Türk Dili 2 2014-2015 Üç Ders Sınavı

Türk Dili 2 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bütün dünya yarımadaları içinde Anadolu’nun apayrı bir durumu vardır: Amerika’dan Hindistan’a, Arabistan’dan Ümit Burnu’na, Kırım’dan Yunanistan’a, İtalya’dan İskandinavya’ya kadar -ister küçük, ister büyük, ister okyanuslarda, ister kapalı denizlerde olsun- bütün yarımadalara bakınız; hepsi salkım salkım kuzeyden güneye doğru uzanır. Yalnız Anadolu yarımadasıdır ki tek başına batıya bakar.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A
Tanımlama
B
Karşılaştırma
C
Öyküleme
D
Tanıtlama
E
Örneklendirme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “tanıklama”nın tanımıdır?

A
Bir kavramın niteliklerinin eksiksiz olarak belirtilmesidir.
B
Konunun daha ayrıntılı bir biçimde anlatılmasıdır.
C
Kişilerin, nesnelerin, olayların ve olguların benzer veya ayrı yanlarını incelemek için yapılan kıyaslamadır.
D
Bilginin tanınmış bir kaynağa dayandırılarak yazıya giriş yapılmasıdır.
E
Bir düşüncenin gerçekliğinin yadsınamayacak bir kesinlikle gösterilmesidir.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

A
Ben iyisi mi çıkayım. Şimdi geldi mi? her tarafı dağıtır, benim de canımı sıkar.
B
Daha dün kitaplarım masanın üzerindeydi. Bugün yerinde yeller esiyor. Sen almış olabilir misin acaba?
C
Sana hayret ediyorum. O kadar laf işittin, dönüp de: “Bana mı diyorsun?” demedin.
D
Sigarayı bırakmayı denemediğimi mi sanıyorsun? Defalarca denedim; ama başaramadım.
E
İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır.
Soru 4

Ülkemizde Cumhuriyet, 29( )10( )1923 tarihinde ilan edilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A
(-), (-)
B
(.), (.)
C
(/), (.)
D
(:), (:)
E
( ,), (,)
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemelerin yazımında bir .yanlışlık yapılmıştır?

A
Akşama kadar sağa sola koşa koşa canım çıktı. Gün sonunda işlerin tamamlanması bütün yorgunluklarımı unutturdu.
B
Kardeşimle sırt sırta vererek bu işyerini kurduk. Bugüne gelinceye dek doğru düzgün tatil yapmadık dersem inanın.
C
Hiç unutmuyorum, ilkokula gidiyordum. Kabakulak olunca koca çocuk olmama rağmen, annemle koyun, koyuna yatmıştık.
D
Klimalar çıkmadan önce bizim oralarda cayır cayır yanan yaz akşamları, herkes damlarda yatardı.
E
Yine beni yerden yere vurdun. Bilmem, ne yaptım ben sana? Sürekli benim hatalarımı başkalarının önünde açıyorsun.
Soru 6

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde düzeltme işaretinin yazımı yanlıştır?

A
Hakkâri
B
Kâmil
C
Sükûn
D
Mahkûm
E
Ancâk
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında eleştirinin bir tür olmasında etkili olmuş yazarlardan biridir?

A
Refik Halit Karay
B
Reşat Nuri Güntekin
C
Tahsin Banguoğlu
D
Ahmet Haşim
E
Nurullah Ataç
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden biri değildir?

A
Savunulan düşünceyle ilgili kanıtlayıcı belgelerden yararlanılması
B
Savunulan düşüncenin açık olarak belirtilmesi
C
Düşüncelerin planlı olarak sunulması ve sonuç bölümünde bir yargıya varılması
D
Öznel görüşlerden çok nesnelliğin ön planda olması
E
Ele alınan konunun anlatımında edebî sanatlara yer verilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden biri değildir?

A
Yaşanmış ya da yaşanması olası olayların kurmacaya dayalı olarak anlatılması
B
İç içe geçmiş birçok öyküden oluşması
C
Olayların geçtiği yerin ve zamanın dar bir plan içinde işlenmesi
D
Karmaşık bir olay örgüsünün olması
E
Öznel bir anlatımının olması
Soru 10

“Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize
Yeni sözler gerekse
Bunda da uy herkese
Halkın söz yaratmada
Yollarını benimse”

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A
Dramatik
B
Epik
C
Didaktik
D
Lirik
E
Satirik
Soru 11

Durum öyküsünün Türk edebiyatındaki öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refik Halit Karay
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C
Reşat Nuri Güntekin
D
Ömer Seyfettin
E
Memduh Şevket Esendal
Soru 12

Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerinin, komisyonların gerçekleştirdikleri çalışma ve araştırma sonuçlarının onanmış deftere yazılmasına ne ad verilir?

A
Karar
B
Dilekçe
C
Tutanak
D
Rapor
E
Özgeçmiş
Soru 13

Konuyla ilgili herhangi bir cümleyi/paragrafı/fikri kaynakta yer aldığı şekliyle, hiçbir müdahalede bulunmadan, tırnak içinde alıntılama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolaylı aktarım
B
Alıntı yapma
C
Doğrudan aktarım
D
Dipnot yazma
E
Kaynak gösterme
Soru 14

Bilimsel bir araştırma konusu seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

A
Araştırmacının yeteneğine ve ilgi alanına
B
Konunun araştırılabilirlik durumuna
C
Daha önce yapılmış bir çalışmanın tekrarı olmamasına
D
Popüler bir konu olmasına
E
Konunun yeni ve orijinal olmasına
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi okumanın beş temel ilkesinden biri değildir?

A
Anlam kurma sürecinin olması
B
Süreli bir eylem olması
C
Akıcı olması
D
Stratejik olması
E
Yaşam boyu devam etmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmenin özellikleri arasında yer almaz?

A
Biçimsellik
B
Dikkat
C
Nesnellik
D
Yorumlama
E
Geniş bir bakış açısı
Soru 17

Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılması esasına dayanan ve en çok kullanılan okuma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sessiz okuma
B
Sesli okuma
C
Tahmin ederek okuma
D
Özetleyerek okuma
E
İşaretleyerek okuma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ince sıradan ünlüyle söylenmesi gerekirken yanlış olarak kalın sıradan ünlüyle söylenir?

A
Hassas
B
Dikkat
C
Yorgun
D
Bencil
E
Sınav
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşma türlerinden biri değildir?

A
Panel
B
Konferans
C
Sempozyum
D
Telefonla konuşma
E
Seminer
Soru 20

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesletimi doğrudur?

A
aferim
B
allerji
C
artis
D
bakiye
E
askerî ücret
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x