Türk Dili 2 2013-2014 Final Sınavı

Türk Dili 2 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Konu”nun tam ve doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel yargılardan, ilkelerden özel yargılara, ilkelere ulaşmadır.
B
Konuşmada, yazıda ya da eserde ele alınan düşünce, olay veya durumdur.
C
Özel olay ve durumlardan genel yargılar elde etmedir.
D
Yazarın iletmek istediği mesajı destekleyen düşüncedir.
E
Yazarın bir bilgiyi, bir düşünceyi sorgulaması sonucu ortaya çıkan yanıttır.
Soru 2

Okumak ( ) insanı her yaşta kavrayabilen sevinçlerin en dolgunudur. Voltaire ( ) ( ) Okuma ( ) ruhu yüceltir.” demiştir ( )
Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelir?

A
( ; ) ( , ) ( . ) ( : ) ( ! )
B
( ; ) ( , ) ( . ) ( ; ) ( . )
C
( , ) ( ; ) ( “ ) ( . ) ( ! )
D
( , ) ( : ) ( “ ) ( , ) ( . )
E
( , ) ( ; ) ( “ ) ( . ) ( ? )
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünün özelliklerinden biri değildir?

A
Sanat eserinin çeşitli yönleriyle incelenip açıklanması
B
Olabildiğince öznellikten kaçınılması
C
Temel sorumluluğun eser hakkında bilgilendirme olması
D
Sanat eserinin toplumun değer yargılarına göre incelenmesi
E
Eseri değerlendirme yöntemlerine göre farklı türlerinin olması
Soru 4

Günümüzdeki şekliyle ilk röportaj örneklerini veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fikret Otyam
B
Mustafa Ekmekçi
C
Leyla Umar
D
Yaşar Kemal
E
Ruşen Eşref Ünaydın
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 20nci yüzyılda insanı yeni bir bakış açısıyla değerlendiren yazarlardan biri değildir?

A
Gide
B
Sartre
C
Austen
D
Camus
E
Proust
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dramın özelliklerinden biri değildir?

A
Yaşamın, her yönüyle ele alınması
B
Sahnede korkunç ve acı verici olayların gösterilebilmesi
C
Konuların günlük hayattan seçilmesi
D
Kahramanların her sınıftan insan olabilmesi
E
Üç birlik kuralının ve beş perdeden oluşma zorunluluğunun olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi olay öyküsünün özelliklerinden biri değildir?

A
Serim, düğüm, çözüm bölümlerinin olması
B
Konusunu tarihten, ulusal duygulardan ya da toplumsal gerçeklerden alması
C
Ömer Seyfettin’in, Refik Halit Karay’ın, Orhan Kemal’in bu türde eserler vermesi
D
Kişilerin belirgin ya da üstün özelliklerinin olması
E
Gözlemci ve betimleyici gerçekliğin belirgin özelliklerinden olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki romanların özelliklerinden biri değildir?

A
Okuru aktif olarak yazının içine çekmesi ve donanımlı okura ihtiyaç duyması
B
Biçim ve içerikte çok seslilik görülmesi
C
Genellikle Cumhuriyet ideolojisi çevresinde şekillenmesi
D
Yeni kurulan devletin prensiplerini destekleyen romantik eserler yazılması
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun, Halide Edip Adıvar’ın, Reşat Nuri Güntekin’in dönemin öne çıkan yazarlarından olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yazışma türleri arasında yer almaz?

A
Makale
B
Dilekçe
C
Özgeçmiş
D
Tutanak
E
Karar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi resmî yazı türlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Yoruma veya kişisel görüşe yer verilmemesi
B
Açık, anlaşılır bir üslup tercih edilmesi
C
Yalnızca konu ile ilgili kişilere iletilmesi
D
Yazıyı kaleme alan kişinin adı, soyadı ve imzasının mutlaka yer alması
E
Edebîliğin ön planda olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi akademik üslubun özelliklerinden biri değildir?

A
Kişisel ifadelerin tercih edilmesi
B
Dolaysız ve açık bir söylem tercih edilmesi
C
Kelime ekonomisinin yapılması
D
Polemik üslubundan kaçınılması
E
Sözcük tekrarından kaçınılması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi raporun özelliklerinden biridir?

A
Olayın kanıtlarıyla birlikte yazılı hâle getirilmesi
B
Giriş bölümünde gündem ya da konu belirlenmesi
C
Eskiden arzuhâl olarak adlandırılması
D
Estetik kaygılar, üslup güzelliğinin ön planda olması
E
Daima bir üst makama yazılması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin ardından düzenlenecek olan bir tutanak kesinlikle olay tutanağı olacaktır?

A
Mahkeme görüşmeleri
B
Meclis çalışmaları
C
Toplantı faaliyetleri
D
Meydana gelmiş iş kazaları
E
Apartman toplantıları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlayabilmenin başlıca şartlarından biri değildir?

A
Yoğun dikkat verme
B
Bireysel etkenleri göz önünde bulundurma
C
Yeniden yapılandırma
D
Zihinde canlandırma
E
Anlamı kavrama
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kurgulayıcı metinlerde temel alınan ögelerden biri değildir?

A
Olay örgüsü
B
Şahıs kadrosu
C
Nesnellik
D
Mekân
E
Zaman
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi okuma sırasında kullanılan stratejilerin amaçları arasında yer almaz?

A
Yönlendirme ve sorular yoluyla metinle etkileşimi sağlamak
B
Metnin yapı ve mantıksal sırasını kavramak
C
Konuyla ilgili ön bilgileri harekete geçirmek
D
Çıkarım ve yargıda bulunmayı kolaylaştırmak
E
Metnin ana düşüncesini çıkarmada kolaylık sağlamak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşma türlerinden biri değildir?

A
Söylev
B
Açış konuşması
C
İş görüşmesi
D
Kurultay
E
Bilgi şöleni
Soru 18

Başka dillerden geçen bazı sözcükler Türkçede yanlış telaffuz edilmekte ve yazılmaktadır. Örneğin “hafakan” sözcüğü “afakan” olarak bilinir.
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A
adale
B
ahbap
C
alüminyum
D
aksesuvar
E
azami
Soru 19

Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Burada değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir. Tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler.
Yukarıdaki paragrafta tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Münazara
B
Açık oturum
C
Sempozyum
D
Söylev
E
Konferans
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe karşılığı olmasına rağmen verici dildeki biçimiyle kullanılan sözcüklere örnek değildir?

A
sinerji
B
kıraat
C
trend
D
lokal
E
kriter
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x