet
D
Hürriyet
E
Milliyet
Soru 15

1970’lerde ulaştığı tirajlarla yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en cok satan mizah dergileri arasına giren dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hey
B
Çarşaf
C
Gırgır
D
Ustura
E
Karagöz
Soru 16

Osmanlı ülkesinde ilk matbaa aşağıdaki azınlıklardan hangisi tarafından kurulmuştur?

A
Levantenler
B
Cenevizliler
C
Yahudiler
D
Rumlar
E
Ermeniler
Soru 17

Sultan II. Abdülhamid döneminde yabancı ülkelerdeki basını takip etmek amacıyla kurulan birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matbuat-ı Ecnebiye Kalemi
B
Matbuat-ı Hamidiye Kalemi
C
Matbuat-ı Frengi Merkezi
D
Dış Yayınlar Müdürlüğü
E
Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa’nın ele aldığı konulardan biridir?

A
Psikoloji
B
Vatan
C
Tarih
D
Rejim meselesi
E
Savaş
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkler arasında matbaacılığın geç başlamasıyla ilgili yapılan soyut ve sübjektif değerlendirmelerden biridir?

A
Matbaa kurulması için yeterli ekonomik gücün bulunmaması
B
Osmanlıda okuma-yazma oranının düşük olması
C
Matbaanın yasaklanması
D
Yeterli sayıda matbaa bulunmaması
E
Hattat sayısının fazla olması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde başlayıp etkilerinin günümüze kadar sürdüğü fikir akımlarından biri değildir?

A
İslamcılık
B
Batıcılık
C
Sosyalizm
D
Kapitalizm
E
Osmanlıcılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x