Türk Dili 2 2014-2015 Vize Sınavı

Türk Dili 2 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki kompozisyon bölümlerinin hangisinde, konu ana hatlarıyla ele alınır?

A
Başlık
B
Gelişme
C
Sonuç
D
Giriş
E
Özet
Soru 2

Anlatım biçimlerinden biri olan “tanımlama” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bilginin tanınmış bir kaynağa dayandırılmasıdır.
B
Konuyu daha ayrıntılı bir biçimde anlatmadır.
C
Kişilerin, nesnelerin, olayların ve olguların benzer veya ayrı yanlarını incelemek için yapılan kıyaslamadır.
D
Bir kavramın niteliklerinin eksiksiz olarak belirtilmesidir.
E
Bir düşüncenin gerçekliğinin yadsınamayacak bir kesinlikle gösterilmesidir.
Soru 3

Kompozisyon yazımı sırasında belirlenen konunun dağılıp farklı mecralara kaymasını önlemek için yapılması gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konunun sınırlandırılması
B
Plan yapılması
C
Başlığın bulunması
D
Sonuç cümlesinin belirlenmesi
E
Ana ve yardımcı düşüncelerin belirlenmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi paragrafta kullanılan anlatım biçimlerinden biri değildir?

A
Sorgulama
B
Tanıklama
C
Tanıtlama
D
Örneklendirme
E
Karşılaştırma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi noktalama işaretlerinden biri olan “virgül”ün kullanım özelliklerinden biri değildir?

A
Cümlede kelime öbeklerini belirginleştirmek için kullanılması
B
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılması
C
Kimi kısaltmalarda kullanılması
D
Hitap kelimelerinden sonra kullanılması
E
Rakamların yazımında kesirleri göstermek için kullanılması
Soru 6

Türk yazı dilinde noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Günümüzde kullanılan noktalama işaretlerinin birçoğu Batı’dan Tanzimat döneminde yazı diline geçmiştir.
B
İlk olarak Şinasi, “Şair Evlenmesi” adlı eserinde kullanmıştır.
C
Noktalama işaretlerinin doğru ve yerinde kullanılması anlaşmayı kolaylaştırır.
D
Ünlem işareti ilk kez Göktürk alfabesinde kullanılmıştır.
E
İlk yazılı eserlerden itibaren, Türkçenin yazıldığı alfabelerde birtakım noktalama işaretleri kullanılmıştır.
Soru 7

Annem hep şöyle derdi() ()Hayata devam edebilmek için geçmişi arkada bırakmak gerekir()() Benim koşmam da bununla ilgiliydi sanırım()
Yukarıdaki parçada boş parantezle gösterilen yerlere konması gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
(!),(“),(,)(”),(?)
B
(:),(“),(.),(”),(.)
C
(;),(“),(:),(”),(.)
D
(.),(“),(;),(”),(!)
E
(:),(“),(!),(”),(.)
Soru 8

Annem inleyerek: “Fakat… Ben… Ben bilmiyorum ki, ne duydunuz?” dedi.
Yukarıdaki cümlede üç noktanın (...) kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Cümlenin bittiğine dikkati çekme
B
Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme
C
Devamını okuyucuların hayal gücüne bırakma
D
Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtme
E
Konuşma bölümlerinde, duraksama veya kekelemeyi gösterme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi noktalama işaretlerinden biri olan “nokta”nın kullanım özelliklerinden biri değildir?

A
Cümlelerin sonunda kullanılması
B
Rakamlardan sonra konularak, sıra sayı sıfatı türetmesi
C
Saat yazımında saat ile dakika arasına konması
D
Matematikte çarpma işareti yerine konması
E
Kelimeleri hecelere ayırırken kullanılması
Soru 10

Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa, bunları birbirinden ayırmak için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nokta
B
Noktalı virgül
C
İki Nokta
D
Üç Nokta
E
Ayraç
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A
Dosyayı, Cenevre’deki “İnsan Hakları Yüksek Komisyonu”na vermiş.
B
Dilimize Fransızcadan birçok sözcük girmiştir.
C
Mektubuna “Aziz dostum” diye başlamıştı.
D
Dede Korkut Hikâyeleri üzerine önemli bir çalışma yaptı.
E
Caddeye Yüzbaşı Cengiz Topel’in ismi verilmiştir.
11 numaralı soru için açıklama 
Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar: Ör : Aziz Dostum(Kaynak TDK)
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bitişik yazılması gereken “de” ayrı yazılmıştır?

A
Size buradan hasretimi de yolluyorum.
B
Babamı da düşünüp iki fincan kahve yaptı.
C
Betimlemelerin de öyküye kattığı bir güzellik vardı.
D
Yeni yazdığı kitabı Fransa’yı da sarstı.
E
En zor günlerim de hep yanımdaydınız.
Soru 13

Yazım kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkçenin yazım kurallarının oluşması süreci Türk Yazı Devrimi ile başlamıştır.
B
Günümüzde yazım kılavuzları sadece Türk Dil Kurumu tarafından basılmaktadır.
C
12 Aralık 1928’de basılan İmla Lügatı, Türkçedeki sözcüklerin yeni Türk harfleriyle nasıl yazılacağını göstermiştir.
D
Yazım ile ilgili kurallar zaman içinde değişiklik göstermiştir.
E
İmla Kılavuzu 1962’ye kadar yedi kez basılmıştır.
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmamıştır?

A
Eve geldiğinde sırılsıklam olmuştu.
B
Çocuğun üzerindeki elbise paramparçaydı.
C
Kapkaranlık sokakta tek başına ilerliyordu.
D
Piknik için seçilen yer yemyeşil bir ormandı.
E
Yeni aldığı yapboz ile çok oyalandı.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A
Çocukların düşekalka büyümelerine izin vermek gerekir.
B
Hadisenin güpe gündüz yaşanması talihsizlikti.
C
Çoluk çocuk dışarıda bu olaya şahit olmuştu.
D
Yağmurda dolaşmış, eve sırıl sıklam bir halde gelmişti.
E
Düşündüklerini ona his ettirmek zorunda değildi.
Soru 16

Muallim Naci’nin “Ömer’in Çocukluğu” adlı eseri aşağıdaki yazı türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Biyografi
B
Makale
C
Gezi yazısı
D
Otobiyografi
E
Deneme
Soru 17

Aşağıdaki yazınsal türlerden hangisi düşünce yazılarından biri değildir?

A
Makale
B
Öykü
C
Fıkra
D
Deneme
E
Eleştiri
Soru 18

Makale türünün ilk örneğinin yer aldığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tercüman-ı Ahvâl
B
Ceride
C
Takvim-i Vekai
D
Tasvir-i Efkâr
E
Tercüman-ı Hakikat
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özelliklerinden biri değildir?

A
Amacın okuru eğlendirmek olması
B
Yazarın sanatlı anlatım kaygısının olmaması
C
Okurda bırakılan izlenimin kişiden kişiye değişiklik göstermesi
D
Bilimsel kavram ve terimlere yer verilmesi
E
Okuru ele aldığı konu hakkında bilgilendirmek istemesi
Soru 20

İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şey bir dosta söylenemez ki! Onun için, hele bir insan yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masasının başına geçip kalemi eline almadan edemez. İşte bu tür, yazarın kendi kendisiyle alçak sesle konuşmasından doğmuştur.
Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerden hangisine aittir?

A
Biyografi
B
Anı
C
Günlük
D
Deneme
E
Gezi yazısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x