Türk Dili 2 2012-2013 Vize Sınavı

Türk Dili 2 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sevgi, yalnız insana vergi olmasa da insanın en yüce duygusudur. Anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, çoluğumuzu çocuğumuzu görünce içimizin titremesi, onları anarken yüreğimizin ya kaygılı bir sevinç ya da sıcak bir üzüntüyle çarpması, dünyamızı genişletiverir. Kendimiz için yaşamaktan, tasalarımızdan kurtuluveririz. Kısaca doğum ile ölüm arasındaki yolu acılarla da zevklerle de zenginleştiren hep sevgidir. Sevgi, aynı zamanda kendimizden başka kimselerle ilişiğimiz olduğu duygusudur. Yoksa var olduğumuzu bile anlamaz, düşsüz bir uykudan uyanmaksızın bu dünyadan geçer giderdik.
Yukarıdaki parçanın yardımcı düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Sevgi, hayatımızı acı ya da tatlı olaylarla zenginleştirir.
B
Sevgi, var olduğumuzu anlamamızı engelleyen bir duygudur.
C
Aile bireylerini sevmek dünyamızı genişletir.
D
Sevgi, kendimizden başka insanlarla ilişkimizi sağlayan bir duygudur.
E
Sevgi, yalnızca insana özgü bir duygu değildir.
Soru 2

I. Konunun ana düşüncesinin belirlenmesi
II. Konunun sınırlarının belirlenmesi
III. Konuyla ilgili yardımcı düşüncelerin belirlenmesi
IV. Konunun seçilmesi
Kompozisyon yazarken izlenmesi gereken yukarıdaki aşamalar, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
IV, II, I, III
B
IV, I, III, II
C
II, I, III, IV
D
I, III, IV, II
E
I, IV, II, III
Soru 3

Bütün dünya yarımadaları içinde Anadolu’nun apayrı bir durumu vardır: Amerika’dan Hindistan’a, Arabistan’dan Ümit Burnu’na, Kırım’dan Yunanistan’a, İtalya’dan İskandinavya’ya kadar -ister küçük, ister büyük, ister okyanuslarda, ister kapalı denizlerde olsun- bütün yarımadalara bakınız; hepsi salkım salkım kuzeyden güneye doğru uzanır. Yalnız Anadolu yarımadasıdır ki tek başına batıya bakar.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

A
Tanımlama
B
Karşılaştırma
C
Öyküleme
D
Tanıtlama
E
Örneklendirme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “tanıklama”nın tanımıdır?

A
Bir kavramın niteliklerinin eksiksiz olarak belirtilmesidir.
B
Konunun daha ayrıntılı bir biçimde anlatılmasıdır.
C
Kişilerin, nesnelerin, olayların ve olguların benzer veya ayrı yanlarını incelemek için yapılan kıyaslamadır.
D
Bir düşüncenin gerçekliğinin yadsınamayacak bir kesinlikle gösterilmesidir.
E
Bilginin tanınmış bir kaynağa dayandırılarak yazıya giriş yapılmasıdır.
Soru 5

“Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.” atasözünü konu alan bir kompozisyonun ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözü doymayan hırslı insanlar, küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar.
B
Bitkileri korumamak çevre felaketine yol açacağı gibi insanların ve hayvanların hayatını da tehlikeye atar.
C
Toplum hayatında başkalarının da haklarını gözetmek gerekir.
D
İnsanoğlu atacağı her adıma, basacağı her yere dikkat etmelidir.
E
Kişi, kendisine gerekli olan bir şeyi elde etmek için her türlü tehlikeyi göze almalıdır.
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

A
Daha dün kitaplarım masanın üzerindeydi. Bugün yerinde yeller esiyor. Sen almış olabilir misin acaba?
B
Sana hayret ediyorum. O kadar laf işittin, dönüp de: “Bana mı diyorsun?” demedin.
C
Ben iyisi mi çıkayım. Şimdi geldi mi? her tarafı dağıtır, benim de canımı sıkar.
D
Sigarayı bırakmayı denemediğimi mi sanıyorsun? Defalarca denedim; ama başaramadım.
E
İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır.
Soru 7

Küresel ısınma aldı başını gidiyor( ) fakat bu konuda ülkeler hâlâ yeterince hassasiyet göstermiyorlar.
Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A
(;)
B
(.)
C
(:)
D
(!)
E
(-)
Soru 8

Bilimsel yazılarda verilen bilgiden şüphe edildiğinde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır?

A
(!)
B
(:)
C
(?)
D
(,)
E
(!!!)
Soru 9

Tanzimat döneminde noktalama işaretlerinin ilk kullanıldığı eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayyar Hamza
B
Vatan yahut Silistre
C
Makber
D
Araba Sevdası
E
Şair Evlenmesi
Soru 10

Ülkemizde Cumhuriyet, 29( )10( )1923 tarihinde ilan edilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A
(-), (-)
B
(/), (/)
C
(:), (:)
D
(.), (.)
E
(,), (,)
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işaretinin kullanımı yanlıştır?

