Türk Dili 2 2014-2015 Final Sınavı

Türk Dili 2 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kompozisyon yazma planlarından biridir?

A
Olaya dayalı
B
Yazara dayalı
C
Üsluba dayalı
D
Tarihe dayalı
E
Öyküye dayalı
Soru 2

Küresel ısınma aldı başını gidiyor( ) fakat bu konuda ülkeler hâlâ yeterince hassasiyet göstermiyorlar.
Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A
(.)
B
(;)
C
(:)
D
(!)
E
(-)
Soru 3

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A
ayaküzeri
B
barışsever
C
ardısıra
D
çıtkırıldım
E
uyurgezer
Soru 4

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünce ya da konuya açıklık getirmek amacıyla yazılır. Bilimsel ağırlıklı, gazete ve dergi yazılarıdır. Konu sınırlaması yoktur.
Yukarıda özellikleri verilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nutuk
B
Fıkra
C
Eleştiri
D
Makale
E
Deneme
Soru 5

Konusu insanın ve yaşamın kendisidir. Daha doğrusu yaşanmış ya da yaşanması olası durumları, olayları kurmacaya dayalı olarak anlatan yazı türüdür. Eserlerde olay ve durum, kişiler, yer ve zaman geniş bir plan içinde ele alınır. Kurmaca ve öznel anlatım bu türün temel özelliklerindendir. Esnek bir yapısı vardır. Toplumun ve çevrenin değişimlerine kolayca kendini uydurur.
Yukarıda kısaca tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öykü
B
Deneme
C
Yaşam öyküsü
D
Anı
E
Roman
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazı türleri içinde en eski tür olarak nitelendirilir?

A
Öykü
B
Roman
C
Tiyatro
D
Şiir
E
Komedi
Soru 7

Duyguları coşkulu bir dille anlatan şiirlerdir. Aşk, özlem, acı, ölüm benzeri duyguları dile getiren bu şiir türü dünya edebiyatında olduğu gibi bizim edebiyatımızda da en yaygın şiir türleri içindedir. Bu tür 19ncu yüzyılda Romantizm akımı ile güçlenir.
Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epik
B
Pastoral
C
Lirik
D
Didaktik
E
Satirik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?

A
Bilimsel kavram ve terimlere yer verilmesi
B
Kurguya dayalı yazılar olması
C
Yazarın sanatlı anlatım kaygısının olması
D
Okurda bırakılan izlenimin kişiden kişiye değişiklik göstermesi
E
Sözcüklere gerçek anlamının dışında yeni anlamlar yüklenmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların özelliklerinden biri değildir?

A
Yazarın konu ile ilgili başka kaynaklara göndermede bulunması
B
Yazarın sanatlı anlatım kaygısının olması
C
Araştırma süreci gerektirmesi
D
Bilimsel kavram ve terimlere yer verilmesi
E
Kişisel ifadelerden ve günlük konuşma dilinde tercih edilen polemik üslubundan kaçınılması
Soru 10

Rapor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilimsel yazı türlerindendir.
B
Kişisel düşünce ve yorumlara yer verilir.
C
Rapor hazırlamanın son safhası yazmadır.
D
Eskiden arzuhal ya da istida diye de adlandırılırdı.
E
Rapor hazırlayan kişinin konuyla ilgili uzmanlığının olması önemlidir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dünyada kabul gören yazım tarzlarından biri değildir?

A
APA: Amerikan Psikoloji Birliği
B
AWA: Amerikan Yazım Birliği
C
AMA: Amerikan Tıp Birliği
D
ASA: Amerikan İstatistikçiler Birliği
E
APSA: Amerikan Politik Bilimler Birliği
Soru 12

Kuruluşların istediği niteliklere sahip kişiyi tercih edebilmesine olanak sağlar. Yazılan bilgilerin doğru ve ispatlanabilir nitelikte olmasına özen gösterilir. En az sayfa ile gerekli bilgiler en iyi biçimde ortaya konulmalıdır. Bugüne kadar neler yaptığı, neleri bildiği ve gelecek hedefleri belgelenir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen yazışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutanak
B
Makale
C
Rapor
D
Biyografi
E
Öz geçmiş
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi okuma öncesinde kullanılan okuduğunu anlama stratejilerinin amaçlarından biridir?

A
Okuma hızını ayarlamak
B
Bağlama yönelik ipuçlarını kullanmak
C
Konuyla ilgili ön bilgilerini harekete geçirmek
D
Metinle ilgili soruları yanıtlamak
E
Metinle ilgili özet yapmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi okuma sürecinde dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden biri değildir?

A
Okuma akıcı olmalıdır.
B
Okuma anlam kurma sürecidir.
C
Kişi okumaya güdülenmelidir.
D
Okuma sadece eğitim sürecinde devam eder.
E
Okuma stratejik olmalıdır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen “Alıcı Temelli Faktörler”den biri değildir?

A
Dikkat
B
Kelime dağarcığı
C
Konuşma hızı
D
İlgi ve istek
E
Ön yargı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı edinmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
İnanç
B
Aile
C
Bireysel etkenler
D
Çevre
E
Okul
Soru 17

Aşağıda Türkçe karşılıkları ile beraber verilen sözcüklerden hangisinin eşleştirmesi yanlıştır?

A
Trend-eğilim
B
İzolasyon-yalıtım
C
Global-küresel
D
Dublaj-seslendirme
E
İllegal-yasal
Soru 18

Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Burada değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir, tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler.
Bu parçada sözü edilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık oturum
B
Sempozyum
C
Münazara
D
Forum
E
Konferans
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “hazırlıksız konuşma” türlerinden biridir?

A
Konferans
B
İş görüşmesi
C
Nutuk
D
Açık oturum
E
Münazara
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve etkili konuşmanın temel ilkelerinden biridir?

A
Kapalılık
B
Seslilik
C
Tutarlılık
D
Sanatlı konuşma
E
Doğallık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x