Türk Basın Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Türk Basın Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rumlar arasında matbaacılık faaliyetlerinin gelişmesinde hangi kurum etkin rol oynamıştır?

A
Ortodoks Rum Kilisesi
B
Fener Rum Patrikliği
C
Ortadoğu Rum Konseyi
D
Rum Azınlık Cemaati
E
Rum Konsolosluğu
Soru 2

İstanbul’un fethinden sonra kâğıt üretilen merkezler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâğıthane-Topkapı-Edirne
B
Topkapı-Beykoz-izmit
C
Kadıköy-Kâğıthane-izmir
D
Beykoz-Kâğıthane-Bursa
E
Edirne-istanbul-izmir
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Şinasi’nin yazdığı makalelerin içerik konularından biri değildir?

A
Siyasi konular
B
Sosyal konular
C
Ekonomik konular
D
Eğitim ve basın konuları
E
Tarihsel konular
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar arasında matbaacılığın gelişmesinde etkin rol oynayan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Din adamları
B
Ulema
C
Askerler
D
Asiller
E
Tüccarlar
Soru 5

Uygur Türkleri'nin hareketli harfleri elde etmek için kullandıkları malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamış
B
Tuğla
C
Demir
D
Taş
E
Ağaç
Soru 6

Müteferrika matbaasında basılan ilk Türkçe eserin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuzuli Divanı
B
Mesnevi
C
Marifetname
D
Tuhfe-i Vehbi
E
Vankulu Lügati
Soru 7

Mısır’da çıkarılan Vekâyi-i Mısriyye’nin hangi devlet adamının desteğiyle yayına başlamıştır?

A
İbrahim Müteferrika
B
Sultan III. Ahmed
C
Çelebi Mehmet
D
Kavalalı Mehmet Ali Paşa
E
Damat İbrahim Paşa
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa’nın ele aldığı konulardan biridir?

A
Psikoloji
B
Tarih
C
Rejim meselesi
D
Vatan
E
Savaş
Soru 9

Günümüzde yayınlanmakta olan Resmi Gazete’nin ilk adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceride-i Havadis
B
Tasvir-i Efkâr
C
Takvim-i Vekâyi
D
Ceride-i Resmiye
E
Monitör Ottoman
Soru 10

Teodor Kasap tarafından çıkarılan ilk mizah gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Latife
B
Diyojen
C
Şarivari
D
Kahkaha
E
Tiyatro
Soru 11

Osmanlı döneminde el konulan yasak kitap ve zararlı yayınlar nerede yakılmıştır?

A
Sansür Dairesi
B
Gülhane Parkı
C
Saray Bahçesi
D
Çemberlitaş Hamamı
E
Matbuat Müdürlüğü
Soru 12

Turfanda mı Turfa mı? adlı Türk edebiyatının ilk tezli romanında, Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren sorunları işleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mizancı Murad
B
Ahmet Midhat
C
Ziya Paşa
D
Namık Kemal
E
Celaleddin paşa
Soru 13

Saltanat yıllarında basına karşı sert tutumuyla tanınan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deli İbrahim
B
II. Mahmud
C
II. Abdülmecid
D
II. Abdülaziz
E
II. Abdülhamid
Soru 14

Sultan II. Abdülhamid döneminde yabancı ülkelerdeki basını takip etmek amacıyla kurulan birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matbuat-ı Frengi Merkezi
B
Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü
C
Dış Yayınlar Müdürlüğü
D
Matbuat-ı Hamidiye Kalemi
E
Matbuat-ı Ecnebiye Kalemi
Soru 15

1908 yılında İzmir Boykotaj Cemiyeti tarafından çıkarılan ilk sosyalist dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
iştirak
B
Köylü
C
işçi
D
Gave
E
Amele
Soru 16

II- Meşrutiyet yıllarının ilk büyük mizah dergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talebe
B
Arkadaş
C
Kalem
D
Cem
E
Eşref-Musavver Eşref
Soru 17

İlk sayıları Sırat-ı Müstakim adıyla çıkan, İslamcı hareketin en önemli yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sebilü’r Reşad
B
Ceride-i ilmiye
C
Beyanü’l Hak
D
Ceride-i Sufiye
E
ittihâd-ı İslam
Soru 18

1915-1922 yılları arasında çıkarılan ve şeyhülislamlık makamının resmî yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyanü’l Hak
B
Cihân-ı İslam
C
Cerîde-i ilmiye
D
El-Medâris
E
Cerîde-i Sufiye
Soru 19

II. Meşrutiyet yıllarında resimli olarak çıkarılan süreli yayınların üzerinde aşağıdakilerden hangisi yazmaktadır?

A
Fotoğraflı
B
Musavver
C
Tasvirli
D
Renkli
E
Çizimli
Soru 20

II. Abdülhamid döneminde saraya verdiği jurnallerle tanınan gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baba Tahir
B
Ahmet Midhat Efendi
C
İbrahim Şinasi
D
İbrahim Şinasi
E
Teodor Kasap
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x