A
Arkadaşımın babaannesinin, tepenin üzerinde denize hâkim büyük bir evi vardı.
B
Maçı idare eden hâkemlerin üçü birden seyircilerin taşkınlıkları yüzünden sahayı terk etti.
C
Ülkelerin silahlanma yarışı akıl kârı bir şey değil. Pek çok ülke, eğitim ve sağlık gibi birinci dereceden önemli alanlara, silahlanma için harcadığı paranın çok daha azını ayırıyor.
D
Selim, ünI versiteyi bitirmiş, vatanî görevini yerine getirmek üzere koşa koşa askere gitmişti.
E
Neyse ki binada yangın çıktığı duyulur duyulmaz, bütün resmi kâğıtlar güven içinde dışarıya taşınmıştı.
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemelerin yazımında bir .yanlışlık yapılmıştır?

A
Akşama kadar sağa sola koşa koşa canım çıktı. Gün sonunda işlerin tamamlanması bütün yorgunluklarımı unutturdu.
B
Kardeşimle sırt sırta vererek bu işyerini kurduk. Bugüne gelinceye dek doğru düzgün tatil yapmadık dersem inanın.
C
Klimalar çıkmadan önce bizim oralarda cayır cayır yanan yaz akşamları, herkes damlarda yatardı.
D
Hiç unutmuyorum, ilkokula gidiyordum. Kabakulak olunca koca çocuk olmama rağmen, annemle koyun, koyuna yatmıştık.
E
Yine beni yerden yere vurdun. Bilmem, ne yaptım ben sana? Sürekli benim hatalarımı başkalarının önünde açıyorsun.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmamıştır?

A
Hırsızlar iyice azıttı. Artık hiç korkmadan evlere güpegündüz giriyorlar.
B
Ben lafı öyle dolambaçlı biçimde söyleyemem. Ne söyleyeceksem hepsini dosdoğru söylerim.
C
ÜnI versiteyi bitiren bir dünya genç işsiz var. Pek çok genç, ünI versite sonrası girmesi gereken sınavlara hazırlanmak için hâlâ ailelerine yük oluyor.
D
Arkadaş, maksadın neyse apaçık söyle! Bana, öyle laf oyunları yapma lütfen!
E
Sapasağlam adamsın, elin ayağın tutuyor. Neden çalışmıyorsun? Ondan bundan bir şey gelir mi diye umacağına git çalış.
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüğün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

A
İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso, XX. yüzyıl sanatının en tanınmış isimlerindendir.
B
Bilgisayarlar çıkalı beri zaten okumayan gençlik, kitapları hepten terk etti.
C
Ben renklerden pek anlamam. Kadınların söylediği yavruağzı, gece mavisi, toprak rengi gibi renklerin ne olduğunu hiç bilmem.
D
Küçükken okuduğum kitaplar içinde en çok Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanından etkilenmiştim.
E
Dün gece yazıyı bu hale getirinceye kadar canım çıktı. Emin olun, sabahtan beri uykusuzluktan uyur gezer gibi dolaşıyorum.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A
Bütün gün pinekleyen çarşı, akşamüzeri biraz canlanır gibi olunca esnaf ufaktan ufaktan neşelenir oldu.
B
Dışarıda lapa lapa yağan kara aldırış etmeden yollara dökülen insanlar, kuraklığın bitişini bir bayram edasıyla kutluyordu.
C
Dersin bittiğini haber verecek olan zili büyük bir özlemle bekleyen çocuklar, artık iyiden iyiye zapt edilemez olmuştu.
D
Yıllarca hasretle beklediği sevdiğini böyle ansızın karşısında görü veren kadıncağız, ne yapacağını bilemeden, sesi soluğu çıkmadan bakıp duruyordu.
E
Uzun emek ve bekleyişlerden sonra başaklar, nihayet biçilecek olgunluğa ermişti. Şimdi köylüler için seferberlik zamanıydı.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden biri değildir?

A
Savunulan düşünceyle ilgili kanıtlayıcı belgelerden yararlanılması
B
Savunulan düşüncenin açık olarak belirtilmesi
C
Konunun bilimsel bir tarzda işlenmesi
D
Öznel görüşlerden çok nesnelliğin ön planda olması
E
Ele alınan konunun anlatımında edebî sanatlara yer verilmesi
Soru 17

Aşağıdaki yazarlardan hangisi makale türünün gelişmesinde öncü olmuştur?

A
Şinasi
B
Ziya Gökalp
C
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D
Halit Ziya Uşaklıgil
E
Nadir Nadi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında gezi yazısının ilk örneği olarak bilinmektedir?

A
Anadolu Notları
B
Seyahatname
C
Hıtay Sefaretnamesi
D
Bize Göre
E
Deniz Aşırı
Soru 19

I. Her türlü konuda yazılabilmesi
II. Anlatımda öznelliğin egemen olması
III. Kanıta ve belgelere yer verme zorunluluğu olmaması
Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştiri
B
Biyografi
C
Gezi yazısı
D
Deneme
E
Röportaj
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında eleştirinin bir tür olmasında etkili olmuş yazarlardan biridir?

A
Refik Halit Karay
B
Nurullah Ataç
C
Reşat Nuri Güntekin
D
Tahsin Banguoğlu
E
Ahmet Haşim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x